Bahasa Bakumpai

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Bakumpai
Dituturkan di Indonesia
Wilayah
EtnisBakumpai
Penutur bahasa
100.000[1] (tidak tercantum tanggal)
Kode bahasa
ISO 639-3bkr

Bahasa Bakumpai adalah sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Barito Raya yang dituturkan oleh suku Bakumpai maupun suku Dayak Bara Dia (Suku Dayak Mengkatip) yang mendiami di bagian utara Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dan daerah sebelah hulunya yang termasuk wilayah Kalimantan Tengah, Indonesia.

Bahasa Bakumpai merupakan bahasa suku Dayak di daerah DAS Barito Dayak yang mendapat pengaruh bahasa Banjar. Bahasa Bakumpai juga memiliki sejumlah peribahasa.[2] Penutur bahasa Bayan menggunakan bahasa Bakumpai jika berbincang dengan non penutur bahasa Bayan.[3]

Kesamaan leksikal bahasa Bakumpai terhadap bahasa lainnya yaitu 75% dengan bahasa Ngaju [nij] dan 45% dengan bahasa Banjar [bjn].[4]

Perbandingan antara bahasa Bakumpai, Ngaju, dan Indonesia[sunting | sunting sumber]

Bahasa Bakumpai no. 8
Bakumpai Ngaju Indonesia
Jida Dia Tidak
Beken Beken Bukan
Pai Pai Kaki
kueh Kueh mana
bi-kueh bara-kueh dari mana
Hituh Hetuh Sini
si-Hituh Intu-Hetuh disini
Bi Bara dari
Kejaw Kejaw Jauh
Tukep Tukep dekat
Kuman Kuman Makan
Mihop / mihup Mihop minum
lebu Lewu Kampung
Batatapas Bapukan Mencuci pakaian

Contoh kalimat:

  • Bi kueh asal lebu uluh Bakumpai te ? ( Bakumpai)
  • Bara kueh asal lewu oloh Bakumpai te ? ( Ngaju)
  • Tumatan mana asal banuanya urang Bakumpai nangitu ? (Banjar)
  • Dari mana asal daerah orang Bakumpai itu ? (Indonesia)

Melihat perbandingan di atas dan kondisi riil yang ada di daerah pemukiman suku Bakumpai di sepanjang sunagi Barito, Kapuas, Katingan dan Mahakam, dapat dikatakan bahwa 90% orang bakumpai mengakui bahwa asal muasal mereka daru Suku Dayak Ngaju. Tetapi perkembangan sejarah dan agamalah, terutama Agama Islam yang mayoritas mereka peluk, yang menyebabkan mereka lebih suka disebut suku bakumpai saja, tanpa menyebutkan Dayak. hal itu dikarenakan suku Dayak yang lain masih memeluk agama tradisi atau agama lainnya.

Menurut Abi Zakky Setiawan, 2008: Suku Bakumpai, Mengkatip dan Berangas mempunyai hibungan dengan suku Melayu Banjar yang secara geogaris lebih dekat (terutama dari daerah Banua Enam di Kalimantan Selatan) dibandingkan dengan suku Induknya Dayak Ngaju (di DAS Kapuas, Kahayan dan Katingan di Kalimantan Tengah). Bahkan suku Bakumpai yang berada di luar tanah airnya sering diidentifikasi sebagai orang Banjar.

Kata serapan dari bahasa Banjar[sunting | sunting sumber]

Artikel atau bagian artikel ini mungkin lebih cocok dipindahkan ke wiktionary.
Bakumpai Indonesia
aray senang
uma ibu
parak dekat
ba-tatapas mencuci pakaian
manakau mecuri
mahapa memakai
malajar mengajar
matey mati
mamunu membunuh
Supa Temu

Kosakata[sunting | sunting sumber]

Artikel atau bagian artikel ini mungkin lebih cocok dipindahkan ke wiktionary.

