Utsman bin Mazh'un

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

'Utsman bin Mazh'un (wafat 2 H/624 M) (Bahasa Arab 'عثمان بن مظعون) adalah salah satu sahabat nabi. Ia termasuk cendekiawan Arab pada zaman jahiliyah, di antara yang pertama masuk Islam, mengikuti Perang Badar dan meninggal dunia sekembalinya dari perang tersebut. Sepeninggal Utsman, Muhammad menciumnya sambil mengalirkan air mata. Utsman inilah sahabat pertama yang meninggal di Madinah.

Biografi[sunting | sunting sumber]

Namanya Abu Saib Utsman bin Mazh'un bin Habib bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah Al-Qurasy. Ia bersama Ubaidah bin al-Harits, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abdul-Asad, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, bersama-sama sebelum Nabi Muhammad ﷺ masuk ke rumah Al-Arqam bin Abi al-Arqam. Saudaranya, Abdullah bin Maz'un, Qudamah bin Maz'un, dan Zainab binti Maz'un, istri Umar bin Khattab, ibunya dari Abdullah bin Umar dan Hafshah binti Umar.

Utsman inilah yang pernah berniat membujang dan meninggalkan keduniawian, akan tetapi Nabi Muhammad ﷺ melarangnya dari niat tersebut.[1] Kemudian Utsman bin Mazh'un menikah dengan Khawlah binti Hakim dan berputra Abdurrahman dan As-Saib.

Meninggal dunia[sunting | sunting sumber]

Utsman bin Maz'un meninggal dunia di Madinah pada bulan Sya'ban tahun 3 H dan orang pertama dari kaum muhajirin yang wafat serta yang pertama dimakamkan di Jannatul Baqi.[2]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Muslim bin Al-Hajaj, Sahih Muslim, Kitab An-Nikah, Bab istihbab an-Nikah
  2. ^ Adz-Dzahabi, Kitab Siyar A'lam an-Nubala, as-Shahabat Ridhwanulloh 'alaihim Utsman bin Mazh'un