Lompat ke isi

Saleh

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Nabi
Ṣāliḥ
صالح
Saleh

'alaihissalam
Kaligrafi Shaleh 'alaihis-salam (keselamatan atasnya)
Tempat tinggalAl-Hijr, Arab Utara
PendahuluHud
PenggantiIbrahim
Orang tua
 • Ubaid (bapak)
Kerabat

Saleh (bahasa Arab: صالح, translit. Ṣāliḥ) adalah seorang tokoh dalam Al-Qur'an, yakni seorang rasul yang diutus pada kaum Tsamūd.[1] Shaleh dikaruniai mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu sebagai bekal dalam berdakwah[2]. Sebagaimana para nabi lain dalam Al-Qur'an, kisah Shaleh juga sangat menekankan pesan keesaan Allah.

Ayat[sunting | sunting sumber]

Dan kepada kaum Ṡamūd (Kami utus) saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini (seekor) Unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Kisah[sunting | sunting sumber]

Nama Shaleh disebutkan sembilan kali dalam Al-Qur'an.[a] Kisahnya dan/atau kaum Tsamud disebutkan dalam surah Al-A'raf (7): 73-79, Hud (11): 61-68, Al-Hijr (15): 80-84, Al-Isra' (17): 59, Asy-Syu'ara' (26): 141-159, An-Naml (27): 45-53, Fushshilat (41): 17-18, Al-Qamar (54): 23-32, dan Asy-Syams (91): 11-15.

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Sebagian ulama menyebutkan bahwa silsilah Shaleh adalah Shaleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Tsamud bin Atsir bin Aram/Iram bin Sem/Sam bin Nuh.[3] Menurut pendapat yang masyhur, Shaleh diutus sebelum masa Ibrahim, meski sebagian ulama menyatakan setelahnya.[4]

Dakwah[sunting | sunting sumber]

Shaleh diutus pada saudara sekaumnya sesama keturunan Tsamud yang berkuasa setelah kehancuran kaum 'Ad awal.[5] Disebutkan bahwa di tanah-tanah yang datar, kaum Tsamud membangun istana-istana, sedangkan bukit-bukit dan gunung-gunung mereka pahat untuk dijadikan rumah.[6][7][8] Di negeri kaum Tsamud juga terdapat kebun-kebun dan mata air.[9]

Shaleh menyeru kaum Tsamud agar menyembah Allah semata[10][11] dan bertakwa kepada-Nya.[12] Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya.[13]

Shaleh sebenarnya merupakan salah satu orang yang dihormati di kalangan kaum Tsamud dan diharapkan menjadi penerus tradisi mereka. Namun para pemuka kaum Tsamud kecewa setelah Shaleh menyeru agar mengesakan Allah dan mengharuskan untuk meninggalkan sesembahan yang sudah menjadi bagian adat mereka secara turun-temurun.[14] Sebagian dari kaum Tsamud beriman kepada Shaleh, sedangkan sebagian yang lain tidak menaatinya, bahkan menentangnya, sehingga kaum Tsamud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan.[15] Pemimpin dari pengikut Shaleh adalah Junda' bin Amru bin Mahlah bin Lubaid bin Jawwas dan dia merupakan salah satu pemuka kaum Tsamud. Beberapa tokoh lain juga berkeinginan untuk mengikuti Shaleh, tetapi Dzu'ab bin Amru bin Lubaid Al-Habbab dan Rabbab bin Sha'r bin Julmas yang merupakan pemuka kaum Tsamud penentang Shaleh menghalang-halangi niatan mereka. Shaleh juga mengajak sepupunya, Junda' bin Syihab, agar mengikuti ajarannya, tetapi Dzu'ab dan Rabbab mencegahnya.[16]

Oleh para penentangnya, Shaleh kemudian dituduh sebagai orang yang terkena sihir.[17] Mereka juga tidak menerima bila utusan Allah hanyalah manusia biasa seperti mereka, sehingga Shaleh dianggap pendusta dan orang yang sombong.[18] Para penentangnya juga menuntut agar Shaleh menunjukkan mukjizat sebagai bukti kerasulannya.[19]

Unta betina[sunting | sunting sumber]

"Shaleh mengajak kaumnya melihat unta betina". Salah satu koleksi iluminasi dari Kisah Para Nabi.

