Templat:Tabel Pinyin

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Vokal a, e, o, i
IPA ɑ ɔ ɛ ɤ ɑʊ an ən ɑŋ ɤŋ ɑɻ i ie ioʊ iɛn in iɤŋ
Hanyu Pinyin a o ê e ai ei ao ou an en ang eng er yi ye you yan yin ying
Tongyong Pinyin a o e e ai ei ao ou an en ang eng er yi ye you yan yin ying
Wade–Giles a o eh o/ê ai ei ao ou an ên ang êng êrh i/yi yeh yu yen yin ying
Zhuyin ㄧㄝ ㄧㄡ ㄧㄢ ㄧㄣ ㄧㄥ
Contoh
Vokal u, y
IPA u uo ueɪ uən uɤŋ ʊŋ y ye yɛn yn iʊŋ
Hanyu Pinyin wu wo/o wei wen weng ong yu yue yuan yun yong
Tongyong Pinyin wu wo/o wei wun wong ong yu yue yuan yun yong
Wade–Giles wu wo/o wei wên wêng ung yüeh yüan yün yung
Zhuyin ㄨㄛ/ㄛ ㄨㄟ ㄨㄣ ㄨㄥ ㄩㄝ ㄩㄢ ㄩㄣ ㄩㄥ
Contoh
Konsonan bukan bunyi berdesis
IPA p m fɤŋ tioʊ tueɪ tuən tʰɤ ny ly kɤɻ kʰɤ
Hanyu Pinyin b p m feng diu dui dun te ger ke he
Tongyong Pinyin b p m fong diou duei dun te nyu lyu ger ke he
Wade–Giles p p' m fêng tiu tui tun t'ê kêrh k'o ho
Zhuyin ㄈㄥ ㄉㄧㄡ ㄉㄨㄟ ㄉㄨㄣ ㄊㄜ ㄋㄩ ㄌㄩ ㄍㄜㄦ ㄎㄜ ㄏㄜ
Contoh 歌儿
Konsonan bunyi berdesis
IPA tɕiɛn tɕiʊŋ tɕʰin ɕyɛn ʈʂɤ ʈʂɨ ʈʂʰɤ ʈʂʰɨ ʂɤ ʂɨ ʐɤ ʐɨ tsɤ tsuo tsɨ tsʰɤ tsʰɨ
Hanyu Pinyin jian jiong qin xuan zhe zhi che chi she shi re ri ze zuo zi ce ci se si
Tongyong Pinyin jian jyong cin syuan jhe jhih che chih she shih re rih ze zuo zih ce cih se sih
Wade–Giles chien chiung ch'in hsüan chê chih ch'ê ch'ih shê shih jih tsê tso tzu ts'ê tz'u szu
Zhuyin ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄥ ㄑㄧㄣ ㄒㄩㄢ ㄓㄜ ㄔㄜ ㄕㄜ ㄖㄜ ㄗㄜ ㄗㄨㄛ ㄘㄜ ㄙㄜ
Contoh
Bunyi
IPA ma˥˥ ma˧˥ ma˨˩˦ ma˥˩ ma
Hanyu Pinyin ma
Tongyong Pinyin ma
Wade–Giles ma1 ma2 ma3 ma4 ma,
ma0, or
ma5
Zhuyin ㄇㄚ ㄇㄚˊ ㄇㄚˇ ㄇㄚˋ •ㄇㄚ
Contoh (Tradisional/Sederhana) 媽/妈 麻/麻 馬/马 罵/骂 嗎/吗

External links[sunting sumber]