Belanda dalam Kontes Lagu Eurovision 2005 - Bahasa lain