Ar-Rahman

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Ar Rahman (Arab: الرحمن) adalah nama Dzat Allah yang memiliki arti Dzat yang memberikan nikmat di dunia dan akhirat.

Berdasarkan pengertian ini siapa yang diberi ilmu dan akal serta menjadi orang yang beriman terhadap Islam maka disebut mendapatkan nikmat panjang. Nikmat ini abadi dari dunia hingga akhirat.

Jadi siapapun orangnya apabila ilmu dan akal dipergunakan untuk menjalankan dan melaksanakan Iman dan Islam maka ia dapat dikatakan memperoleh nikmat besar dari dunia dan akhirat, walaupun orang tersebut miskin dan memiliki rupa yang jelek. Tidak ada nikmat yang lebih besar apabila dibandingkan dengan Iman dan Islam.

Pemahaman atas asma Ar Rahmaan dan Ar Rahiim[sunting | sunting sumber]

Ar Rahmaan dan Ar Rahim mempunyai banyak penafsiran sehingga tidak sedikit pula yang mengalami kebingungan yang manakah yang benar dan manakah yang paling tepat.

Tidak jarang akhirnya berpendapat semua pendapat adalah benar, atau berpendapat yang paling benar hanyalah Allah semata atau dengan istilah Wallohu 'alam. Apabila sudah demikian maka akan menjadi mandek dan orang kadang menjadi cenderung tidak peduli yang penting hanya Allah yang paling tahu. Pemahaman kita jadi tidak berkembang. Kita akhirnya menjadi berhenti mencari tahu hakekat sebenarnya dan tetap dalam ketidaktahuan bahkan tetap dalam kebimbangan, makna yang manakah yang sesuai dengan yang diajarkan Allah melalui lisan Rasul-Nya. Yang lebih menakutkan adalah disaat kita tidak tidak tahu dan dalam keadaan bimbang tentu saja setan dan iblis akan merasa senang karena akan mendapatkan mangsa baru. Ketidak tahuan dan kebimbangan hati kita dalam memahami Asma Ar Rahmaan dan Ar Rahiim dapat di atasi dengan cara mempelajari secara langsung dan memahaminya dengan benar sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Dalam Al qur'an diperintahkan untuk bertanya kepada Ahli Dzikri atau ulama. Berarti ada perbedaan yang mengetahui dan memahami secara teori saja dengan yang mengetahui dan memahai secara ahli dzikir langsung dengan mengamalkannya.

Asma Ar Rahmaan dan Ar Rahiim menjadi sangat krusial karena ia merupakan bagian dari ayat pertama dalam Al Qur'an dan termasuk yang paling sering diulang dan segala sesuatu tanpanya disebut oleh Rasulullah saw menjadi terputus tiada berkah.

Ada beberapa pendapat tentang Ar Rahmaan dan Ar Rahiim

 1. Sifat Dzat Allah yang memiliki nikmat panjang dari dunia hingga akhirat dan yang memilki nikmat pendek hanya di dunia saja.
 2. Yang mengartikan sebaliknya.
 3. Yang mengartikan sebagai Maha Kasih dan Maha Penyayang
 4. Yang Maha Luas Kasih sayangnya dan Maha Kekal kasih sayangnya
 5. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Ar-Rahman diartikan sebagai Maha Pengasih[sunting | sunting sumber]

Pengasih apabila dipahami sebagai Pemberian

Pertama, harus dipahami apabila Maha Pengasih maka maknanya ialah segala sesuatunya diberi atau dikasih oleh Allah. Sesuatu yang sudah diberikan akan menjadi milik si penerima. Sebagai contoh bila A memberikan Kue kepada B, maka kue tersebut menjadi milik B. Terserah pada B apakah kue itu hendak dimakan, B mempunyai kebebasan atas kue tersebut (karena kue tersebut sudah menjadi miliknya). A tidak dapat turut campur lagi atas kepemilikan kue tersebut dan tidak berhak mengambil kembali apalagi dilakukan secara paksa.