Para mufassir menyebutkan bahwa saat kaum Tsamud berkumpul di suatu lembah, Shaleh mendatangi mereka dan menyampaikan ajakannya untuk kembali ke jalan Allah. Para penentangnya kemudian menantang agar Shaleh bisa mengeluarkan seekor unta betina dari batu besar yang mereka tunjuk sebagai bukti kerasulannya, juga agar mereka mau mengimani ajarannya. Shaleh kemudian berdoa kepada Allah, kemudian keluarlah unta betina sesuai ciri-ciri yang dituntut kaumnya dari batu besar yang mereka tunjuk. Setelah melihat mukjizat tersebut, banyak yang beriman kepada Shaleh, tapi masih banyak pula yang tetap menentangnya.[20]

Setelahnya, penggunaan sumber air kaum Tsamud digilir setiap harinya antara penduduk dengan unta tersebut.[21][22] Saat para penduduk mendapat giliran mengambil air, unta tersebut tidak bisa meminum air. Saat hari giliran unta tersebut menggunakan sumber air, para penduduk tidak diperkenankan menggunakan sumber air. Sebagian pendapat menyatakan bahwa penduduk sudah mengambil air untuk persediaan mereka pada hari sebelumnya. Pendapat lain menyatakan bahwa saat penduduk tidak boleh menggunakan sumber air, mereka memeras susu unta tersebut sebagai gantinya.[23] Shaleh juga mengingatkan kaumnya untuk tidak mengganggu unta tersebut karena jika dilakukan, dapat mendatangkan siksa yang pedih.[10][24][25]

Pembunuhan[sunting | sunting sumber]

Keadaan tersebut berlangsung sangat lama dan para penentang Shaleh pada akhirnya bertekad membunuh unta tersebut. Di antara mereka terdapat dua orang perempuan yang mendorong rencana tersebut. Wanita pertama bernama Shaduq binti Mahya bin Zuhair Al-Mukhtar. Dia bersedia menyerahkan dirinya bagi sepupunya, Mishra' bin Mahraj bin Mahya, jika dia berhasil membunuh unta tersebut. Wanita kedua adalah istri Dzu'ab, 'Unaizah binti Ghunaim bin Mijlaz, sebutannya Ummu Ghunmah. 'Unaizah dan Dzu'ab memiliki empat anak perempuan dan menawarkan pada Qudar bin Salif agar dia memilih dari keempat anaknya jika berhasil membunuh unta Shaleh. Qudar dan Mishra' kemudian mengajak tujuh orang lainnya dan akhirnya membunuh unta betina tersebut. Al-Qur'an tidak menjelaskan mengenai keberadaan anak dari unta tersebut, tapi beberapa ulama menjelaskan bahwa saat induknya dibunuh, anak unta tersebut lari ke bukit dan melenguh dengan kencang sebanyak tiga kali.[26]

Ada yang mengatakan bahwa unta Shaleh sudah berada di antara kaum Tsamud sebelum Qudar bin Salif lahir. Qudar tumbuh dengan pesat dan saat bayi, rambutnya beruban pada hari Jum'at, demikian dengan rambut para pembunuh unta yang lain pada hari yang berbeda pada bulan yang sama. Qudar kemudian tumbuh menjadi sosok yang dihormati, bahkan oleh para pemuka kaum Tsamud.[27]

Azab[sunting | sunting sumber]

Setelah berhasil membunuh unta betina tersebut, para penentang Shaleh menantangnya untuk mendatangkan azab yang dia ancamkan.[28] Shaleh kemudian memberikan peringatan pada mereka untuk bersuka ria selama tiga hari.[29]

