Makiyah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Makkiyah)
Langsung ke: navigasi, cari

Makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kendatipun bukan turun di Mekkah, sedangkan (Madaniyah)ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kendatipun bukan turun di Madinah.

Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah 

walaupun turun di Mekah.

Berikut ini adalah nama-nama surat makkiyah berdasarkan urutan turunnya (menurut sebagian besar Ulama):

01. Al-Alaq

02. Al-Qalam

03. Al-Muzzammil

04. Al-Muddatstsir

05. Al-Fatihah

06. Al-Masab (Al-Lahab)

07. At-Takwir

08. Al-A'la

09. Al-Lail

10. Al-Fajr

11. Adh-Dhuha

12. Alam Nasyrah (Al-Insyirah)

13. Al-'Ashr

14. Al-Aadiyat

15. Al-Kautsar

16. At-Takatsur

17. Al-Ma'un

18. Al-Kafirun

19. Al-Fiil

20. Al-Falaq

21. An-Nas

22. Al-Ikhlas

23. An-Najm

24. 'Abasa

25. Al-Qadar

26. Asy-Syamsu

27. Al-Buruj

28. At-Tin

29. Al-Quraisy

30. Al-Qariah

31. Al-Qiyamah

32. Al-Humazah

33. Al-Mursalah

34. Qaf

35. Al-Balad

36. Ath-Thariq

37. Al-Qamar

38. Shad

39. Al-A'raf

40. Al-Jin

41. Yaasin

42. Al-Furqan

43. Fathir

44. Maryam

45. Thaha

46. Al-Waqi'ah

47. Asy-Syura

48. An-Naml

49. Al-Qashash

50. Al-Isra

51. Yunus

52. Hud

53. Yusuf

54. Al-Hijr

55. Al-An'am

56. Ash-Shaffat

57. Lukman

58. Saba'

59. Az-Zumar

60. Ghafir

61. Fushshilat

62. Asy-Syura

63. Az-Zukhruf

64. Ad-Dukhan

65. Al-Jatsiyah

66. Al-Ahqqaf

67. Adz-Dzariyah

68. Al-Ghasyiyah

69. Al-Kahf

70. An-Nahl

71. Nuh

72. Ibrahim

73. Al-Anbiya

74. Al-Mu'minun

75. As-Sajdah

76. Ath-Thur

77. Al-Mulk

78. Al-Haqqah

79. Al-Ma'arij

80. An-Naba'

81. An-Nazi'at

82. Al-Infithar

83. Al-Insyiqaq

84. Ar-Rum

85. Al-Ankabut

86. Al-Muthaffifin

87. Al-Zalzalah

88. Ar-Rad

89. Ar-Rahman

90. Al-Insan

91. Al-Bayyinah

Turunnya surah-surah Makiyyah lamanya 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dimulai pada 17 Ramadhan 40 tahun usia Nabi (Februari 610 M).