Ad-Daruquthni

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search
Ali bin Umar
Bismillahirahmanirahim
Ad-Daruquthni
Al-Imam al-Hafidz
Ali bin Umar
أبو القاسم الحافظ ثقة الدين علي بن أبي محمد الحسين بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين الدمشقي الشافعي
Nama dan Gelar
Semua Gelar
Gelar (Islam) Al-Imam al-Hafidz
Nama
Kun-yah Abu al-Hasan
Nama Ali bin Umar
Nama (arabic) أبو القاسم الحافظ ثقة الدين علي بن أبي محمد الحسين بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين الدمشقي الشافعي
Nama lainnya
Ad-Daruquthni
Kelahirannya
Tahun lahir (H) 306
Tempat lahir Bagdad
Agama Islam
Bantuan kotak info


Al-Imam al-Hafidz Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin an-Nu'man bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi (Arab: أبو القاسم الحافظ ثقة الدين علي بن أبي محمد الحسين بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين الدمشقي الشافعي‎) atau lebih dikenal dengan ad-Daruquthni lahir di Dar al-Quthn, Bagdad, Irak, pada tahun 306 H, dan wafat pada tahun 385 H adalah seorang ulama di bidang qira'at, Hadits, Bahasa Arab dan Sastra dan memiliki karya sejumlah 385, dan 40 diantaranya di bidang Hadits[1].

Guru-gurunya[sunting | sunting sumber]

 1. Al-Hafidz al-Hujjah al-Mu'ammar, Musnid al-Ashr Abu al-Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Al-Marzaban Al-Baghawi
 2. Al-Qadhi al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah, Musnid al-Waqt, Abu Abdillah al-Husain bin Ismail bin Sa`id adh-Dhabbi al-Baghdadi
 3. Al-Imam al-Hafidz ats-Tsiqah al-Qudwah Muhammad bin Makhlad bin Hafs Abu Abdillah ad-Dauri al-Baghdadi
 4. Al-Imam al-Muqri an-Nahwi, Syaikh al-Muqri'in, Abu Bakr Ahmad bin Musa bin Ibn al-'Abbas bin Mujahid al-Baghdadi
 5. Al-Imam al-Hafidz al-Lughawi, Dzu al-Funun, Abu Bakr bin al-Qasim bin Basyar bin al-Anbari

Murid-muridnya[sunting | sunting sumber]

 1. Al-Imam al-Hafidz, an-Naqid al-'Allamah, Syaikh al-Muhadditsin, Abu Abdillah bin al-Bayyi' adh-Dhabbi ath-Thahmani an-Naisaburi
 2. Al-Imam al-Hafidz al-Mutqin an-Nasabah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Ali bin Said bin Basyar al-Azadi al-Mishri
 3. Al-Imam al-Hafidz ats-Tsiqah al-'Allamah, Syaikh al-Islam, Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa al-Mihrani al-Asbahani

Karya-karyanya[sunting | sunting sumber]

Dari 385 karyanya, ada yang hilang dan ada yang masih berbentuk manuskrip, dan berikut ini adalah sebagian dari karyanya[1]:

 1. Al-Mujtana min as-Sunan al-Ma'tsurah 'an an-Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, wa at-Tanbiih 'ala ash-Shahih minha wa as-Saqim, wa Ikhtilaf an-Naqilin minha fi Alfazhiha lebih dikenal dengan Sunan ad-Daruquthni
 2. Al-Ilzamat `ala ash-Shahihain al-Bukhari wa Muslim lebih dikenal dengan nama Al-Ilzamat
 3. Sunan fi al-Hadits
 4. Gharib al-Lughah
 5. Kitab al-Afrad
 6. Kitab at-Tatabbu` lima Kharaja fi ash-Shahihain lebih dikenal dengan nama At-Tatabbu
 7. Kitab at-Tashhif fi al-Hadits
 8. Kitab al-Jarh wa at-Ta'dil
 9. Kitab al-'Ilal fi al-Hadits lebih dikenal dengan nama Ilal al-Hadits, dicetak 2 jilid
 10. Kitab al-Qira'at
 11. Kitab al-Masajid
 12. Al-Mukhtalaf wa al-Mu'talaf fi Asma'i ar-Rijal atau Al-Mu'talaf wa al-Mukhtalaf
 13. Al-Mustajar fi al-Hadits
 14. Ma'rifah Madzahib al-Fuqaha
 15. Al-Ahadits allati Khulifa Fiha Imam al-Hijrah Malik bin Anas
 16. Ahadits Muwaththa' Malik, Wattifaq ar-Ruwat 'an Malik, wa Ikhtilafuhum Fihi, wa Ziyadatuhum wa Nuqshanuhum

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

 1. ^ a b (Indonesia) Haji Halifah dan Ismail Basa al-Bagdadi Kasf al-Zunun, Idah al-Maknun, Hadiyyat al-'Arifin, Jilid VI. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Lebanon. Cetakan Pertama, 2008, ISBN 978-2-7451-5500-9.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]