Ilustrasi di atas apabila diterapkan pada kenyataan dalam kehidupan kita bahwa dikatakan Allah memberi nyawa sehingga manusia dapat hidup dengan adanya nyawa tersebut, semestinya Allah tidak perlu peduli akan dipergunakan apakah nyawa itu oleh manusia, akan tetapi dalam kenyataanya manusia diatur bagaimanakah cara menggunakan nyawa itu.

Kedua, apabila manusia dikasih nyawa berarti nyawa menjadi milik manusia, lalu mengapakah nyawa tersebut diambil kembali oleh-Nya dan harus dikembalikan kepada-Nya? Kenapakah bila nyawa itu diambil tidak meminta izin dulu dahulu kepada manusia selaku 'pemilik nyawa' (karena telah telah dikasih nyawa oleh Allah, katanya telah di kasih kok di ambil kembali tanpa peringatan dan kenapa pula manusia harus mempertanggung jawabkannya diakhirat kelak? Jadi bila Ar Rahmaan diterjemahkan Maha Pengasih menjadi kurang tepat karena ada sekit kerancuan, apakah dibenarkan bila pada Allah ada kerancuan?

Kaidah-kaidah dalam mengasih/ atau memberi adalah:

 1. Ada yang memberi/mengasih?
 2. Ada yang diberi/dikasih?
 3. Apa yang diberinya/dikasihnya?
 4. di manakah tempat diberinya/dikasihnya?
 5. Kapankah waktu diberikannya/dikasihnya?
 6. Siapakah saksi untuk kejadian mengasih itu?
 7. Bagaimanakah ucapan/ikrar dari yang mengasih kepada yang dikasih, bagaimana tepatnya?
 8. Bila Allah dikatakan sebagai yang mengasih, Bukankah sudah dikasih pada kita dan menjadi milik kita mengapa pulakah Dia mengambilnya kembali?
 9. Kenapakah harus ada pertanggung jawaban di akhirat kelak atas barang yang dikasih tersebut?

Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan apabila dipergunakan Maha Pengasih sebagai terjemahan Ar Rahmaan. Sehingga kadang orang langsung berkata pusing dan tidak usah dipikirkan, pokoknya begini. Yang berakhir kepada taklid buta bukanya berdasarkan pemahaman yang sempurna. Bukankah Al Qur'an memerintahkan kita untuk memahaminya? Bagaimana akan benar dikatakan ibadah ke Allah apabila tidak diketahui, rancu, bingung dan sesat dalam pemahamannya?

Akan lain halnya apabila mengatakan Ar Rahmaan berarti yang memiliki nikmat panjang/besar dari dunia hingga akhirat. Semua adalah milik Allah maka kita diwajibkan ibadah kepadaNya dengan sebenar-benarnya ibadah. Apabila ibadahnya sesuai dengan kaidah Iman dan Islam maka tergolong dalam yang menjadaptkan sifat Ar Rahmaan yaitu sebagai pewaris nikmat panjang dari dunia hingga akhirat kelak.

2. Pengasih apabila diartikan sebagai Perasaan sayang atau perasaan cinta.

Bila seseorang meng-kasihi seseorang atau sesuatu maka Ia akan melakukan apa saja bahkan memberikan apa saja untuk orang yang dikasihinya. Apabila dikatakan bahwa Allah itu maha pengasih (tiada bandingannya dalam mengkasihi manusia) mengapakah pula harus ada siksa di dunia dan akhirat? mengapakah harus ada susah dan sedih, repot dan gembira? Biasanya bila kita mengasihi sesuatu maka kita tidak ingin yang kita kasihi itu disiksa bukan? sementara di Al Qur'an jelas jelas diterangkan siksa neraka itu bagaimana dasyat dan pedihnya. Mengapakah Allah tega untuk menyiksa manusia sementara Dia yang dikatakan Maha Pengasih dari semua yang Pengasih? Apakah layak sesuatu disebut pengasih akan tetapi sebenarnya merupakan penghukum atau penyiksa?

