1 Tawarikh 27

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
1 Tawarikh 27
Leningrad-codex-14-chronicles.pdf
Kitab Tawarikh (Kitab 1 & 2 Tawarikh) lengkap pada Kodeks Leningrad, dibuat tahun 1008.
KitabKitab 1 Tawarikh
KategoriKetuvim
Bagian Alkitab KristenPerjanjian Lama
Urutan dalam
Kitab Kristen
13

1 Tawarikh 27 (atau I Tawarikh 27, disingkat 1Taw 27) adalah bagian dari Kitab 1 Tawarikh dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dalam Alkitab Ibrani termasuk dalam bagian Ketuvim (כְּתוּבִים, "tulisan").[1][2]

Teks[sunting | sunting sumber]

 • Naskah sumber utama: Masoretik, Septuaginta dan Naskah Laut Mati.
 • Pasal ini terdiri dari 34 ayat.
 • Berisi riwayat Daud yang menjadi raja atas seluruh Israel, terutama daftar panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya.

Waktu[sunting | sunting sumber]

 • Kisah yang dicatat di pasal ini terjadi pada menjelang akhir masa pemerintahan raja Daud setelah bertahta di Yerusalem, sekitar tahun 960 SM.

Struktur[sunting | sunting sumber]

Pembagian isi pasal (disertai referensi silang dengan bagian Alkitab lain):

Rombongan tentara[sunting | sunting sumber]

Sumber: 1 Tawarikh 27:1-15

Ayat 1[sunting | sunting sumber]

Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang. (TB)[3]

Kepala-kepala rombongan yang mengepalai semua panglima untuk setiap bulannya adalah:[4]

 • Bulan 1: Yasobam bin Zabdiel dari bani Peres
 • Bulan 2: Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang: Miklot.
 • Bulan 3: Benaya, anak imam kepala Yoyada. Benaya ini adalah seorang dan sekaligus kepala dari ke-30 pahlawan, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad, anaknya.
 • Bulan 4: Asael, saudara Yoab, kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya
 • Bulan 5: Samhut orang Yizrah, panglima itu
 • Bulan 6: Ira anak Ikesh orang Tekoa
 • Bulan 7: Heles, orang Peloni, dari bani Efraim
 • Bulan 8: Sibkhai, orang Husa dari orang Zerah
 • Bulan 9: Abiezer, orang Anatot, dari bani Benyamin
 • Bulan 10: Maharai, orang Netofa dari orang Zerah
 • Bulan 11: Benaya, orang Piraton, dari bani Efraim
 • Bulan 12: Heldai, orang Netofa, keturunan Otniel

Kepala suku-suku Israel[sunting | sunting sumber]

Sumber: 1 Tawarikh 27:16-22
Yang mengepalai suku-suku Israel:

Suku Gad dan Asyer tidak dicantumkan dalam daftar.

Para pembesar lainnya[sunting | sunting sumber]

Para pengawas harta milik raja Daud:[5]

 • Pengawas persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel
 • Pengawas persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia
 • Pengawas para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub.
 • Pengawas kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama.
 • Pengawas hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Syifmi.
 • Pengawas pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di Daerah Bukit ialah Baal-Hanan, orang Gederi
 • Pengawas persediaan minyak ialah Yoas.
 • Pengawas lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron
 • Pengawas lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai.
 • Pengawas unta-unta ialah Obil, orang Ismael
 • Pengawas keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot.
 • Pengawas kambing domba ialah Yazis, orang Hagri.

Penasihat:[6]

 • Yonatan, saudara ayah Daud; dia seorang cerdas dan ahli kitab.
 • Yehiel bin Hakhmoni membantu anak-anak raja.
 • Ahitofel adalah penasihat raja; kemudian digantikan oleh Yoyada bin Benaya dan Abyatar.
 • Husai, orang Arki, adalah sahabat raja.

Panglima raja ialah Yoab.[7]

Referensi[sunting | sunting sumber]

 1. ^ W.S. LaSor, D.A. Hubbard & F.W. Bush. Pengantar Perjanjian Lama 1. Diterjemahkan oleh Werner Tan dkk. Jakarta:BPK Gunung Mulia. 2008. ISBN 979-415-815-1, 9789794158159
 2. ^ J. Blommendaal. Pengantar kepada Perjanjian Lama. Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1983. ISBN 979-415-385-0, 9789794153857
 3. ^ 1 Tawarikh 27:1 - Sabda.org
 4. ^ 1 Tawarikh 27:2-15
 5. ^ 1 Tawarikh 27:25-31
 6. ^ 1 Tawarikh 27:32-34
 7. ^ 1 Tawarikh 27:34

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]