Bilangan 2

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
pasal 1       Bilangan 2       pasal 3
Leningrad Codex Numbers

Kitab Bilangan lengkap pada Kodeks Leningrad, dibuat tahun 1008.
Kitab: Kitab Bilangan
Bagian Alkitab: Perjanjian Lama
Kitab ke- 4
Kategori: Taurat

Bilangan 2 (disingkat Bil 2) adalah pasal kedua Kitab Bilangan dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Termasuk dalam kumpulan kitab Taurat yang disusun oleh Musa.[1] Pasal ini berisi catatan di mana suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya (Bilangan 2:2) dengan jumlah pasukan seluruhnya: 603.550 orang (Bilangan 2:32); tetapi suku Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa (Bilangan 2:33).[2]

"The Numbering of the Israelites" ("Penghitungan orang Israel"), sebagaimana pada Bilangan 1, ukiran oleh Henri Félix Emmanuel Philippoteaux (1815–1884) sebelum tahun 1894.

Teks[sunting | sunting sumber]

Waktu[sunting | sunting sumber]

 • Peristiwa yang dicatat di pasal ini terjadi pada tanggal 1 bulan yang ke-2 dalam tahun yang ke-2 sesudah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir[3] (~1446 SM).

Tempat[sunting | sunting sumber]

 • Bangsa Israel berkemah di padang gurun Sinai.[3]

Struktur[sunting | sunting sumber]

Ayat 1[sunting | sunting sumber]

TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: (TB)[4]

Ayat 2[sunting | sunting sumber]

"Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling Kemah Pertemuan, agak jauh dari padanya." (TB)[5]

Tempat perkemahan dan urutan keberangkatan[sunting | sunting sumber]

Tempat tiap-tiap suku di perkemahan bani Israel
Suku-suku di timur
Nama suku Pemimpin Jumlah pasukan Ayat Alkitab
Yehuda Nahason bin Aminadab 74.600 Bilangan 2:3-4
Isakhar Netaneel bin Zuar 54.400 Bilangan 2:5-6
Zebulon Eliab bin Helon 57.400 Bilangan 2:7-8
Berangkat: pertama Jumlah: 186.400 Bilangan 2:9
Suku-suku di selatan
Nama suku Pemimpin Jumlah pasukan Ayat Alkitab
Ruben Elizur bin Syedeur 46.500 Bilangan 2:10-11
Simeon Selumiel bin Zurisyadai 59.300 Bilangan 2:12-13
Gad Elyasaf bin Rehuel 45.650 Bilangan 2:14-15
Berangkat: kedua Jumlah: 151.450 Bilangan 2:16

Ayat 17[sunting | sunting sumber]

Sesudah itu berangkatlah Kemah Pertemuan dengan laskar orang Lewi, di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. (TB)[6]
Suku-suku di barat
Nama suku Pemimpin Jumlah pasukan Ayat Alkitab
Efraim Elisama bin Amihud 40.500 Bilangan 2:18-19
Manasye Gamaliel bin Pedazur 32.200 Bilangan 2:20-21
Benyamin   Abidan bin Gideoni 35.400 Bilangan 2:22-23
Berangkat: ketiga* Jumlah: 108.100 Bilangan 2:24
Suku-suku di utara
Nama suku Pemimpin Jumlah pasukan Ayat Alkitab
Dan Ahiezer bin Amisyadai 62.700 Bilangan 2:25-26
Asyer Pagiel bin Okhran 41.500 Bilangan 2:27-28
Naftali Ahira bin Enan 53.400 Bilangan 2:29-30
Berangkat: terakhir Jumlah: 157.600 Bilangan 2:31

Ayat 32[sunting | sunting sumber]

Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka.
Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh orang. (TB)[7]

Ayat 33[sunting | sunting sumber]

Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. (TB)[8]

Tradisi Yahudi[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

 1. ^ W.S. LaSor, D.A. Hubbard & F.W. Bush. Pengantar Perjanjian Lama 1. Diterjemahkan oleh Werner Tan dkk. Jakarta:BPK Gunung Mulia. 2008. ISBN 979-415-815-1, 9789794158159
 2. ^ J. Blommendaal. Pengantar kepada Perjanjian Lama. Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1983. ISBN 979-415-385-0, 9789794153857
 3. ^ a b Bilangan 1:1
 4. ^ Bilangan 2:1 - Sabda.org
 5. ^ Bilangan 2:2 - Sabda.org
 6. ^ Bilangan 2:17 - Sabda.org
 7. ^ Bilangan 2:32 - Sabda.org
 8. ^ Bilangan 2:33 - Sabda.org
 9. ^ Penanggalan parsyah

Pranala luar[sunting | sunting sumber]