Fukaha

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Fuqaha adalah kata majemuk bagi faqih, yaitu seorang ahli fiqih. Fiqih adalah bidang jurisprudence atau hukum-hakam menyangkut peribadatan ritual baik perseorangan, atau di dalam konteks sosial umat Islam.

Tokoh serta ayah juga mursyid bagi kebanyakan jika tidak semua kaum Alawiyyin atau BaAlawi, Muhammad bin Ali BaAlawi, terkenal dengan panggilan Muhammad al-Faqih Muqaddam. Ia adalah antara yang pertama-tama membawa tariqah atau sufisma ke Hadhramaut, dan menggabungkan sufisma dengan keutamaan fiqih. Jalan yang akhirnya dianut oleh Imam Al-Ghazali.

Dia telah mendapat khirqah atau pakaian sebagai tanda di beri ijazah dari Syaikh Abu Madyan, seorang tokoh sufi agung asal Afrika Utara.

Telah sering terjadi pergeseran pendapat yang sengit di antara para fuqaha dan para ahl sufi. Era Ibn Arabi merupakan antara tempo yang menyaksikan perdebatan paling sengit antara kedua golongan ini. Jurang perbedaan berjaya di kekang setelah kitab terpenting Imam Al-Ghazali Ihya 'Ulumiddin tertulis.