Abdurrahim Al-Iraqi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Al-Imam Al-Hafidz Zainuddin Abu al-Fadhl Abdurrahim bin Al-Husain bin Abdurrahman bin Abi Bakr bin Ibrahim al-Iraqi asy-Syafi'i Al-Mishri Syaikh al-Hadits (Bahasa Arab:الإمام الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي الشافعي المصري شيخ الحديث) atau yang biasa disebut dengan nama Al-Iraqi saja (lahir: Mehran, pinggir sungai Nil, Mesir, 5 Mei 1325 /21 Jumadal Ula 725 H – wafat: 24 Februari 1404/ 8 Sya'ban 806 H).

Biografi[sunting | sunting sumber]

Al-Iraqi lahir di Mehran, piggir sungai Nil, Mesir, dari keluarga yang religius. Ayahnya wafat ketika ia masih berumur 3 tahun. Ia telah menghafal al-Qur'an ketika masih berumur 8 tahun. Selain itu ia juga menghafal kitab at-Tanbih, al-Hawi, dan al-Ilmam. Ilmu yang pertama kali ia geluti adalah ilmu qira'at, kemudian fikih dan ushul fikih yang ia pelajari dari Al-Isnawi. Setelah itu ia mempelajari ilmu Hadits dari ulama-ulama di negerinya, kemudian ia pergi untuk mempelajari hadits ke berbagai negeri antara lain Makkah, Madinah, Iskandariah, Ba'labak, Hammah, Homs, Gaza, Nablus, Damaskus, Aleppo, Tripoli, dan lain sebagainya. Selain ilmu hadits, ia juga menguasai berbagai ilmu antara lain nahwu, bahasa Arab, Gharib al-Qur'an, Qira'ah, Fikih dan Ushul Fikih.

Guru-gurunya[sunting | sunting sumber]

 • Al-Muqri' Muhammad bin Abi al-Hasan bin Abdul Malik bin Sam'un
 • Al-Ushuli Muhammad bin Ishaq bin Muhammad al-Balbisi
 • Al-Ushuli Abdurrahim bin al-Hasan bin 'Ali al-Isnawi
 • Al-Ushuli Muhammad bin Ahmad bin Abdul Mu'min al-Mishri, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Lubban
 • Al-Muhaddits Abdurrahim bin Abdullah bin Yusuf, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Syahid al-Jaisy
 • Al-Muhaddits Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Maidumi
 • Al-Muhaddits Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Sayyid an-Nas
 • Al-Muhaddits Muhammad bin Ismail bin Abdul Aziz
 • Al-Amir Sanjar bin Abdullah Al-Jawali
 • Al-Faqih Ali bin Ahmad bin Abdul Muhsin Ibnu ar-Rif'ah
 • Al-Muhaddits Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Hadi al-Maqdisi
 • Al-Muhaddits Ali bin Abdul Kafi As-Subuki
 • Al-Muhaddits Khalil bin Kaikaldi al-'Alai
 • Al-Muhaddits Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ath-Thabari
 • Al-Muhaddits Yahya bin Abdullah bin Marwan al-Fariqi
 • Al-Muhaddits Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad al-Mardawi

Murid-muridnya[sunting | sunting sumber]

 • Anaknya, Abu Zur'ah Ahmad bin Abdurrahim al-Iraqi
 • Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani
 • Al-Hafidz Ali bin Abu Bakar Al-Haitsami
 • Al-Faqih Muhammad bin Musa Ad-Dumairi
 • Al-Muhaddits Ibrahim bin Hajjaj al-Abnasi
 • Al-'Allamah Ali bin Ahmad bin Ismail Al-Qalqasyandi
 • Al-'Allamah Muhammad bin Zhahirah asy-Syafi'i
 • Al-Muhaddits Ibrahim bin Muhammad bin Khalil

Karya-karyanya[sunting | sunting sumber]

 • Takhrij Hadits Ihya Ulumuddin, yang dinamakan Ikhbar al-Ahya bi Akhbar al-Ihya, dan mukhtasarnya Al-Mughni 'an Hamli al-Asfar fi Takhrij Ma Fi al-Ihya min al-Akhbar
 • Membuat syair dan syarh ilmu hadits dari Ibnu Shalah
 • Kitab al-Marasil
 • Taqrib al-Isnad
 • At-Tabshirah wa at-Tadzkirah
 • Naktu Manhaj al-Baidhawi (dalam ilmu ushul fikih)
 • At-Tahrir fi Ushuli al-Fiqh
 • Nazhmu ad-Durar as-Sunniyah (Alfiyah as-Siyar an-Nabawiyyah)
 • Al-Alfiyah fi Gharib al-Qur'an
 • At-Tafsir wa al-Idhah fi Mushthalah al-Hadits
 • Tharh at-Tatsrib fi Syarh at-Tatsrib
 • Syarh at-Tirmidzi

Referensi Biografi[sunting | sunting sumber]

 • Inya' al-Ghamr bi Abna al-'Umr (5/170), karya Ibnu Hajar al-'Asqalani
 • Ghayatu an-Nihayah fi Thabaqat al-Qurra' (1/382), karya Ibnu al-Jazari
 • At-Tuhfatu al-Lathifah (2/558), karya Syamsuddin as-Sakhawi
 • Adh-Dhau' al-Lami' li Ahli al-Qarni at-Tasi' (4/171), karya Syamsuddin as-Sakhawi
 • Syadzrat adz-Dzahab fi Akhbar min Dzahab (7/55), Ibnu al-'Imad al-Hanbali
 • Al-A'lam (3/344), karya Az-Zirikli

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]