Daftar kosakata:[5]

Nomor Bahasa Bakumpai Bahasa Indonesia
1. alih pindah
2. aran nama
3. ampah gantung
4. apa ayah
5. alang lihat
6. andung pelampung
7. ambul muncul
8. ampi rupa
9. asai kira
10. andau hari
11. asu anjing
12. awen mereka
13. aweh siapa
14. atei hati
15. ansep asap
16. apui api
17. auh kata
18. amun kalau
19. atawa atau
20. awi karena
21. akam untukmu
22. ading adik
23. arak iring-iringan
24. ayum kepunyaan
25. amang paman
26. aken keponakan
27. ampin tampang
28. amak tikar
29. ayu mari
30. akan untuk
31. are banyak
32. ahei katanya
33. awan awan
34. bawi perempuan
35. bakei kera
36. bahanyi berani
37. bisa basah
38. wisa bisa
39. balawa bersih
40. bahat ikat
41. buli kembali
42. bujur betul
43. baleh balas
44. bakas tua
45. biwih bibir
46. buntis betis
47. bua buah
48. buayi buaya
49. bijat rusak
50. bukih rajin
51. bau bau
52. balepah semua
53. beken bukan
54. buhen mengapa
55. balengkong kerongongan
56. batiruh tidur
57. bujang remaja
58. behas beras
59. beut berot
60. bensuh kenyang
61. balau rambut
62. bahan bahu
63. balasu panas
64. bahandang merah
65. baha barah
66. balanai belanga
67. binantu menantu
68. bangah terbuka
69. hindai belum
70. buyut buyut
71. bungul bodoh
72. badengen tuli
73. babute buta
74. buntut ekor
75. lumbuk lombok
76. baluh labu
77. bilik kamar
78. bahenda kuning
79. catuk pukul
80. cikang cabang
81. cakah sombong
82. cangker cangkir
83. caruman beritahu
84. cakakah sombong
85. camplon kapal
86. caramin cermin
87. culas curang
88. cara cara
89. duruh jatuh
90. dasau bunyi air
91. dinu ambil
92. due dua
93. danda denda
94. duhi duri
95. duhup tolong
96. danum air
97. depe depa
98. dawen daun
99. dumah datang
100. dinun dapat
101. dipah seberang
102. dehen kuat
103. dawat tinta
104. duit uang
105. dampar berhamburan
106. durum teduh
107. daha darah
108. duan dapat
109. deruh gaduh
110. dakap dekap
111. daras keras
112. dalem dalam
113. etun angkut
114. eton (baeton) angkat (mengangkat)
115. ekei jemur
116. epat empat
117. ela jangan
118. tanau tadi
119. empu mertua
120. ekei jemur
121. ela jangan
122. ensei dayung
123. ensu cucu
124. eweh siapa
125. gawi bekerja
126. gurai terluka sedikit(Gores)
127. gilau cari
128. gusuk gosok
129. guyur meluyur
130. gasak cepat
131. gampir berdempet
132. gite lihat
133. gampur gempur
134. gau cari
135. galar memberi gelar
136. gapit apit
137. gutuk getok
138. gagutuk kue getuk
139. guduh pisang goreng
140. gaguduh pisang goreng
141. gayau garu
142. ganang ingat
143. gin juga, hun
144. gayar merayap
145. guti kutu
146. garagaji gergaji
147. gurinding alat bunyi-bunyi dari sembilu
148. gabung bergabung
149. gita getah
150. gawin (gawi) pekerjaan
151. gitan kelihatan
152. gana urusan, perkara
153. getem ketam(Panen Padi)
154. gantau kanan
155. gagiren latah
156. getu putus
157. galing guling
158. handang merah
159. hantas pintas
160. halau lewat
161. hanyi berani
162. heka sulit
163. hining dengan
164. hejan tangga
165. handipe ular
166. hai besar
167. hiau bunyi
168. hapa pakai
169. handai belum
170. huang dalam
171. hamparaya kapan
172. himang luka
173. hewa rebah/tumbang
174. hamun tumbang
175. handau siang
176. hadangan kerbau
177. hamelem malam
178. hanjeu pagi
179. hengai selesma/Pilek
180. harian belakangan
181. hetang geli tertawa
182. huma rumah
183. hambaruan roh
184. helu (n) dulu
185. hindai belum
186. hanya delapan
187. hatue laki-laki
188. hanyewu pagi
189. halemei sore
190. haban sakit
191. hatulan cerai
192. haguet berangkat
193. hunjun atas
194. heka sulit, susah
195. insek tanya
196. inu ambil
197. imbit bawa
198. ije satu