Biasanya orang berargumentasi bahwa selain Maha Pengasih juga Maha Adil, itulah yang menyebabkan adanya hari pembalasan yang adil diakhirat kelak. Hal inipun memunculkan suatu pertanyaan lain manakah yang lebih kuat perasaan Maha Kasihnya atau Maha Adilnya? karena memberikan kelebihan sesuatu atas sesuatu sudah tidak mencerminkan sifat adil. Apabila dikatakan seimbang kadar kasih dan adilnya akan memunculkan pula pemikiran-pemikiran lainnya sehingga sifat kasihnya akan tertelan oleh sifat adil baik secara samar maupun nyata. Pada umumnya orang memakai Maha Pengasih sebagai terjemahan kata Ar Rahmaan.

3. Ar Rahmaan apabila dipahami sebagai asma Dzat yang memiliki nikmat panjang atau besar dari dunia hingga akhirat dan Ar Rahiim sebagai asma Dzat yang memiliki nikmat pendek sebatas di dunia saja.

Tentu banyak yang bertanya-tanya mengapakah diartikan sebagai pemilik nikmat panjang dari dunia hingga akhirat? Banyak sekali alasannya di antara adalah

 1. Penjelasan dengan Al Qur'an sendiri. Al Qur'an menjelaskan dirinya sendiri dengan keindahan serta keagungan ayat-ayatnya.
 2. Penjelasan melalui hikmah penamaan surat dalam Al Qur'an. Bahwa nama-nama surat dalam Al Qur'an mempunyai hikmah yang sangat banyak dan hanya dapat kita selami apabila kita benar-benar ditaqdirkan untuk memahaminya.
 3. Penyebutan asma Allah yang dikombinasikan dengan nama yang lainnya dalam Al Qur'an tentu mempunyai makna, hikmah dan penjelasan yang bermanfaat dalam menjalani Iman dan Islam. contoh: Ar Rahmaan dan Ar Rohiim akan mempunyai makna sir/rahasia yang berbeda dengan Ar Rahmaan dan Ar Rosyiid, dsb.
 4. Hikmah dan pelajaran bagi ulil albab dalam Al Qur'an sangat banyak semakin ditafakuri dan semakin di-imani semakin banyak pula penjelasan yang didapat apalagi apabila di akhir diayat tersebut sebutkan komposisi asma Alloh yang tertentu maka akan memiliki hikmah, makna dan penjelasan bagi ulil albab atau bagi kaum yang mau bertafakkur.

Pemahaman asma atau asma Ar Rahmaan ini didapatkan dari hal tersebut di atas, sehingga dalam pembahasan ini Insya Allah akan disebutkan semua ayat ayat Al Qur'an yang mengandung asma Ar Rahmaan Ar Rahim

Pemahaman atas asma Ar Rahmaan[sunting | sunting sumber]

Dalam asma Ar Rahmaan ada 4 hal yang menjadi indikator bahwa sesuatu dapat digolongkan menteladani Ar Rahmaan atau tidak yaitu:

 1. Ilmu
 2. Akal
 3. Iman
 4. Islam

Dalam pemaknaan Ar Rahmaan adalah sebuah nama/asma kepada Dzat yang memiliki nikmat panjang atau nikmat besar. Sementara nikmat besar atau nikmat pajang adalah siapa saja yang diterapan ilmu dan akal dipergunakan untuk mengamalkan iman dan islam maka termasuk nikmat panjang atau nikmat besar langgeng/ abadi dari dunia hingga akhirat Dengan menggunakan 4 unsur di atas diketahui pula bahwa Ar Rahiim adalah sebuah nama/asma kepada Dzat yang memiliki nikmat pendek atau nikmat kecil yang hanya sebatas kehidupan di dunia saja. Ciri nikmat kecil atau nikmat pendek adalah siapa saja yang diterapan ilmu dan akal akan tetapi ilmu dan akalnya tidak dipergunakan untuk mengamalkan iman dan islam, jadi kesenangannya hanya sebatas di dunia saja.

Dengan pemaknaan Ar Rahmaan dan Ar Rahiim seperti di atas maka sangat jelaslah kontras mana-mana yang mendapatkan nikmat panjang/ besar dan mana-mana yang mendapatkan nikmat kecil. Oleh karena itu dalam Bismillaahir rohmaanir rohiim benar bila dikatakan merupakan inti dari Al-Quran, sebab seharusnya hanya dengan Bismillaahir rohmaanir rohiim dapat menjelaskan secara global dan jelas dari kehidupan dunia hingga akhirat.

