Ad-Daruquthni

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ali bin Umar
Ad-Daruquthni
Kun-yahAbu al-Hasan
NamaAli bin Umar
ZamanAbad ke-4 H
Minat utamaHadits, Fikih
Karya yang terkenalSunan ad-Daruquthni
Mempengaruhi

Al-Imam al-Hafidz Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin an-Nu'man bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi (Arab: أبو القاسم الحافظ ثقة الدين علي بن أبي محمد الحسين بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين الدمشقي الشافعي) atau lebih dikenal dengan ad-Daruquthni lahir di Dar al-Quthn, Bagdad, Irak, pada tahun 306 H, dan wafat pada tahun 385 H adalah seorang ulama di bidang qira'at, Hadits, Bahasa Arab dan Sastra dan memiliki karya sejumlah 385, dan 40 diantaranya di bidang Hadits.[1]

Guru-gurunya[sunting | sunting sumber]

 1. Al-Hafidz al-Hujjah al-Mu'ammar, Musnid al-Ashr Abu al-Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Al-Marzaban Al-Baghawi
 2. Al-Qadhi al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah, Musnid al-Waqt, Abu Abdillah al-Husain bin Ismail bin Sa`id adh-Dhabbi al-Baghdadi
 3. Al-Imam al-Hafidz ats-Tsiqah al-Qudwah Muhammad bin Makhlad bin Hafs Abu Abdillah ad-Dauri al-Baghdadi
 4. Al-Imam al-Muqri an-Nahwi, Syaikh al-Muqri'in, Abu Bakr Ahmad bin Musa bin Ibn al-'Abbas bin Mujahid al-Baghdadi
 5. Al-Imam al-Hafidz al-Lughawi, Dzu al-Funun, Abu Bakr bin al-Qasim bin Basyar bin al-Anbari

Murid-muridnya[sunting | sunting sumber]

 1. Al-Imam al-Hafidz, an-Naqid al-'Allamah, Syaikh al-Muhadditsin, Abu Abdillah bin al-Bayyi' adh-Dhabbi ath-Thahmani an-Naisaburi
 2. Al-Imam al-Hafidz al-Mutqin an-Nasabah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Ali bin Said bin Basyar al-Azadi al-Mishri
 3. Al-Imam al-Hafidz ats-Tsiqah al-'Allamah, Syaikh al-Islam, Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa al-Mihrani al-Asbahani

Karya-karyanya[sunting | sunting sumber]

Dari 385 karyanya, ada yang hilang dan ada yang masih berbentuk manuskrip, dan berikut ini adalah sebagian dari karyanya:[1]

 1. Al-Mujtana min as-Sunan al-Ma'tsurah 'an an-Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, wa at-Tanbiih 'ala ash-Shahih minha wa as-Saqim, wa Ikhtilaf an-Naqilin minha fi Alfazhiha lebih dikenal dengan Sunan ad-Daruquthni
 2. Al-Ilzamat `ala ash-Shahihain al-Bukhari wa Muslim lebih dikenal dengan nama Al-Ilzamat
 3. Sunan fi al-Hadits
 4. Gharib al-Lughah
 5. Kitab al-Afrad
 6. Kitab at-Tatabbu` lima Kharaja fi ash-Shahihain lebih dikenal dengan nama At-Tatabbu
 7. Kitab at-Tashhif fi al-Hadits
 8. Kitab al-Jarh wa at-Ta'dil
 9. Kitab al-'Ilal fi al-Hadits lebih dikenal dengan nama Ilal al-Hadits, dicetak 2 jilid
 10. Kitab al-Qira'at
 11. Kitab al-Masajid
 12. Al-Mukhtalaf wa al-Mu'talaf fi Asma'i ar-Rijal atau Al-Mu'talaf wa al-Mukhtalaf
 13. Al-Mustajar fi al-Hadits
 14. Ma'rifah Madzahib al-Fuqaha
 15. Al-Ahadits allati Khulifa Fiha Imam al-Hijrah Malik bin Anas
 16. Ahadits Muwaththa' Malik, Wattifaq ar-Ruwat 'an Malik, wa Ikhtilafuhum Fihi, wa Ziyadatuhum wa Nuqshanuhum

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

 1. ^ a b (Indonesia) Haji Halifah dan Ismail Basa al-Bagdadi Kasf al-Zunun, Idah al-Maknun, Hadiyyat al-'Arifin, Jilid VI. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Lebanon. Cetakan Pertama, 2008, ISBN 978-2-7451-5500-9.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]