Daftar Kaisar Dinasti Han

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari

Dinasti Han (汉朝) yang berdiri dari tahun 206 SM hingga 220 diperintah oleh kaisar-kaisar bermarga Liu (刘). Didirikan oleh Liu Bang, seorang dari golongan rakyat jelata yang dulunya pernah bekerja sebagai penjual arak dan polisi. Liu berhasil membersatukan Tiongkok yang dilanda kekacauan pasca runtuhnya Dinasti Qin. Dinasti ini diselingi oleh Dinasti Xin yang berumur pendek yang didirikan oleh Wang Mang, paman kaisar dari pihak ibu Kaisar Ping. Dinasti Han berhasil bangkit lagi di bawah pimpinan Liu Xiu dan menumbangkan Wang Mang. Dinasti Han kedua ini dalam sejarah dikenal dengan nama Dinasti Han Timur karena ibukotanya berpindah ke Luoyang (sebelumnya di Chang'an, yang sekarang adalah Xi'an, Provinsi Shaanxi). Tahun 220, Kaisar Xian dipaksa turun tahta oleh Cao Pi, Kaisar Wei. Dengan demikian Dinasti Han berakhir dan Tiongkok memasuki Zaman Tiga Negara

Kaisar-kaisar Dinasti Han
Gelar anumerta Nama asli Masa bertahta Nama rezim Masa pemakaian nama rezim
Dinasti Han Barat 206 SM9 M
Kaisar Han Gaozu
高帝
Liu Bang
刘邦
206 SM195 SM tidak ada
Kaisar Hui
惠帝
Liu Ying
刘盈
194 SM188 SM tidak ada
Kaisar Shao I
少帝
Liu Gong
刘恭
188 SM184 SM tidak ada
Kaisar Shao II
少帝
Liu Hong
刘弘
184 SM180 SM tidak ada
Kaisar Wen
文帝
Liu Heng
刘恒
179 SM157 SM Hòuyuán (后元) 163 SM156 SM
Kaisar Jing
景帝
Liu Qi
刘启
156 SM141 SM Zhōngyuán (中元)
Hòuyuán (后元)
149 SM143 SM
143 SM141 SM
Kaisar Wu
武帝
Liu Che
刘彻
140 SM87 SM Jiànyuán (建元)

Yuánguāng(元光)
Yuánshuò (元朔)
Yuánshòu (元狩)
Yuándǐng (元鼎)
Yuánfēng (元封)
Tàichū (太初)
Tiānhàn (天汉)
Tàishǐ (太始)
Zhēnghé (征和)

Hòuyuán (後元)
140 SM135 SM

134 SM129 SM
128 SM123 SM
122 SM117 SM
116 SM111 SM
110 SM105 SM
104 SM101 SM
100 SM97 SM
96 SM93 SM
92 SM89 SM

88 SM87 SM
Kaisar Zhao
昭帝
Liu Fuling
刘弗陵
86 SM74 SM Shǐyuán (始元)

Yuánfèng (元凤)

Yuánpíng (元平)
86 SM80 SM

80 SM75 SM

74 SM
Pangeran He dari Changyi
昌邑王 atau 海昏侯
Liu He
刘贺
74 SM Yuánpíng (元平) 74 SM
Kaisar Xuan
宣帝
Liu Xun
刘询
73 SM49 SM Běnshǐ (本始)

Dìjié (地節)
Yuánkāng (元康)
Shénjué (神爵)
Wǔfèng (五鳳)
Gānlù (甘露)

Huánglóng (黄龙)
73 SM70 SM

69 SM66 SM
65 SM61 SM
61 SM58 SM
57 SM54 SM
53 SM50 SM

49 SM
Kaisar Yuan
元帝
Liu Shi
刘奭
48 SM33 SM Chūyuán (初元)

Yǒngguāng (永光)
Jiànzhāo (建昭)

