Portal:Wayang/Mahabharata

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Selamat datang di Portal
Halaman Utama   Mahabharata   Ramayana

Adegan dalam Mahabharata.
Adegan dalam Mahabharata.

Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang konon ditulis oleh Bhagawan Byasa atau Wyasa dari India. Buku ini terdiri dari delapan belas kitab, maka dinamakan Astadasaparwa. Namun, ada pula yang meyakini bahwa kisah ini sesungguhnya merupakan kumpulan dari banyak cerita yang semula terpencar-pencar, yang dikumpulkan semenjak abad ke-4 sebelum Masehi. Secara singkat, Mahabharata menceritakan kisah konflik para Pandawa lima dengan saudara sepupu mereka, seratus orang Korawa, mengenai sengketa hak pemerintahan kerajaan Kuru, dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Puncaknya adalah perang Bharatayuddha di Kurukshetra dan pertempuran tersebut berlangsung selama delapan belas hari.

Artikel pilihan

Perang di Kurukshetra, yang merupakan bagian penting dari wiracarita Mahabharata, dilatarbelakangi perebutan kekuasaan antara lima putera Pandu dengan seratus putera Dretarastra. Dataran Kurukshetra yang menjadi lokasi pertempuran ini masih bisa dikunjungi dan disaksikan sampai sekarang. Kurukshetra terletak di negara bagian Haryana, India. Pertempuran tersebut tidak diketahui dengan pasti kapan terjadinya, sehingga kadang-kadang disebut terjadi pada "Era Mitologi". Menurut Bhagawadgita, Perang di Kurukshetra terjadi 3000 tahun sebelum tahun Masehi (5000 tahun yang lalu) dan hal tersebut menjadi referensi yang terkenal. Meskipun pertempuran tersebut merupakan pertikaian antar dua keluarga dalam satu dinasti, namun juga melibatkan berbagai kerajaan di daratan India pada masa lampau. Perang tersebut mengakibatkan banyaknya wanita yang menjadi janda dan banyak anak-anak yang menjadi anak yatim. Perang ini juga mengakibatkan krisis di daratan India dan merupakan gerbang menuju zaman Kaliyuga. (Selengkapnya...)

Gambar pilihan

Kresna dan Radha
Kresna dan Radha.
Kresna dan Radha.

Kresna atau Krishna adalah salah satu dewa yang banyak dipuja oleh umat Hindu karena dianggap merupakan aspek dari Brahman. Ia biasanya digambarkan sebagai sosok Pengembala muda yang memainkan seruling, atau Pangeran muda yang memberikan tuntunan filosofis.

Radha adalah Permaisuri utama Kresna. Dalam tradisi Waisnawa agama Hindu, Radha dipandang sebagai dewi yang utama, seringkali dipuja sebagai inkarnasi dari Dewi Laksmi.

Kitab Mahabharata

Daftar kitab dan kejadian yang diceritakan dalam Mahabharata:

 • Adiparwa: Kisah para leluhur Dinasti Kuru dan kehidupan awal para Pandawa dan Korawa.
 • Sabhaparwa: Kisah para Pandawa main dadu melawan para Korawa.
 • Wanaparwa: Kisah pembuangan para Pandawa di tengah hutan.
 • Wirataparwa: Kisah penyamaran para Pandawa di kerajaan Wirata.
 • Udyogaparwa: Kisah tentang misi damai Kresna dan persiapan perang melawan para Korawa.
 • Bismaparwa: Kisah turunnya Bhagawadgita dan kekalahan Bisma.
 • Dronaparwa: Kisah diangkatnya Drona sebagai panglima besar pasukan Korawa.
 • Karnaparwa: Kisah diangkatnya Karna sebagai panglima besar pasukan Korawa.
 • Salyaparwa: Kisah diangkatnya Salya sebagai panglima besar pasukan Korawa dan kematian Duryodana oleh Bima.
 • Sauptikaparwa: Kisah berakhirnya Bharatayuddha dan pembunuhan yang dilakukan oleh Aswatama.
 • Striparwa: Kisah upacara pembakaran jenazah prajurit yang gugur di medan perang.
 • Santiparwa: Kisah penyesalan dan ratap tangis setelah berakhirnya Bharatayuddha.
 • Anusasanaparwa: Kisah wejangan Bisma kepada Yudistira sebelum beliau menemui ajalnya.
 • Aswamedhikaparwa: Kisah penyelenggaraan upacara Aswamedha untuk menegakkan dharma.
 • Asramawasikaparwa: Kisah pengunduran diri para sesepuh Dinasti Kuru dari kehidupan duniawi.
 • Mosalaparwa: Kisah musnahnya kerajaan bangsa Yadu di Dwaraka.
 • Prasthanikaparwa: Kisah perjalanan terakhir yang dilakukan oleh Pandawa dan Dropadi.
 • Swargarohanaparwa: Kisah diterimanya para Pandawa di sorga.

Kutipan pilihan

Sloka
rāga-dvesha-vimuktais tu vishayān indriyaiś caran
ātma-vaśyair vidheyātmā prasādam adhigacchati
Terjemahan
Tetapi orang yang bebas dari ikatan duniawi serta sanggup mengendalikan nafsu, bebas dari suka maupun duka, dapat memperoleh kedamaian dalam jiwanya

(Bhismaparwa: bab Bhagawadgitaparwa)
(Bhagawadgita: bab 2, sloka 64.)

Kategori

Tokoh Mahabharata

Nakula
Nakula
Jayadrata
Jayadrata

Tokoh dalam Mahabharata:
Abimanyu · Adirata · Arjuna · Abyasa (Byasa) · Amba · Ambalika · Ambika · Babruwahana · Baladewa (Balarama) · Barbarika · Basudewa · Bharata · Bima · Bisma · Burisrawa · Citrānggada · Citrānggadā · Cekitana · Drestadyumna · Dretarastra · Drona · Dropadi · Drupada · Dursala · Dursasana · Duryodana · Duswanta · Ekalawya · Gandari · Gangga · Hidimba · Hidimbi · Irawan · Janamejaya · Jarasanda · Karna · Kertawarma · Krepa · Kresna · Kunti · Kuru · Nakula · Pandu · Parikesit · Pratipa · Radha · Sadewa · Sakuntala · Santanu · Satyaki · Satyawati (Durgandini) · Sisupala · Srikandi · Subadra · Ulupi · Utara · Wesampayana · Widura · Wirata (Matsyapati) · Yudistira · Yuyutsu · dan lain-lain...

Artikel-artikel

Tahukah anda...
edit    


Portal lainnya