Ar Rahman ini memegang peranan yang sangat besar dalam usaha manusia mencapai ma'rifat yang sebenarnya kepada Allah SWT, oleh karenanya disarankan seorang muslim yang ingin menyempurnakan iman dan islamnya sebaiknya memahami dengan mendalami serta mengamalkan apa-apa yang dimaksud dalam Asma'ul Husna ini.

Penerangan[sunting | sunting sumber]

Asma Allah ta'ala yang penting setelah nama Allah adalah Ar Rahmaan dan Ar Rahiim, akan tetapi banyaknya perbedaan pendapat dalam menafsirkannya sehingga dianggap dapat membahayakan akidah, karena apabila memahami Bismillaahirrohmaanirrohiim kurang tepat apalagi bila memahami yang lain.Oleh karena itu ada baiknya apabila dilihat masing-masing kekhususannya.

Bukti yang memperkuat bahwa Ar Rahmaan ini berbeda apabila di bandingkan Ar Rahiim adalah:

 1. QS Ar Rahmaan: 1 dan 2 ; Ar Rahmaan; yang mengajarkan (yang mengilmukan) Al Qur'an. Dari arti di atas sangatlah jelas bahwa Ar Rahmaan yang mengilmukan atau mengajarkan Al Qur'an sementara kita mengetahui bahwa Al Qur'an meliputi seluruh aspek dari dunia hingga akhirat jadi dapat disimpulkan bahwa Ar Rahmaan itu adalah pemilik nikmat besar dan panjang dari dunia hingga akhirat. Sangat jelas di sini tidak di sebutkan Ar Rahiim karena Ar Rohiim adalah Dzat Allah yang mutlak memiliki nikmat pendek hanya sebatas di dunia saja. Oleh karena itu dalam menerangkan akherat atau keabadian serta tentang ibadah yang dipergunakan adalah asma Ar Rahmaan bukannya Ar Rahiim. Al qur'an penuh muzizat dalam menerangkan dirinya sendiri, lalu mengapakah kita tidak bisa mengambil hikmah darinya?
 2. Asma atau nama Ar Rahmaan ini juga ditekankan secara khusus di dalam Al Qur'an surat Al Israa surat ke 17 ayat 110, ditekankan nama Ar Rahmaan adalah termasuk Asma'ul Husna yang disarankan secara khusus untuk diseru, mempergunakannya, mempelajari dan mengamalkannya.
 3. Asma Ar Rahmaan ini dipergunakan oleh Allah swt dengan dipergunakannya sebagai nama surat di Al Qur'an yang ke 55, sementara Ar Rahiim tidak dipergunakan sebagai nama surat dalam Al Qur'an. Terlihat bahwa ini merupakan suatu ke khususan asma Ar Rahmaan dibandingkan Ar Rahiim. Pasti ada hikmah yang sangat mendalam mengapakah Ar Rahmaan dipergunakan sebagai nama surat sementara Ar Rahiim tidak.
 4. Ada pembelajaran bahwa pada zaman jahiliyyah orang-orang musyrikpun sudah mengenal nama-nama Tuhan seperti Ar Rohiim dan lain sebagainya, akan tetapi mereka belum mengetahui atau belum pernah mendengar nama Allah swt Ar Rahmaan, sehingga mereka memperolok Rasululloh saw yang mulia pada saat berdoa menggunakan Asma ul Husna Ar Rahmaan, sehingga Allah swt ta'ala, menurunkan wahyu surat Al Isra ayat 110.
 5. Banyak ayat Al Qur'an yang bila dilihat secara keseluruhan bahwa perintah beribadah, bersujud, berzikir di kaitkan dengan asma Ar Rahmaan, dan sangat jarang dengan asma Ar Rahiim.
 6. Menurut Al Ghazali dalam Al Maqshad al A'la, Asma Ar Rahmaan tidak dapat dipergunakan kepada manusia karena ke khususannya sementara asma Ar Rahiim dipergunakan untuk manusia. Ada beberapa ulama lama sesudahnya yang berusaha melemahkan pendapat Imam Al Ghazali dengan berbagai alasan yang 'tampak' masuk akal tetapi sebenarnya adalah berdasarkan anggapan-anggapan yang disusupkan oleh orang-orang yang dengki kepada Islam. Pendapat Imam Al Ghazalipun semakna dengan Imam Al Qusyairi.
 7. Berdasarkan hadits Abu Dawud dan At Tirmidzi, " Aku adalah Ar Rahmaan, aku menciptakan Ar Rahiim.... (bila diresapi semakin terasa akan kekhususan, keglobal-an dan kebesaran serta keistimewaan asma Ar Rahmaan sehingga asma Ar Rahiim adalah hasil dari penciptaan Ar Rahmaan. Berdasarkan hal hadis ini asma Ar Rahmaan lebih dahulu di bandingkan dengan asma Ar Rahiim, sehingga sewajarnya sajalah bila cakupan himah dan makna yang tersembunyinyapun akan berbeda.
 8. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, " Allah ta'ala memiliki seratus bagian rahmat. Hanya satu bagian yang dicurahkanNya kepada alam semesta, dibagikanNya kepada seluruh mahlukNya. Rasa kasih sayang (Ar Rahiim) yang ada pada mahlukNya di antara sesama berasal dari bagian itu. Adapun 99 bagian lainnya disimpaNya untuk hari akhirat ketika Dia akan memberikan kepada orang yang beriman"