Jìngníng (竟宁)
48 SM44 SM

43 SM39 SM
38 SM34 SM

33 SM
Kaisar Cheng
成帝
Liu Ao
刘骜
32 SM7 SM Jiànshǐ (建始)

Hépíng (河平)
Yángshuò (阳朔)
Hóngjiā (鸿嘉)
Yǒngshǐ (永始)
Yuányán (元延n2)

Suīhé (綏和)
32 SM28 SM

28 SM25 SM
24 SM21 SM
20 SM17 SM
16 SM13 SM
12 SM9 SM

8 SM7 SM
Kaisar Ai
哀帝
Liu Xin
刘欣
6 SM1 SM Jiànpíng (建平)
Yuánshòu (元壽)
6 SM3 SM
2 SM1 SM
Kaisar Ping
平帝
Liu Kan
刘衎
1 SM5 Yuánshǐ (元始) 15
Ruzi Ying
孺子嬰
Liu Ying
刘嬰
68 Jùshè (居攝)
Chūshǐ (初始)
6 – Oktober 8
November 8 – Desember 8
Dinasti Xin (AD 923)
Wang Mang (王莽) 923 Shǐjiànguó (始建國)

Tiānfēng (天鳳)

Dìhuáng (地皇)
913

1419

2023
Restorasi Han
Kaisar Gengshi
更始帝
Liu Xuan
刘玄
2325 Gēngshǐ (更始) 2325
Dinasti Han Timur 25220
Kaisar Guangwu
光武帝
Liu Xiu
刘秀
2557 Jiànwǔ (建武)
Jiànwǔzhongōyuán (建武中元)
2556
5657
Kaisar Ming
明帝
Liu Zhuang
刘莊
5875 Yǒngpíng (永平) 5875
Kaisar Zhang
章帝
Liu Da
刘炟
7688 Jiànchū (建初)

Yuánhé (元和)

Zhānghé (章和)
7684

8487

8788
Kaisar He
和帝
Liu Zhao
刘肇
89105 Yǒngyuán (永元)
Yuánxīng (元兴)
89105
105
Kaisar Shang
殇帝
Liu Long
刘隆
106 Yánpíng (延平) 9 bulan
Kaisar An
安帝
Liu Hu
刘祜
106125 Yǒngchū (永初)

Yuánchū (元初)
Yǒngníng (永宁)
Jiànguāng (建光)

Yánguāng (延光)
107113

114120
120121
121122

122125
Marquis Beixiang
北乡侯
Liu Yi
刘懿
125 Yánguāng (延光) 125
Kaisar Shun
顺帝
Liu Bao
刘保
125144 Yǒngjiàn (永建)

Yángjiā (阳嘉)
Yǒnghé (永和)
Hàn'ān (汉安)

Jiànkāng (建康)
126132

132135
136141
142144

144
Kaisar Chong
沖帝
Liu Bing
刘炳
144145 Yōngxī (永嘉) 145
Kaisar Zhi
质帝
Liu Zuan
刘缵
145146 Běnchū (本初) 146
Kaisar Huan
桓帝
Liu Zhi
刘志
146168 Jiànhé (建和)

Hépíng (和平)
Yuánjiā (元嘉)
Yǒngxīng (永兴)
Yǒngshòu (永寿)
Yánxī (延熹)

Yǒngkāng (永康)
147149

150
151153
153154
155158
158167

167
Kaisar Ling
灵帝
Liu Hong
刘宏
168189 Jiànníng (建宁)

Xīpíng (熹平)
Guānghé (光和)

Zhōngpíng (中平)
168172

172178
178184

184189
Pangeran Hongnong
弘農王
Liu Bian
劉辯
189 Guīngxī (光熹)
Zhàoníng (昭宁)
189
189
Kaisar Xian
献帝
Liu Xie (liú xié)
刘協
189220 Yǒnghàn (永汉)

(中平}
Chūpíng (初平)
Xīngpíng (兴平)
Jiàn'ān (建安)

Yánkāng (延康)
189

189
190193
194195
196220

220