199. isut sedikit
200. injam pinjam
201. iye dia
202. ikau kamu
203. iyuh ya
204. itah kita
205. ije tatu saudara sepupu sekali
206. ijekalambutan saudara sekandung
207. ina simpan
208. ite (mite) lihat
209. jangkut kelambu
210. jahawen enam
211. juluk kasihkan
212. jalan jalan
213. jaja dijaja
214. jida tidak
215. jukung perahu
216. jangkut kelambu
217. jandan sehari
218. jandan-jandanan sehari-harian
219. jeleme kemarin
220. jeu besok
221. jara jera
222. jagau jantan
223. jalatien sembilan
224. jihi tiang
225. jadi sudah
226. jaka umpama
227. jawau ubi kayu
228. ju baha bahu
229. juhu sayur (yang sudah dimasak), kuah
230. jela lidah
231. jahai jarang
232. jipen pembantu rumah-tangga
233. julak paman
234. jual jual
235. kesah ceritera
236. kalat kelat
237. kehu bakar
238. kawal kawan
239. kibil potong
240. kempang tarik
241. kinan makan
242. kubit cubit
243. karabut rabut
244. kuyak koyak
245. kate begitu
246. kekeh takut
247. kaput gelap
248. katuh begini
249. kurik kecil
250. kejau jauh
251. kibit cubit
252. keleh baik, sembuh
253. kilau bagaimana
254. kareh nanti
255. kenceng kuali
256. kabehu cemburu
257. kahana larang
258. kalat kelat
259. kipit sempit
260. kandal tebal
261. kahang pinggang
262. kasinge gigi
263. kaka kakak
264. kepus panau
265. kenceng periuk
266. kapehe atei sedih hati
267. kadundung kedondong
268. kanas nenas
269. kuritis dicubit sedikit dengan satu jari
270. kilau seperti
271. kanih di sana
272. kueh di mana, di sana
273. kahit kencing
274. kuman makan
275. kamburi kemudi
276. kartak jalanan
277. kareh nanti
278. laku minta
279. lasu panas
280. lauk ikan
281. lunta jala
282. lukah lukah
283. luja ludah
284. lime lima
285. lait marahi
286. lihi tinggal
287. lange tangan
288. lemei kemarin
289. laga lebar
290. lindung belut
291. lingkau dahi
292. lalangitan langit-langit
293. lukap lenge telapak tangan
294. lanseh lantai
295. lawang baun pintu
296. balingkang jendela
297. lebu kampung
298. lapas lepas
299. labih lebih
300. likur belakang
301. lelep tergenang air (tenggelam)
302. laju cepat
303. lasah lantai
304. lasut andau terik matahari
305. larang mahal
306. liuk rusuk
307. munu bunuh
308. mihap minum
309. melai diam
310. mangat nyenyak
311. mikeh takut
312. mekeh kalau
313. mamek ayam
314. mate mata
315. mandui mandi
316. minsik bangun
317. mananjung berjalan
318. menter berbaring
319. matandau matahari
320. malem malam
321. mama saudara ayah
322. mahamen malu
323. manuk ayam
324. munduk duduk
325. musti pasti
326. maku mau
327. mite melihat
328. manang menang
329. malang melihat
330. muta muntah
331. mamani buang air besar
332. meteng ikat
333. misik bangun
334. maja bertamu
335. mendai naik
336. matei meninggal
337. male kemarin
338. muhun turun
339. narai apa
340. nipis tipis
341. nyame mulut
342. nyat leher
343. nduan ambil (mengambil)
344. nanjung pergi, jalan
345. ngaju mudik
346. ngawa hilir
347. ngambu atas
348. nyame mulut
349. nyelu tahun
350. nyumap diasapkan
351. nunda dorong
352. nahap tegap
353. nupi mimpi
354. peter baring
355. panghung pukul
356. patei matikan
357. peteh-pesan pesan
358. puser pusat
359. pai kaki
360. bapai berkaki
361. pansa ganggu
362. pili beli
363. paluwa keluar
364. pisi pancing
365. pere berapa
366. pusa kucing
367. parei padi
368. peteh pesan
369. penda bawah
370. paung benih
371. pupus pupus
372. pinding telinga
373. palipis kening
374. pangkit gigit
375. petak tanah
376. penu penuh
377. pisi kail
378. pandak pendek
379. pahayak-hayak bersama
380. papa kotor
381. papa ampi jelek
382. pahari saudara
383. pea kapan
384. papui panggang
385. paung bibit
386. peteng ikat