Jadi jelaslah rahmat terbesar ada di akhirat, sehingga Ar Rahmaan adalah Dzat yang memiliki Mutlak Nikmat panjang atau besar dari dunia hingga di akherat.

Akar kata Ar Rahmaan[sunting | sunting sumber]

Ar Rahmaan apabila di bagi dalam tulisan Arab menajadi Alif Lam Ra Ha Mim Nun, Ke enam huruf Hijaiyyah ini apabila kita teliti dalam Al Qur'an adalah Ismun Jami', yaitu Alif Lam Ra, Ha Mim dan Nun

Ar Rahmaan adalah sejenis ism 'alam, karena tidak ada yang menyandang sifat itu selain Allah ta'ala. Mengapakah kita bersikeras memahami bahwa Ar Rahmaan hanya 'pengasih di dunia saja'? Lalu bagaimana di akherat? Begitu banyak penjelasan dari Al Qur'an yang begitu jelas, mengapakah hati kita susah menerimanya? Bila dikatakan Iman kepada Kitab-Kibat Allah ta'ala tentu akan segera mengimani bahwa Ar Rahmaan adalah yang memiliki nikmat besar dari dunia hingga akhirat. Rahmat, Nikmat, karunia yang terkandung dalam asma Ar Rahmaan itu pasti mencakup, meliputi dari dunia hingga akhirat. (lihat hikmah, rahasia pemahaman asma Ar Rahmaan dalam Al Qur'an).

Ar Rahmaan ini tidak mempunyai akar kata dalam bahasa Arab, dan dianggap baru oleh kaum musyrikin. Dengan alasan:

 1. QS Al Furqaan: 60, " Dan apabila diperintahkan kepada mereka, 'Sujudlah kepada Ar Rahmaan', mereka akan bertanya, 'Siapakah Ar Rahmaan itu? Apakah kami bersujud kepada sesuatu yang engkau perintahkan kepada kami?'. Perintah ini menambah mereka menjauh dari keimanan". Hikmah dan keagunan Al Qur'an menggunakan kata atau asma Ar Rahmaan tentu bukannya tidak ada maksud yang ditujukan kepada kaum yang berakal dan kaun yang memahami serta mentadaburi hikmah rahasia yang tersembunyi.
 2. Ketika Terjadi perjanjian Hudaibiyah, orang musyrik tidak mengerti kata Rahmaan sementara Ar Rohiim telah diketahui artinya oleh mereka. (Semakin menambah bukti keistimewaan Asma Ar Rahmaan, bahwa asama Ar Rahmaan ini tidak diketahui oleh orang musyrik seperti halnya Ilmu akan Iman dan Islam belum atau tidak dipahami oleh orang-orang yang musryik, oleh karena itu sebaiknyalah kita menghisab diri segera kembali kepada Alloh Ar Rahmaan dengan sebenar-benarnya pemahaman).
 3. Asma Ar Rahmaan dianggap asma baru bagi kaum musyrikin, tentu saja membawa makna yang sangat khusus sehingga diharapkan bagi yang memahami serta mengamalkan asma ini tidak digolongkan kepada kaum musyrik.

