Hanacaraka

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Hanacaraka (ꦲꦤꦕꦫꦏ - ejaan Jawa) atau Carakan (ejaan Sunda) atau Anacaraka (ejaan Bali) adalah sebutan untuk aksara serumpun di pulau Jawa dan Bali, yakni:

Arti[sunting | sunting sumber]

 • Ha-Na-Ca-Ra-Ka berarti ada ” utusan ” yakni utusan hidup, berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasat manusia. Maksudnya ada yang mempercayakan, ada yang dipercaya dan ada yang dipercaya untuk bekerja. Ketiga unsur itu adalah Tuhan, manusia dan kewajiban manusia ( sebagai ciptaan).
 • Da-Ta-Sa-Wa-La berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan data ” saatnya ( dipanggil ) ” tidak boleh sawala ” mengelak ” manusia ( dengan segala atributnya ) harus bersedia melaksanakan, menerima dan menjalankan kehendak Tuhan.
 • Pa-Dha-Ja-Ya-Nya berarti menyatunya zat pemberi hidup ( Ilahi) dengan yang diberi hidup ( makhluk ). Maksdunya padha ” sama ” atau sesuai, jumbuh, cocok ” tunggal batin yang tercermin dalam perbuatan berdasarkan keluhuran dan keutamaan. Jaya itu ” menang, unggul ” sungguh-sungguh dan bukan menang-menangan ” sekedar menang ” atau menang tidak sportif.
 • Ma-Ga-Ba-Tha-Nga berarti menerima segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maksudnya manusia harus pasrah, sumarah pada garis kodrat, meskipun manusia diberi hak untuk mewiradat, berusaha untuk menanggulanginya.

Makna Huruf HANACARAKA[sunting | sunting sumber]

 • Ha Hana hurip wening suci – adanya hidup adalah kehendak dari yang Maha Suci
 • Na Nur candra, gaib candra, warsitaning candara – pengharapan manusia hanya selalu ke sinar Illahi
 • Ca Cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi – arah dan tujuan pada Yang Maha Tunggal
 • Ra Rasaingsun handulusih – rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani
 • Ka Karsaningsun memayuhayuning bawana – hasrat diarahkan untuk kesajeteraan alam
 • Da Dumadining dzat kang tanpa winangenan – menerima hidup apa adanya
 • Ta Tatas, tutus, titis, titi lan wibawa – mendasar, totalitas, satu visi, ketelitian dalam memandang hidup
 • Sa Sifat ingsun handulu sifatullah – membentuk kasih sayang seperti kasih Tuhan
 • Wa Wujud hana tan kena kinira – ilmu manusia hanya terbatas namun implikasinya bisa tanpa batas
 • La Lir handaya paseban jati – mengalirkan hidup semata pada tuntunan Illahi
 • Pa Papan kang tanpa kiblat – Hakekat Allah yang ada disegala arah
 • Dha Dhuwur wekasane endek wiwitane – Untuk bisa diatas tentu dimulai dari dasar
 • Ja Jumbuhing kawula lan Gusti – Selalu berusaha menyatu memahami kehendak-Nya
 • Ya Yakin marang samubarang tumindak kang dumadi – yakin atas titah/kodrat Illahi
 • Nya Nyata tanpa mata, ngerti tanpa diuruki – memahami kodrat kehidupan
 • Ma Madep mantep manembah mring Ilahi – yakin/mantap dalam menyembah Ilahi
 • Ga Guru sejati sing muruki – belajar pada guru nurani
 • Ba Bayu sejati kang andalani – menyelaraskan diri pada gerak alam
 • Tha Tukul saka niat – sesuatu harus dimulai dan tumbuh dari niatan
 • Nga Ngracut busananing manungso – melepaskan egoisme pribadi manusia

Kisah AJISAKA[sunting | sunting sumber]

ha na ca ra ka Dikisahkanlah tentang dua orang abdi yang setia. da ta sa wa la Keduanya terlibat perselisihan dan akhirnya berkelahi. pa da ja ya nya Mereka sama-sama kuat dan tangguh ma ga ba tha nga Akhirnya kedua abdi itu pun tewas bersamaAksara Jawa ha-na-ca-ra- ka mewakili spiritualitas orang Jawa yang terdalam: yaitu kerinduannya akan harmoni dan ketakutannya akan segala sesuatu yang dapat memecah-belah harmoni. Konon aksara Jawa ini diciptakan oleh Ajisaka untuk mengenang kedua abdinya yang setia.Dikisahkan Ajisaka hendak pergi mengembara, dan ia berpesan pada seorang abdinya yang setia agar menjaga keris pusakanya dan mewanti-wanti: janganlah memberikan keris itu pada orang lain, kecuali dirinya sendiri: Ajisaka. Setelah sekian lama mengembara, di negeri perantauan, Ajisaka teringat akan pusaka yang ia tinggalkan di tanah kelahirannya. Maka ia pun mengutus seorang abdinya yang lain, yang juga setia, agar dia pulang dan mengambil keris pusaka itu di tanah leluhur. Kepada abdi yang setia ini dia mewanti-wanti: jangan sekali-kali kembali ke hadapannya kecuali membawa keris pusakanya. Ironisnya, kedua abdi yang sama-sama setia dan militan itu, akhirnya harus berkelahi dan tewas bersama: hanya karena tidak ada dialog di antara mereka padahal sebenarnya keduanya mengemban misi yang sama: yaitu memegang teguh amanat junjungannya.