Lompat ke isi

Bantuan:Romanisasi Yale untuk bahasa Kanton

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
b
[p]
p
[]
m
[m]
f
[f]
d
[t]
t
[]
n
[n]
l
[l]
g
[k]
k
[]
ng
[ŋ]
h
[h]
gw
[kʷ]
kw
[kʷʰ]
w
[w]
j
[ts]
ch
[tsʰ]
s
[s]
y
[j]
a
[]
aai
[aːi̯]
aau
[aːu̯]
aam
[aːm]
aan
[aːn]
aang
[aːŋ]
aap
[aːp̚]
aat
[aːt̚]
aak
[aːk̚]
  ai
[ɐi̯]
西
au
[ɐu̯]
am
[ɐm]
an
[ɐn]
ang
[ɐŋ]
ap
[ɐp̚]
at
[ɐt̚]
ak
[ɐk̚]
e
[ɛː]
ei
[ei̯]
      eng
[ɛːŋ]
    ek
[ɛːk̚]
i
[]
  iu
[iːu̯]
im
[iːm]
in
[iːn]
ing
[eŋ]
ip
[iːp̚]
it
[iːt̚]
ik
[ek̚]
o
[ɔː]
oi
[ɔːy̯]
ou
[ou̯]
  on
[ɔːn]
ong
[ɔːŋ]
  ot
[ɔːt̚]
ok
[ɔːk̚]
u
[]
ui
[uːy̯]
    un
[uːn]
ung
[oŋ]
  ut
[uːt̚]
uk
[ok̚]
eu
[œː]
eui
[ɵy̯]
    eun
[ɵn]
eung
[œːŋ]
  eut
[ɵt̚]
euk
[œːk̚]
yu
[]
      yun
[yːn]
    yut
[yːt̚]
 
      m
[]
  ng
[ŋ̩]
     
  • Hanya akhiran m dan ng yang dapat digunakan sebagai si;abik sengau mandiri.