Kala perfek

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kala perfek adalah sebuah kala yang menyatakan suatu keadaan pada kala kini yang disebabkan karena suatu tindakan di masa lampau, suatu tindakan yang telah rampung pada masa lampau tanpa memerlukan tindakan ulang, dengan hasil yang positif dan pasti pada masa kini.

Kala perfek memiliki fungsi yang khas. Tidak ada padanan baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mampu menyatakan makna yang terkandung di dalamnya secara utuh.

Kala perfek melibatkan tiga gagasan: tindakan yang berlangsung intensif; tindakan yang mengarah pada titik penyelesaian; dan keberadaan dari hasil tindakan. Proses yang dilibatkan dalam kala perfek adalah proses yang telah mencapai penyelesaian dengan suatu hasil pasti dari sudut pandang pembaca.