Meski telah mendapat peringatan, para penentangnya kemudian berusaha lebih jauh dengan berencana membunuh Shaleh dan keluarganya. Mereka berencana membunuhnya secara tiba-tiba pada malam hari, kemudian akan mengelak dan mengaku tidak mengetahui apapun bila ahli waris dan kerabat Shaleh berusaha menuntut balas.[30] Allah kemudian mengirimkan batu-batu untuk membunuh mereka.[31]

Pada hari Kamis, hari pertama masa penangguhan, wajah para penentang Shaleh menjadi berwarna kuning. Sorenya mereka berkata, "Bukankah telah berlalu satu hari dari hari yang dijanjikan?" Hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Sorenya mereka mengatakan, "Bukankah telah berlalu dua hari dari hari yang dijanjikan?" Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Sorenya mereka berkata, "Bukankah telah berlalu waktu yang ditentukan?"[31]

Azab yang diterima kaum Tsamud penentang Shaleh sebagaimana yang termaktub dalam beberapa ayat Al-Qur'an adalah:

Ada beberapa pendapat mengenai tepatnya waktu kedatangan azab yang menghancurkan kaum Tsamud penentang Shaleh. Hamka menjelaskan pada petang hari ketiga. Pada saat itu terdengarlah suara pekik yang amat hebat, pecahlahlah telinga dan perut yang mendengarnya.[37] Ibnu Katsir berpendapat bahwa azab datang pada hari keempat setelah matahari terbit. Wajah mereka menjadi gosong pada saat itu, kemudian datang suara keras dari langit dan goncangan dahsyat dari bumi. Para penentang Shaleh dari kaum Tsamud kemudian mati bergelimpangan dan menjadi mayat di rumah-rumah mereka sendiri.[38]

Disebutkan bahwa tidak ada penentang Shaleh yang selamat, kecuali seorang budak perempuan bernama Kalbah binti As-Salq. Tatkala melihat azab, dia kemudian lari sekencang-kencangnya hingga sampai ke salah satu perkampungan Arab dan menceritakan mengenai hal yang terjadi pada kaumnya. Namun setelah diberi minum salah seorang warga perkampungan tersebut, dia tewas seketika. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang dari kaum Tsamud yang tidak terkena azab pada saat kejadian, yakni seorang laki-laki bernama Abu Righal yang sedang berada di Al-Haram Makkah. Namun saat keluar dari wilayah Al-Haram, dia juga ditimpa azab seperti kaumnya.[39][40]

Shaleh dan kaum Tsamud yang beriman selamat dari kejadian tersebut.[41][42][43] Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan kehidupan Shaleh setelahnya. Ada yang mengatakan bahwa dia dan pengikutnya pindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Pendapat lain menyatakan bahwa mereka pindah ke Al-Haram Makkah.[44]

Kedudukan[sunting | sunting sumber]

Shaleh termasuk salah satu nabi dan rasul dalam Islam. Sebagaimana para rasul yang lain, Shaleh menyerukan agar kaumnya mengesakan Allah dan meninggalkan berbagai sesembahan yang lain. Dia juga merupakan satu dari empat nabi yang berasal dari bangsa Arab.[45]

Dalam agama Baha'i, Shaleh dipandang sebagai orang suci.[46] Keberadaan Shaleh tidak terdapat dalam Tanakh (kitab suci Yahudi) maupun Alkitab (kitab suci Kristen).

