Ibnu Asakir

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
GelarAl-Hafidz
NamaIbnu Asakir
NasabAd-Dimasyqi
Wilayah aktifSyam
FirkahAhlus Sunnah
Mazhab FikihSyafi'i
Mazhab AkidahAhlul Hadits
Minat utamaHadits, Sejarah

Abu al-Qasim Al-Hafidz Tsiqatuddin Ali bin Abi Muhammad Al-Husain bin Hibatullah bin Abdullah bin al-Husain ad-Dimasyqi asy-Syafi'i (bahasa Arab: أبو القاسم الحافظ ثقة الدين علي بن أبي محمد الحسين بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين الدمشقي الشافعي‎) atau lebih dikenal dengan Ibnu Asakir adalah seorang Ulama Hadits dan Sejarawan [1] dari Syam.

Kehidupan[sunting | sunting sumber]

Ibnu Asakir lahir di Gaza pada bulan Muharram 499 H/13 September 1105. Ayahnya adalah seorang yang wara' dan mencintai ilmu dan majelis ulama. Sejak umur 6 tahun, ia sudah mempelajari hadits dari ayah dan saudaranya, setelah itu ia belajar ke banyak ulama di Damaskus, antara lain ia mempelajari Tarikh Shuwar karya Abu al-Faraj Ghaits bin Ali Ash-Shuri, sebagian kitab Talkhish al-Mutasyabih yang ditulis oleh al-Khatib al-Baghdadi, Abu Muhammad bin Al-Akfani, mempelajari kitab Al-Maghazi, karya Musa bin Aqabah. Juga mempelajari Al-Maghazi, karya Muhammad bin 'Arid, Al-Khulafa li ibnu Abi ad-Dunya.

Karya-karya[sunting | sunting sumber]

Berikut ini daftar karya-karya Ibnu Asakir:[2]

 1. At-Tarikh al-Kabir li Dimasyq, lebih dikenal dengan nama Tarikh Dimasyq, dalam 70 atau 80 jilid
 2. Al-Arba'un al-Buldaniyyah atau Arba'in al-Buldan
 3. Al-Arba'un fi al-Hatsi 'ala al-Jihad atau Al-Ijtihad fi Iqamati Fardhi al-Jihad
 4. Kasyfu al-Mughaththa fi Fadhli al-Muwaththa
 5. Ta'ziyatu al-Muslim
 6. Al-Arba'un Haditsan min al-Musawamah atau Arba'un al-Musawamah
 7. Ithaf az-Zair
 8. Arba'un Haditsan bin Arba'in Syaikhan min Arba'in Madinah Al-Arba'un ath-Thiwal, dalam tiga bagian
 9. Arba'in al-Mushafahat
 10. Al-Ahadits al-Khumasiyat wa Akhbar Ibnu Abi ad-Dunya
 11. Al-Ahadits al-Mutakhayyarah fi Fadhaili al-Asyrah, dalam dua bagian
 12. Akhbar Abi 'Amru al-Aura'i
 13. Al-Asyraf 'ala Ma'rifati al-Athraf fi al-Hadits, dalam empat jilid
 14. Aamaalii fi al-Hadits
 15. Tarikh al-Mizzah
 16. At-Tali li Hadits Malik al-'Aali
 17. Tibyaan al-Wahmi wa at-Takhlith al-Waqi' fi Hadits al-Athith
 18. Tabyiin al-Imtinaan bi al-Amri bi al-Khitaan
 19. Tabyiin Kadbi al-Muftari fiimaa Nusiba ila al-A'syari atau Tabyiin Kadbi al-Muftari fiimaa Nasabi ilaa Abi Musa al-Asy'arii
 20. Tsawaab ash-Shabr al-Mushaab bi al-Walad
 21. Juz'u Hadits al-Hubuth
 22. Juz'u Kufru Sausah
 23. Az-Zuhadah fi badzli asy-Syahadah, daalam satu jilid
 24. Suba'iyyat fi al-Hadits
 25. 'Awaalii Syu'bah, dalam satu jilid
 26. 'Awaalii ats-Tsauri, dalam satu jilid
 27. 'Awaalii Malik fi al-Hadits, dalam lima puluh bagian
 28. Gharaibu Malik, dalam sepuluh bagian
 29. Fadhlu Ashabi al-Hadits
 30. Fadhlu al-Jumratain
 31. Fadhlu ar-Rabwah
 32. Fadhlu 'Asyura`
 33. Fadhlu 'Asqalan
 34. Fadhlu Maqaami Ibraahim
 35. Al-Qaulu fi al-Jumlati al-Asanid fi Hadits al-Muayyid
 36. Kitab al-I'tizaz bi al-Hijrah, merupakan Kitab Hadits Sudasiyyat
 37. Kitab al-Musalsalat, dalam sepuluh bagian
 38. Kitab al-Mu'jam liman Sami'a minhu wa Ajaaza lahu
 39. Fadhlu al-Kiram 'ala Ahli al-Haram
 40. Fadhail ash-Shiddiq
 41. Kitab al-Ibdal, buku ini tidak selesai penulisannya
 42. Kitab Al-`Uzlah
 43. Kasyfu al-Mughtha fi Fadhli al-Muwaththa`
 44. Musnad Abi Hanifah
 45. Musnad Ahli Darya, dalam satu jilid
 46. Musnad Makhul
 47. Al-Mushab bi al-Waladain, merupakan dua bagian dari buku Mu'jam ash-Shahabah
 48. Mu'jam an-Niswan
 49. Manaqib asy-Syabban, dalam lima belas bagian
 50. Man Waafaqat Kunyatuhu Kunyata Zaujatuhu, dalam satu jilid
 51. Al-Muwaafaqat 'ala al-Aimmati ats-Tsalaats ats-Tsiqaat fi al-Hadits, dalam enam jilid
 52. Tasyrif Yaumi al-Jum'ah, dalam tujuh bagian'
 53. Taqwiyatu al-Minah 'ala insya'i Daari as-Sunnah
 54. Al-Iqtidaa'u bi ash-Shaadiq fii Haufari al-Khandaq
 55. Takmiil al-Inshaf wa al-`Adl bi Ta'jiili al-Is'aaf bi al-`Uzali, merupakan Tahdzib dari Al-Multamis min al-'Awali karya Imam Malik bin Anas, dalam tiga puluh satu bagian
 56. Raf'u at-Takhlith 'an Haditsi al-Athith Dzakara al-Bayaan min Fadhli Kitaabati al-Qur'aan Daf'u at-Tatsrib 'ala Man Fassara Ma'na at-Tastwib
 57. Huluulu al-Mihnah bi Hushuuli al-Ibnah
 58. Al-Jawahir wa al-La'ali fii al-Ibdaal wa al-'Awaali
 59. Al-Jawaab

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

 1. ^ "IBN `ASAKIR". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-03. Diakses tanggal 2014-03-07. 
 2. ^ (Indonesia) Haji Halifah dan Ismail Basa al-Bagdadi Kasf al-Zunun, Idah al-Maknun, Hadiyyat al-'Arifin, Jilid VI. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Lebanon. Cetakan Pertama, 2008.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]