Sukamulya, Cigugur, Kuningan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Sukamulya
Negara Indonesia
ProvinsiJawa Barat
KabupatenKuningan
KecamatanCigugur
Kode Kemendagri32.08.18.1004 Edit the value on Wikidata
Luas50 Hektar
Jumlah penduduk-+ 2.500 jiwa
Kepadatan4 m2

ASAL USUL KELURAHAN SUKAMULYA

Taun....dugi ka taun 1739, nami Cipanas mangrupikeun Cantilan Dayeh Cigadung. Taun 1740 dugi ka taun 1951 nami pamarentahan Desa Cipanas dipingpin ku kuwu bu kahiji dugi ka kuwu 12. Taun 1951 tanggal jeung bulanna teu kaemutkeun Desa Cipanas ganti nami jadi Sukamulya harita kuwu nu ka 12 namina Bapa Sacadisastra

Tilu nami calon nami desa diantawisna nyaeta:

1. Margaluyu

2. Sukamulya

3. Sukamanah

Dilaksanakeun rapat demokrasi disaluyuan ku sadaya anu ngiring rapat nami pagentos Cipanas nyaeta Sukamulya

Taun 1952 tanggal sareng bulanna teu katawis dugikeun ka taun 1981 tanggal sareng bulanna teu katawis pamarentahan Sukamulya masih tetep diparentah ku kuwu.

Taun 1900 bulan Januari tanggal na teu katawis pamarentah desa robih janten Kelurahan, lurah nu ngawitan Pamarentah Kelurahan Sukamulya nyaeta bapak Mukhtar.

Nami – nami nu kantos janten kuwu diawitan taun 1740

1. Bapa Jaga

2. Bapa Sena

3. Bapa Bangsajaya

4. Bapa Wangsahangga

5. Bapa Saimbang

6. Bapa Ketadirana

7. Bapa Sastrawinata

8. Bapa Kertasantana

9. Bapa Sastarwijaya

10. Bapa Sastradimaja

11. Bapa Sastradipura

12. Bapa Sacadisastra

13. Bapa Radenwirasa

14. Bapa Suhyono

15. Bapa Muchtar - Lurah

16. Bapa Udin Tarpudin - Lurah

17. Bapa DRS. Sofwan - Lurah

18. Bapa Utari - Lurah

19. Bapa Iwan Wirananggapati - Lurah

20. Bapa Yayat Hidayat, A.Md – Lurah

Nami – nami tokoh luluhur nu ngangeugeuh nanggeuy sukamulya

1. Pangeran Caturangga

2. Buyut Bedang

3. Embah Yuda

4. Agus Guru

5. Eyang Mataram

6. Kiyai Markamah

7. Rama Ketib

8. Eyang Karimudin

9. Raden Nata

10. Badugal Jaya

11. Eyang Mashur Pangulu Gusti

12. Nyi Mas Gadung Sari

13. Nyi Rangda Gadung Sari

14. Nyi Mas Kinasih

15. Ratu Bungsu

16. Raden Sangkan Piwelasan

Carita Singget Cipanas

Sateuacana taun 1740, Cipanas mangrupikeun Cantilan ti dayeuh Cigadung. Cipanas anu mangrupukeun Cantilan ti Cigadung ngagaduhan kahayang nyaeta ngatur pamarentahan sorangan. Alesanana elmu-elmu anu dipiboga ku tokoh-tokoh masyarakat di dayeuh Cigadung sarua jeung anu dipiboga di daerah Cantilan.

Dina hiji waktu aya hiji kajadian:

Di dayeuh Cigadung aya acara hajatan, di antarana tokoh eta ngundang ka tokoh-tokoh Cantilan. Kusabab datangna telat dahareun anu dihidangkeun kanggo para tamu ti Cantilan robdah wujudna janten sadaya aratah deui, ku tina saktina tokoh dayeuh Cigadung. Bakakak hayam jago robah jadi hirup deui nepi bisa kongkorongok deui, komo deui dahareun anu sejena tina sayuran jadi aratah deui.

Masih nuju hajatan di dayeuh Cigadung, tokoh-tokoh ti Cantilan ngahadiran. Ngahadirana teh mawa lisung kaahengan anu teu asup akal. Kaahengan eta lisung teh bisa leumpang sorangan diiringkeun ku tokoh-tokoh nu bade ngahadiran hajatan, eta lisung teh haluna di aradu nepikeun katingburicak ngaluarkeun seuneu. Atuh di pasamoan teh mani ribut tingkoceak sarieuneun kahuruan.Tah kitu geuning kabisa karuhun baheula mah araheng.

Sabalikna di Cantilan aya hajatan. Tokoh anu ti dayeuh di undang oge. Bewara undangan nepi ka 3 kali tacan datang keneh bae. Kusabab urang Cantilan keuheuleun di undang teu datang bae, urang Cantilan teh ngutus deui salah saurang tokoh, kakara maranehna daratang.

Kusabab asa dihina, tokoh masyarakat Cantilan hayang nembongkeun elmu anu dipibogana. Waktos tamu masih diperjalanan keneh, pribumi meuncit munding. Waktos undangan daratang munding teh keur disisit, para tamu dipiwarang caralik heula dibalandongan. Nembe oge para tamu caralik dadak sakala eta munding teh hirup deui, terus ngubrak-ngabrik tamu anu nuju caralik. Geus pasti nimbulkeun kaributan jeung papaseaan. Nu ngakibatkeun eta kampung jadi panas. Ti harita kampung eta katelah jadi kampung Cipanas.

Saur para karuhun baheula, di dayeuh Cantilan aya sumber cai panas, tapi dugi ka ayeuna teu acan kapendak. Nu aya di hulu dayeuh Cigadung teh ngarana bae Cipanas, Cantilan anu karamat nepi ka ayeuna di ngaranan “Rama Ketib”. Lamun aya budak bade disunat sok dipake ngembang, jeung aya batu nu sok di pake tatapa atawa tempat karumpulna tokoh-tokoh masyarakat. Dina tahun 1980 Cipanas digentos namina janten “Sukamulya”.

Sukamulya adalah kelurahan di kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, Indonesia.