Lagu Kebangsaan RSS Azerbaijan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Bahasa Indonesia: Lagu Kebangsaan Republik Sosialis Soviet Azerbaijan
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni
Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасынын Һимни

Lagu kebangsaan Republik Sosialis Soviet Azerbaijan RSS Azerbaijan
Penulis lirikSuleyman Rustam, Samad Vurgun, dan Huseyn Arif
KomponisUzeyir Hajibeyov
Penggunaan1944
Pencabutan1992
Sampel audio
Vokal
Sampel audio
Lagu Kebangsaan RSS Azerbaijan


Rekaman lagu.

Lagu Kebangsaan Republik Sosialis Soviet Azerbaijan (bahasa Azerbaijan: Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасынын Һимни, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni, آذربایجان سووئت سوسیالیست رئسپوبلیکاسینین هیمنی) adalah lagu kebangsaan Azerbaijan saat masih berbentuk RSS Azerbaijan, salah satu republik bagian dari Uni Soviet.

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Lagu kebangsaan ini dipakai mulai tahun 1944 hingga 1992. Komposernya adalah Uzeyir Hajibeyov yang juga menggubah Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni, lagu kebangsaan yang dipakai Azerbaijan saat ini. Adapun penulis liriknya adalah Suleyman Rustam, Samad Vurgun, dan Huseyn Arif. Pada tahun 1978, liriknya sedikit diubah untuk menghilangkan sebutan yang mengacu pada Josef Stalin. Setelah Azerbaijan merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991, lagu ini masih dipakai sebagai lagu kebangsaan hingga setahun kemudian.

Lirik[sunting | sunting sumber]

1978-1992[sunting | sunting sumber]

Alfabet Kiril Alfabet Latin Azerbaijan
Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
Одлар јурду! Бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гәһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Нәсилләрдән нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмасдыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг - шанлы Совет Вәтәнимиз!
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Odlar yurdu! Bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qahrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nasillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmasdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Terjemahan Bahasa Indonesia[sunting | sunting sumber]

Azerbaijan, kejayaan, bunga Sang Republik!
Rakyat Soviet akan membidani kelahiran kebebasan baru yang kuat.
Revolusi Oktober dengan senang hati akan memberimu semangat abadi.
Bersoraklah untuk kebijakan yang luar biasa, bersoraklah untuk kekuatan rakyat!
Kepemimpinan Partai Lenin yang bijak menuntun perjalanan kita.
Sinar surya komunisme bersinar bersama dengan kota dan desa.
Kita lanjutkan kemenangan kita yang lalu untuk menempa masa depan.
Dirgahayu, dirgahayu, Azerbaijan, tanah Soviet yang agung!
Negara api, puncak salju membina rakyat yang telah teruji.
Rasa haus para pahlawan akan kebebasan tanpa rasa takut menjadikan mereka martir.
Kesungguhan mereka yang telah gugur meledak hari ini,
kami bergerak maju menuju komunisme, dengan langkah yang teguh dan tegas.
Kepemimpinan Partai Lenin yang bijak menuntun perjalanan kita.
Sinar surya komunisme bersinar bersama dengan kota dan desa.
Kita lanjutkan kemenangan kita yang lalu untuk menempa masa depan.
Dirgahayu, dirgahayu, Azerbaijan, tanah Soviet yang agung!
Rakyat Rusia yang ramah, pemenang liga yang gagah,
memegang erat tangan suci persahabatan yang tulus.
Kekuatan persatuan rakyat serumpun yang tak terpisahkan,
biarlah harta ini diisi oleh ibu pertiwi Soviet yang mulia!
Kepemimpinan Partai Lenin yang bijak menuntun perjalanan kita.
Sinar surya komunisme bersinar bersama dengan kota dan desa.
Kita lanjutkan kemenangan kita yang lalu untuk menempa masa depan.
Dirgahayu, dirgahayu, Azerbaijan, tanah Soviet yang agung!

1944-1978[sunting | sunting sumber]

Alfabet Kiril Alfabet Latin Azerbaijan
Азәрбајҹан - дүнја ҝөрмүш бу шәрәфли, шанлы дијар,
Вәтән ешги бабалардан галмыш әзиз бир јадиҝар,
Ганлы дөјүш мејданында биз јаратдыг ағ ҝүнләри -
Нәсилләрдән нәсилләрә јурдумузун шөһрәти вар.
Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду - Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.
Устадымыз бөјүк Ленин - шанлы зәфәр бајрағымыз,
Рәһбәримиз Сталиндир - бизим һәјат нөврағымыз.
Ҝөзәл Бакы! Гүдрәтиндән илһам алыр Азәрбајҹан -
Азад елли, азад ҝүнлү доғма Совет торпағымыз.
Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду - Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.
Гардашымыз рус халгыдыр азадлығын бајрагдары,
Ганымызла сувармышыг бу достлуғу, бу илгары,
Јер үзүнүн шөһрәтидир шанлы Совет торпағымыз -
Бу торпагда чичәк ачды инсанлығын илк баһары...
Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду - Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.
Azərbaycan - dünya görmüş bu şərəfli, şanlı diyar,
Vətən eşqi babalardan qalmış əziz bir yadigar,
Qanlı döyüş meydanında biz yaratdıq ağ günləri -
Nəsillərdən nəsillərə yurdumuzun şöhrəti var.
Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu - Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.
Ustadımız böyük Lenin - şanlı zəfər bayrağımız,
Rəhbərimiz Stalindir - bizim həyat növrağımız.
Gözəl Bakı! Qüdrətindən ilham alır Azərbaycan -
Azad elli, azad günlü doğma Sovet torpağımız.
Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu - Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.
Qardaşımız rus xalqıdır azadlığın bayraqdarı,
Qanımızla suvarmışıq bu dostluğu, bu ilqarı,
Yer üzünün şöhrətidir şanlı Sovet torpağımız -
Bu torpaqda çiçək açdı insanlığın ilk baharı...
Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu - Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]