Kaum Tsamud[sunting | sunting sumber]

Qaṣr Al-Farīd (bahasa Arab: قَصْر ٱلْفَرِيْد), makam terbesar pada situs Madain Shaleh

Kaum Tsamud adalah salah satu peradaban kuno atau sebuah konfederasi suku di wilayah barat laut jazirah Arab yang disebutkan dalam sumber-sumber Asyur pada masa Sargon II. Nama suku tersebut terus muncul dalam dokumen-dokumen tertulis hingga abad keempat M, tetapi pada abad keenam mereka dianggap sebagai kelompok yang telah lama menghilang.[47] Mereka adalah keturunan Tsamud, yang dikatakan merupakan cicit Sam/Sem, salah satu putra Nuh yang selamat dari banjir besar. Mereka tinggal di Al-Hijr (ٱلْحِجْر) atau Hegra (Ἔγρα) dalam sumber Yunani kuno.[48][49] Tempat tersebut terletak di kawasan pegunungan di semenanjung Arab bagian utara, antara Hijaz dan Tabuk.[3] Tempat tersebut kemudian dinamai Madain Shaleh (bahasa Arab: مدائن صالح) yang bermakna "Kota Shaleh."

Ada beberapa bukti bahwa, sebagaimana kaum 'Ad, kaum Tsamud juga berasal dari semenanjung Arab selatan, tetapi kemudian mereka berpindah ke utara.[50][51] Setelah lenyapnya kaum Tsamud yang asli, Robert Hoyland berpendapat bahwa nama mereka kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok baru lainnya yang mendiami wilayah tersebut.[52] Sisa-sisa arkeologis Madain Shaleh sering dibandingkan dengan Petra, ibukota Nabath yang terletak 500 km (310 mil) barat laut Madain Shaleh.[53]

Menurut Al-Quran, kota tempat Saleh dikirim disebut bernama Al-Hijr[54], yang sesuai dengan kota Hegra di Nabatea.[55] Kota ini menjadi terkenal sekitar abad pertama Masehi sebagai situs penting dalam perdagangan kafilah regional.[56] Berdekatan dengan kota, ada makam batu besar berhias yang digunakan oleh anggota berbagai kelompok agama.[47] Pada titik yang tidak diketahui di zaman kuno, situs itu ditinggalkan dan mungkin secara fungsional digantikan oleh Al-'Ula.[57] Situs ini telah disebut sebagai Mada'in Salih sejak era nabi Muhammad; dinamai menurut nama pendahulunya Salih.[58]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Catatan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Dalam Al-Qur'an, nama Shaleh disebutkan sembilan kali, yakni pada surah:
  1. Al-A'raf (7): 73, 75, 77
  2. Hud (11): 61, 62, 66, 89
  3. Asy-Syu'ara' (26): 142
  4. An-Naml (27): 45

