Abu Sa'id al-Khudri

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Abu Sa'id al-Khudriy (أبو سعيد الخدري) adalah Sahabat Nabi Muhammad dari golongan Ansar. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan al Khazrajiy al Anshariy. Al Khudriy adalah nisbat pada sebuah kampung kaum Anshar.

Menurut Adz Dzahabiy, Abu Sa'id al Khudriy adalah ulama dari kalangan sahabat yang hadir membai'at Rasulullah SAW di bawah pohon.

Ia mengajukan diri untuk ikut berperang dalam Pertempuran Uhud pada 625 di mana ayahnya Malik ibn Sinan tewas, ia ikut dalam berbagai pertempuran selanjutnya. Walaupun ia pernah pergi ke Suriah untuk menemui Muawiyah bin Abu Sufyan, ia tetap penduduk Madinah. Pada Pertempuran Harrah tahun 64/683, ia ikut berperang untuk mempertahankan Madinah dari serbuan tentara Bani Umayyah. Ia disebutkan meninggal pada tahun 63/682, 64/683, 65/684, atau 74/693.[1] Abu Sa'id salah satu perawi hadis yang paling banyak digunakan oleh umat Muslim. Jumlah hadis yang diriwatkan melaluinya berjumlah 1170 hadis, hal ini membuatnya termasuk dalam tujuh orang paling produktif dalam meriwayatkan hadis.[2] Sebanyak 84 dari hadits yang diriwayatkannya ditakhrij oleh Imam Bukhariuy dan Imam Muslim.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Ahmad bin `Ali Ibn Hajar al-`Asqalani, al-Isabah fi tamyiz al-sahabah, Ibn Shaqrun ed., 1328/1910, Vol. 2, p. 35.
  2. ^ Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literature: Its Origin, Development and Special Features, revised by Abdal Hakim Murad, Cambridge, Islamic Texts Society, 1993, p. 18.