Templat:User ta-3

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
ta-3இந்த பயநாளர் தமிழில் உயர்தரமான அளவில் பங்களித்து உதவமுடியும்.

{{User ta-0}} {{User ta-1}} {{User ta-2}} {{User ta-3}}
ta-0இந்த பயனர் தமிழில் புரிந்துகொள்ள முடியாதவர்.
ta-1இந்த பயநாளர் தமிழில் அடிப்படயான அளவில் பங்களித்து உதவமுடியும்.
ta-2இந்த பயநாளர் தமிழில் இடைபட்ட அளவில் பங்களித்து உதவமுடியும்.
ta-3இந்த பயநாளர் தமிழில் உயர்தரமான அளவில் பங்களித்து உதவமுடியும்.
{{User ta-4}} {{User ta-5}} {{User ta}}
ta-4இந்தப் பயனரின் தாய்மொழி தமிழ் ஆகும்.
Templat:User ta-5
taஇந்த பயநாளரின் தாய்மொழி தமிழ் ஆகும்.

Lihat juga: Wikipedia:Babel.