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Hamka 1982, hlm. 176.
 2. ^ https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200428063340-289-497885/kisah-nabi-saleh-as-dan-mukjizat-seekor-unta-betina
 3. ^ a b Ibnu Katsir 2014, hlm. 163.
 4. ^ Ibnu Katsir 2014, hlm. 387.
 5. ^ Ibnu Katsir 2014, hlm. 169.
 6. ^ Al-A'raf (7): 74
 7. ^ Al-Hijr (15): 82
 8. ^ Asy-Syu'ara' (26): 149
 9. ^ Asy-Syu'ara' (26): 147
 10. ^ a b Al-A'raf (7): 73
 11. ^ Hud (11): 61
 12. ^ Asy-Syu'ara' (26): 144
 13. ^ Asy-Syu'ara' (26): 145
 14. ^ Hud (11): 62
 15. ^ An-Naml (27): 45
 16. ^ Ibnu Katsir 2014, hlm. 172-173.
 17. ^ Asy-Syu'ara' (26): 153
 18. ^ Al-Qamar (54): 24-25
 19. ^ Asy-Syu'ara' (26): 154
 20. ^ Ibnu Katsir 2014, hlm. 172.
 21. ^ Asy-Syu'ara' (26): 155
 22. ^ Al-Qamar (54): 27-28
 23. ^ Ibnu Katsir 2014, hlm. 173.
 24. ^ Hud (11): 64
 25. ^ Asy-Syu'ara' (26): 156
 26. ^ Ibnu Katsir 2014, hlm. 174-175.
 27. ^ Ibnu Katsir 2014, hlm. 184.
 28. ^ Al-A'raf (7): 77
 29. ^ Hud (11): 65
 30. ^ An-Naml (27): 49
 31. ^ a b Ibnu Katsir 2014, hlm. 178.
 32. ^ Al-A'raf (7): 78
 33. ^ Hud (11): 67
 34. ^ Al-Hijr (15): 83
 35. ^ Al-Qamar (54): 31
 36. ^ Fushshilat (41): 17
 37. ^ Hamka 1982, hlm. 177.
 38. ^ Ibnu Katsir 2014, hlm. 178-179.
 39. ^ HR. Ahmad (3/296)
 40. ^ Ibnu Katsir 2014, hlm. 179.
 41. ^ Hud (11): 66
 42. ^ An-Naml (27): 53
 43. ^ Fushshilat (41): 18
 44. ^ Ibnu Katsir 2014, hlm. 182.
 45. ^ Shahih Ibnu Hibban no. 361
 46. ^ "Kitáb-i-Íqán (The Book of Certitude)". Baha'i Reference Library. Diakses tanggal 24 December 2018. 
 47. ^ a b Hoyland, Robert G. (2001). Arabia and the Arabs : from the Bronze Age to the coming of Islam. London: Routledge. ISBN 0-203-45568-1. OCLC 50899717. 
 48. ^ Stephanus of Byzantium, Ethnica, §E260.11
 49. ^ Strabo, Geography, § 16.4.24
 50. ^ "Encyclopædia Britannica, Thamūd". Thamūd probably originated in southern Arabia 
 51. ^ Matthew S. Gordon, Chase F. Robinson, Everett K. Rowson, Michael Fishbein. Works of Ibn Wāḍiḥ al-Yaʿqūbī (Volume 2): An English Translation. hlm. 277 ff. 
 52. ^ Hoyland, Robert G. (2001). Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam. Routledge. hlm. 69. ISBN 0415195349. 
 53. ^ "ICOMOS Evaluation of Al-Hijr Archaeological Site (Madâin Sâlih) World Heritage Nomination" (PDF). World Heritage Center. Diakses tanggal 2009-09-16. 
 54. ^ "The Quran, sura 15, verse 80". www.perseus.tufts.edu. Diakses tanggal 2022-10-16. 
 55. ^ The making of Islamic heritage : Muslim pasts and heritage presents. Trinidad Rico. Singapore, Singapore. 2017. ISBN 978-981-10-4070-2. OCLC 1001474183. 
 56. ^ Kleinjung, Christine (2013-06). "Verena Türck, Christliche Pilgerfahrten nach Jerusalem im früheren Mittelalter im Spiegel der Pilgerberichte. (Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins, Bd. 40.) Wiesbaden, Harrassowitz 2011 Türck Verena Christliche Pilgerfahrten nach Jerusalem im früheren Mittelalter im Spiegel der Pilgerberichte. (Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins, Bd. 40.) 2011 Harrassowitz Wiesbaden € 44,–". Historische Zeitschrift. 296 (3): 754. doi:10.1524/hzhz.2013.0230. ISSN 0018-2613. 
 57. ^ MATHE, C.; ARCHIER, P.; NEHME, L.; VIEILLESCAZES, C. (2009-08). "THE STUDY OF NABATAEAN ORGANIC RESIDUES FROM MADÂ'IN SÂLIH, ANCIENTHEGRA, BY GAS CHROMATOGRAPHY - MASS SPECTROMETRY". Archaeometry. 51 (4): 626–636. doi:10.1111/j.1475-4754.2008.00417.x. ISSN 0003-813X. 
 58. ^ "Madain Saleh: Arabia's Hidden Treasure - Madain Saleh, Saudi Arabia, Al Ula Oasis, Danny V. Hizon, Madain Saleh, Middle East, Petra | BootsnAll Articles". web.archive.org. 2008-07-24. Archived from the original on 2008-07-24. Diakses tanggal 2022-10-16. 

Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]