Ibnu Asakir

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ibnu Asakir
GelarAl-Hafidz
NamaIbnu Asakir
NasabAd-Dimasyqi
Wilayah aktifSyam
FirkahAhlus Sunnah
Mazhab FikihSyafi'i
Mazhab AkidahAhlul Hadits
Minat utamaHadits, Sejarah

Abu al-Qasim Al-Hafidz Tsiqatuddin Ali bin Abi Muhammad Al-Husain bin Hibatullah bin Abdullah bin al-Husain ad-Dimasyqi asy-Syafi'i (Arab: أبو القاسم الحافظ ثقة الدين علي بن أبي محمد الحسين بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين الدمشقي الشافعي) atau lebih dikenal dengan Ibnu Asakir adalah seorang Ulama Hadits dan Sejarawan [1] dari Syam.

Kehidupan[sunting | sunting sumber]

Ibnu Asakir lahir di Gaza pada bulan Muharram 499 H/13 September 1105. Ayahnya adalah seorang yang wara' dan mencintai ilmu dan majelis ulama. Sejak umur 6 tahun, ia sudah mempelajari hadits dari ayah dan saudaranya, setelah itu ia belajar ke banyak ulama di Damaskus, antara lain ia mempelajari Tarikh Shuwar karya Abu al-Faraj Ghaits bin Ali Ash-Shuri, sebagian kitab Talkhish al-Mutasyabih yang ditulis oleh al-Khatib al-Baghdadi, Abu Muhammad bin Al-Akfani, mempelajari kitab Al-Maghazi, karya Musa bin Aqabah. Juga mempelajari Al-Maghazi, karya Muhammad bin 'Arid, Al-Khulafa li ibnu Abi ad-Dunya.

Karya-karya[sunting | sunting sumber]

Berikut ini daftar karya-karya Ibnu Asakir:[2]

 1. At-Tarikh al-Kabir li Dimasyq, lebih dikenal dengan nama Tarikh Dimasyq, dalam 70 atau 80 jilid
 2. Al-Arba'un al-Buldaniyyah atau Arba'in al-Buldan
 3. Al-Arba'un fi al-Hatsi 'ala al-Jihad atau Al-Ijtihad fi Iqamati Fardhi al-Jihad
 4. Kasyfu al-Mughaththa fi Fadhli al-Muwaththa
 5. Ta'ziyatu al-Muslim
 6. Al-Arba'un Haditsan min al-Musawamah atau Arba'un al-Musawamah
 7. Ithaf az-Zair
 8. Arba'un Haditsan bin Arba'in Syaikhan min Arba'in Madinah Al-Arba'un ath-Thiwal, dalam tiga bagian
 9. Arba'in al-Mushafahat
 10. Al-Ahadits al-Khumasiyat wa Akhbar Ibnu Abi ad-Dunya
 11. Al-Ahadits al-Mutakhayyarah fi Fadhaili al-Asyrah, dalam dua bagian
 12. Akhbar Abi 'Amru al-Aura'i
 13. Al-Asyraf 'ala Ma'rifati al-Athraf fi al-Hadits, dalam empat jilid
 14. Aamaalii fi al-Hadits
 15. Tarikh al-Mizzah
 16. At-Tali li Hadits Malik al-'Aali
 17. Tibyaan al-Wahmi wa at-Takhlith al-Waqi' fi Hadits al-Athith
 18. Tabyiin al-Imtinaan bi al-Amri bi al-Khitaan
 19. Tabyiin Kadbi al-Muftari fiimaa Nusiba ila al-A'syari atau Tabyiin Kadbi al-Muftari fiimaa Nasabi ilaa Abi Musa al-Asy'arii
 20. Tsawaab ash-Shabr al-Mushaab bi al-Walad
 21. Juz'u Hadits al-Hubuth
 22. Juz'u Kufru Sausah
 23. Az-Zuhadah fi badzli asy-Syahadah, daalam satu jilid
 24. Suba'iyyat fi al-Hadits
 25. 'Awaalii Syu'bah, dalam satu jilid
 26. 'Awaalii ats-Tsauri, dalam satu jilid
 27. 'Awaalii Malik fi al-Hadits, dalam lima puluh bagian
 28. Gharaibu Malik, dalam sepuluh bagian
 29. Fadhlu Ashabi al-Hadits
 30. Fadhlu al-Jumratain
 31. Fadhlu ar-Rabwah
 32. Fadhlu 'Asyura`
 33. Fadhlu 'Asqalan
 34. Fadhlu Maqaami Ibraahim
 35. Al-Qaulu fi al-Jumlati al-Asanid fi Hadits al-Muayyid
 36. Kitab al-I'tizaz bi al-Hijrah, merupakan Kitab Hadits Sudasiyyat
 37. Kitab al-Musalsalat, dalam sepuluh bagian
 38. Kitab al-Mu'jam liman Sami'a minhu wa Ajaaza lahu
 39. Fadhlu al-Kiram 'ala Ahli al-Haram
 40. Fadhail ash-Shiddiq
 41. Kitab al-Ibdal, buku ini tidak selesai penulisannya
 42. Kitab Al-`Uzlah
 43. Kasyfu al-Mughtha fi Fadhli al-Muwaththa`
 44. Musnad Abi Hanifah
 45. Musnad Ahli Darya, dalam satu jilid
 46. Musnad Makhul
 47. Al-Mushab bi al-Waladain, merupakan dua bagian dari buku Mu'jam ash-Shahabah
 48. Mu'jam an-Niswan
 49. Manaqib asy-Syabban, dalam lima belas bagian
 50. Man Waafaqat Kunyatuhu Kunyata Zaujatuhu, dalam satu jilid
 51. Al-Muwaafaqat 'ala al-Aimmati ats-Tsalaats ats-Tsiqaat fi al-Hadits, dalam enam jilid
 52. Tasyrif Yaumi al-Jum'ah, dalam tujuh bagian'
 53. Taqwiyatu al-Minah 'ala insya'i Daari as-Sunnah
 54. Al-Iqtidaa'u bi ash-Shaadiq fii Haufari al-Khandaq
 55. Takmiil al-Inshaf wa al-`Adl bi Ta'jiili al-Is'aaf bi al-`Uzali, merupakan Tahdzib dari Al-Multamis min al-'Awali karya Imam Malik bin Anas, dalam tiga puluh satu bagian
 56. Raf'u at-Takhlith 'an Haditsi al-Athith Dzakara al-Bayaan min Fadhli Kitaabati al-Qur'aan Daf'u at-Tatsrib 'ala Man Fassara Ma'na at-Tastwib
 57. Huluulu al-Mihnah bi Hushuuli al-Ibnah
 58. Al-Jawahir wa al-La'ali fii al-Ibdaal wa al-'Awaali
 59. Al-Jawaab

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

 1. ^ "IBN `ASAKIR". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-03. Diakses tanggal 2014-03-07. 
 2. ^ (Indonesia) Haji Halifah dan Ismail Basa al-Bagdadi Kasf al-Zunun, Idah al-Maknun, Hadiyyat al-'Arifin, Jilid VI. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Lebanon. Cetakan Pertama, 2008.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]