Daftar teks Islam

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Daftar teks Islam adalah daftar kumpulan dari tulisan dan buku mengenai Islam. Terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya Al-Qur'an dan Tafsir; Sunnah, Hadits dan Kitab Komentar Pendamping Penjelas (Syarh), Kitab Fiqih, dan lain-lain.

Qur'an dan Tafsir[sunting | sunting sumber]

Empat jilid seri dari Tafsir Al-Baghawi (Terbitan Darul Ma'rifah, Libanon).

Sunnah, Hadits dan Kitab Komentar (Syarah)[sunting | sunting sumber]

Al-Kutub Al-Sittah[sunting | sunting sumber]

Halaman sampul keenam kitab Kutubus Sittah.
 • Shahih Bukhari oleh Muhammad al-Bukhari
 • Shahih Muslim oleh Muslim bin al-Hajjaj
 • Sunan al-Sughra oleh An-Nasa'i
 • Sunan Abu Dawud oleh Abu Dawud
 • Sunan al-Tirmidzhi oleh Al-Tirmidzi
 • Sunan Ibn Majah oleh Ibnu Majah

Sumber Primer[sunting | sunting sumber]

Sumber Lain[sunting | sunting sumber]

Ilmu Hadits[sunting | sunting sumber]

Kitab Fathul Bari penjelasan Kitab Shahih Bukhari
 • Muqaddimah ibn al-Salah fi Ulum al-Hadith oleh Ibn al-Salah.

Syarh dari Koleksi Hadits[sunting | sunting sumber]

Ilmu rijal perawi hadits[sunting | sunting sumber]

 • Tahdhib al-Tahdhib oleh Ibnu Hajar al-Asqalani
 • Tarikh al-Kabir oleh Muhammad al-Bukhari
 • Al-Kamal fi Asma' al-Rijal oleh Abdul Ghani al-Maqdisi

Fiqh[sunting | sunting sumber]

Hanafi[sunting | sunting sumber]

 • Hidayah oleh Burhanuddin al-Marghinani.
 • Radd al-Muhtar ala al-Dur al-Mukhtar oleh Ibnu Abidin.

Syafi'i[sunting | sunting sumber]

Maliki[sunting | sunting sumber]

 • Al-Mudawanna oleh Imam Malik bin Anas
 • Ar-Risala oleh Imam Abu Zayd al-Qairawani
 • Al-Mukhtasar oleh Imam Khalil ibn Ishaq al-Jundi

Hambali[sunting | sunting sumber]

Lintas Mazhab[sunting | sunting sumber]

Lain-lain[sunting | sunting sumber]

Kitab Tarikh Al-Islam (Sejarah Islam) karya Imam Adz-Dzahabi yang berjumlah 53 jilid.

Aqidah[sunting | sunting sumber]

Manhaj[sunting | sunting sumber]

 • Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah by Ibnu Taimiyah

Sirah dan Sejarah[sunting | sunting sumber]

Dzikir dan doa[sunting | sunting sumber]