Akan tetapi asma Ar Rahmaan ini bagi Maryaam, Nabi Ibrahim dan seluruh Nabi dan Rosul bukan merupakan hal yang baru, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Ar Rahmaan dalam Al Qur'an

Ar Rahmaan dalam Al Qur'an[sunting | sunting sumber]

Kata Ar Rahmaan di dalam Al Qur'an terdapat sebanyak 57 kali dan menjadi nama surat dalam Al Qur'an yang ke 55.

 1. Al Fatihah 1: 1
 2. Al Fatihah 1: 3
 3. Al Baqoroh 2: 163
 4. Al Isra 17: 110
 5. Ar Rahmaan: 1
 6. Ar Rad 13:30
 7. Maryam 19: 18
 8. Maryam 19: 26
 9. Maryam 19: 44
 10. Maryam 19: 45
 11. Maryam 19: 58
 12. Maryam 19: 61
 13. Maryam 19: 69
 14. Maryam 19: 75
 15. Maryam 19: 78
 16. Maryam 19: 85
 17. Maryam 19: 87
 18. Maryam 19: 88
 19. Maryam 19: 91
 20. Maryam 19: 92
 21. Maryam 19: 93
 22. Maryam 19: 96
 23. Thahaa 20: 5
 24. Thahaa 20: 90
 25. Thahaa 20: 108
 26. Thahaa 20: 109
 27. Al Anbiya 21: 26
 28. Al Anbiya 21: 36
 29. Al Anbiya 21: 42
 30. Al anbiya 21: 112
 31. Al Furqaan 25: 26
 32. Al Furqaan 25: 59
 33. Al Furqaan 25: 60
 34. Al Furqaan 25: 63
 35. Asy Syu’araa 26: 5
 36. An Naml 27: 30
 37. Yasiin 36: 11
 38. Yasiin 36: 15
 39. Yasiin 36: 23
 40. Yasiin 36: 52
 41. Fushshilat 42: 2
 42. Az Zukhruf 43: 17
 43. Az Zukhruf 43: 19
 44. Az Zukhruf 43: 20
 45. Az Zukhruf 43: 33
 46. Az Zukhruf 43: 36
 47. Az Zukhruf 43: 45
 48. Az Zukhruf 43: 81
 49. Qaaf 50: 33
 50. Ar Rahmaan 55: 1
 51. Al Hasyr 59: 22
 52. Al Mulk 67: 3
 53. Al Mulk 67: 19
 54. Al Mulk 67: 20
 55. Al Mulk 67: 29
 56. An Naba’ 78: 37
 57. An Naba’ 78: 38

Perbedaan Asma Ar Rahmaan dan Ar Rahiim[sunting | sunting sumber]

1. Ar Rahmaan adalah isim 'alam, tiada yang dapat menyandang nama tersebut selain Allah ta'ala sendiri. Sehingga dapat dipahami bahwa ruang lingkup asma ini sangat luas dan besar serta waktu yang sangat panjang mencakup kehidupan dari dari dunia hingga kehidupan di akhirat. Sedangkan asma Ar Rahiim dapat ditujukan kepada Allah dan kepada selainnya, sementara diketahui selain Allah akan hancur, binasa dan hanya sebatas di dunia saja tidak mencakup ke akhirat kelak. Jadi asma Ar Rahiim ini dengan halus Alloh mengatakan bahwa Dia-lah pemilik nikmat pendek yang hanya terbatas di dunia saja.

2. Ar Rahmaan adalah Asma Dzat Alloh yang memiliki nikmat pajang dari dunia hingga akhirat sementara Ar Rahiim adalah asma Dzat Allah yang memiliki nikmat pendek sebatas kehidupan didunia saja.