387. pehe sakit
388. penda bawah
389. pisi panjang
390. pisik bangunkan
391. parahan perlihatkan
392. pangkung pukul
393. pulut ketan
394. pilanduk kancil
395. pancok rujak
396. rake cepat
397. rapi menanak nasi
398. ramu mengumpulkan kayu
399. rangah sembarangan
400. rubut copot
401. rabut rebut
402. racik potong kecil-kecil
403. rancak sering
404. rahat sedang
405. ringging rinjing
406. randah rendah
407. rawa tegur sapa
408. rupa rupa, wajah
409. rukui menyusuri
410. ramuk ramuk
411. rakat rukun
412. rami ramai
413. ramu(n) barang
414. racap rapat
415. rantai kalung
416. rega harga
417. rangat pecah sedikit
418. rajaki rejeki
419. raung nisan orang mati
420. rakung tempat padi
421. rahatan sedang
422. rebuk lapuk
423. riuk melengkung
424. sasar makin
425. salawar celana
426. saring disaring
427. seut sebut
428. sipa kunyah
429. suhu suruh
430. singkap tangkap
431. sarah serahkan
432. sahar tangguk
433. sawe istri
434. suduk suduk
435. singngah mampir
436. sambar sambar
437. sanda tanda
438. sasal sesal
439. simpa makan sirih
440. sugih kaya
441. sangit marah
442. sapak paha
443. saratus seratus
444. sinde sekali
445. samandiah semua
446. sahundik pucuk
447. sadia sedia
448. sahukan sembunyi
449. sasah kejar
450. sandeah semua
451. saran tepi
452. suhu perintah
453. sium cium
454. sawa(n) istri
455. sungei sungai
456. silu kuku
457. sadingen dingin
458. tukup dekat
459. tulak pergi
460. talih temui
461. tanga beri
462. tejek dirikan
463. tetek potong
464. tempu tempo
465. tusul bakar
466. tagui bunyi rebah
467. teweng tebang
468. tuhus milir di riam
469. tapean lembar
470. tapih sarung
471. tumun turut
472. teser selam
473. tanjung jalan
474. tengseng nafas
475. tutul bintik
476. tejep sodok
477. tenga beri
478. tusu susu
479. mampatusu menyusui
480. telo tiga
481. tandu kakak
482. talik tarik
483. tatawa tertawa
484. tapandir berbicara
485. tuyuk tumpuk
486. tukep dekat
487. tamunie kadang-kadang
488. tikas hingga
489. tame masuk
490. tiruh tidur
491. tanai perut
492. tewu tebu
493. tujah pingsan
494. teyah kering
495. tapa bersamadi
496. tahi lama
497. tanan tadi
498. tenah tadi
499. tampa buat, bikin
500. tumbang muara
501. tau bisa
502. telu tiga
503. tana sawah, kebun
504. tabela muda
505. tabala peti mati
506. tampalawai dini hari
507. uler ulat
508. ulun saya
509. ujur benar
510. usuk dada
511. uei rotan
512. uyah garam
513. uma ibu
514. utin balengkong anak tekak
515. uei rotan
516. uluh orang
517. utuk sekarang
518. ulanda Belanda
519. ukai tempat
520. ujan hujan
521. upih kelopak pinang
522. uju tujuh
523. umba ikut
524. utan hutan
525. umbet berhenti
526. ujar kata
527. utek otak
528. uka kakak
529. ukan tempat
530. ulih dapat, sanggup
531. ewei rotan
532. wadai kue
533. waluh labu
534. wadi ikan wadi
535. waras batas
536. wah wah
537. wajik wajik
538. wada hina
539. yaweh siapa
540. yaku saya
541. yete yaitu
542. yatak otak

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ (Inggris) Bakumpai Language
  2. ^ (Indonesia) Santosa, Imam Budhi (2009). Kumpulan Peribahasa Indonesia dari Aceh sampai Papua. IndonesiaTera. hlm. 56. ISBN 9789797750619.  ISBN 979-775-061-2
  3. ^ (Inggris) Wurm, Stephen Adolphe (1996). Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific, Asia and the Americas. Walter de Gruyter. hlm. 706. ISBN 3110134179.  ISBN 978-3-11-013417-9
  4. ^ Languages of Indonesia (Kalimantan)
  5. ^ Ibrahim, Sjahrial S. A. R.; Darmansyah; Durdje Durasid. 1979. Bahasa Bakumpai. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. xii+119pp.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]