Ali bin Hasan Abdul Hamid al-Halabi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search

Dia adalah Syaikh Salafi, pengikut Atsar dan penulis banyak buku-buku Islam dan pentahqiq, Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al-Yafi al-Halabi al-Atsari. Al-Yafi nisbat pada tempat asal dia (Jaffa, di barat daya Palestina). Al-Halabi nisbat dia kepada Aleppo, Syria. Al-Urduni nisbat pada tempat keluarganya berhijrah, Yordania. Dan al-Atsari menunjukkan manhaj dia sebagai pengikut Atsar.

Dia dilahirkan di kota Zarqa, Yordania pada 29 Jumadil Tsani,1380 H. (1960 M)

Dia mulai mencari ilmu ketika berusia 20 tahun lebih sedikit. Guru dia yang paling masyhur adalah ulama ahli sastra, Syaikh Abdul Wadud Az-Zarari rahimahullah, dan ulama lainnya.

Dia memiliki ijazah (pengakuan) dalam bidang agama secara umum dan hadits secara khususnya, dari beberapa ulama seperti Syaikh Badi`uddin As-Sindi rahimahullah, Syaikh Muhammad Asy-Syanqithi rahimahullah dan lainnya.

Karya[sunting | sunting sumber]

Karya dia

 • Ilm Usool Al-Bid'ah
 • Diraasaat `Ilmiyyah fee Saheeh Muslim
 • Ru'yatun Waaqi'iyyah fil-Manaahij ad-Da'awiyyah
 • An-Nukat `alaa Nuzhat-in-Nadhar
 • Ahkaam ash-Shitaa fee as-Sunnah al-Mutahharah
 • Ahkaam al-`Eidayn fee as-Sunnah al-Mutahharah
 • At-Ta'aleeqaat al-Athariyyah `alal-Mandhoomah al-Bayqooniyyah Ad-Da'wah ilaa Allaah baina at-Tajammu' al-Hizbee wat-Ta'aawun ash-Shar'ee

Tahqiq dia

 • Miftaah Daar as-Sa'aadah oleh Imaam Ibn Al-Qayyim (3 jilid)
 • At-Ta'aleeqaat ar-Raddiyyah `alaa ar-Rawdat an-Nadiyyah oleh al-Albani (3 jilid)
 • Al-Baa'ithul-Hatheeth oleh Ahmad Shaakir (2 jilid)
 • Al-Hittah fi Dhikri as-Shihaah as-Sittah oleh Sideeq Hasan Khaan (1 jilid)
 • Ad-Daa wad-Dawaa oleh Ibn Al-Qayyim (1 jilid)
 • Al-Mutawaaree `alaa Abwaab Al-Bukhaaree oleh Ibn Al-Muneer (1 jilid), dan lainnya.