3. Isim atau nama Ar Rahmaan terdiri dari gabungan Ismul jami' yaitu Aliif Laam Raa, Haa Miim, dan Nuun, sementara Ism Ar Rahiim, Aliif Laam Raa, Haa kemudian terputus dengan huruf yaa dan miim. Bagi yang mendalami ilmu hikmah, ilmu alat serta rahasia huruf dan terbuka cahaya pemahamannya akan Ilmu Allah pasti tidak akan memandang remeh dari rahasia hurufnya ini.

4. Dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa yang diibadahi, yang berkuasa diakhirat, yang bersemayam di atas Arsy, yang memegang teguh perjanjian, yang tiada dapat berkata-kata sesuatupun dihadapannya menggunakan asma Ar Rahmaan. Sementara asma Ar Rahiim dalam Al Qur'an banyak menjelaskan suatu kondisi yang dianggap salah oleh Al Qur'an kemudian dia bertobat atau berubah menjadi lebih baik. Kondisi melakukan kesalahan adalah nikmat kecil tidak akan langgeng nikmatnya hingga akhirat. Oleh karena itu hikmah dalam Al Qur'an dipergunakan asma Ar Rahiim

5. Ar Rahmaan di dalam ayat Al Qur'an disebutkan bahwa 'Ar Rohmaanu alal arsy istawaa'

6. Dalam Al Quran bahwa ta'awudz itu dengan lafadz Audzu billaahi..... dan dalam Surat Maryaam (18:19).... Audzu bir rohmaan minka...... sehingga silakan ditafakuri lafadz Alloh ta'ala diajarkan oleh Al Qur'an dapat di subtitusikan dengan Asma Ar Rahmaan sementara nama Ar Rohiim tidak diajarkan atau dianjurkan dalam Al Qur'an

7. Sebenarnya walau satu ayat saja dari Al Qur'an adalh memadai untuk dijadikan sebagai hujjah, jadi tinggal keimanan kita saja untuk berserah diri kepada Alloh ta'ala

Ismul 'Adham[sunting | sunting sumber]

Ismul 'Adham adalah nama-nama Allah yang besar. Semua asma Allah ta'ala sama besarnya dan tingginya dalam arti yang berbeda, akan tetapi masing-masing asma mempunyai:

 1. Khusus dalam makna dan arti,
 2. Khusus dalam hikmah,
 3. Khusus dalam rahasia serta rahasia,
 4. Khusus dalam penerapan dan amal,
 5. Khusus dalam menteladaninya.

Para sahabat Nabi Muhammad SAW sependapat bahwa asma Ar Rahmaan termasuk di antara Ismul 'Adham, di mana diharapkan berdoa dan beramal dengan menggunakan asma Ar Rahmaan. (contoh: Bismillaahhirrahmmaanirrahiim dalam setiap niat, ucapan, perbuatan dan tindakan).

Referensi[sunting | sunting sumber]

 • Departemen Agama Republik Indonesia -- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
 • Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an Per Kata, Jakarta, Magfirah Pustaka
 • Al Ghazali, Asma'ul Husna Prespektif Al Ghazali, Bandung, Pustaka Setia
 • Al Qusyairi, Rahasia dibalik Nama-nama Indah Allah
 • Amilin Abdul Jabbar, Penerangan
 • Ibnu Arabi, Isyarat Ilahi, Tafsir Juz Amma, Mizan
 • ----------, 2008, Fushush Hikam, Jakarta, Bias Ilmu
 • Ibnu Atha'illah Asyakandari, Lathaif Minan, Jakarta, Serambi
 • ---------------------------, Mengapa Harus Berserah, Jakarta, Serambi
 • ---------------------------, Zikir Penentram Hati, Jakarta, Serambi
 • ---------------------------, Hikam, Jakarta, Serambi
 • Imam Jalaludin Asy Suyuthi, Samudera Ulumul Qur'an (Al Itqan fi Ulumil Qur'an), Surabaya, Bina Ilmu
 • Imam Syafi'i, Tafsir Imam Syafi'i
 • Ja'far Subhani, 2005, Ensiklopedia Asma'ul Husna, Jakarta, Misbah
 • Said bin Ali bin Wahf al Qahthani, Syarh Asma'ul Husna, Tanpa kota, Pustaka Imam Syafi'i
 • Tim Az Zahra,2006,Zikir 101 Asmaul Husna, Jakarta, Az Zahra