Gelar kehormatan Islam

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Gelar kehormatan Islam digunakan oleh Muslim untuk memuji Allah, menghormati dan memuliakan para nabi, sahabat Muhammad, malaikat, dan para ulama Islam. Istilah-istilah ini umumnya berisi pujian kepada Allah (misalnya, subḥānahu wa-taʿālā), atau mendoakan kebaikan terhadap Nabi Islam Muhammad atau nabi lainnya (misalnya alayhis-salām), atau para sahabat dan tabiin.

Kepada Allah[sunting | sunting sumber]

Setelah menyebut nama Allah atau salah satu nama indah yang dimiliki oleh-Nya, biasanya akan diikuti ungkapan-ungkapan sebagai berikut:

Arab
Transkripsi
Makna Singkatan
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi (swt.)
subḥānahu wa-taʿālā
تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ Yang Maha Memberi Berkah lagi Maha Tinggi
tabāraka wa-taʿālā
عَزَّ وَجَلَّ Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung (azwj.)
ʿazza wa-jalla

Yang paling umum diucapkan adalah adalah subḥānahu wa-taʿālā yang berarti "Maha Suci dan Maha Tinggi".[1][2][3][4] Dalam banyak teks Islam seperti yang ada di Al-Qur'an dan hadis, gelar ini lebih banyak digunakan setelah menyebut nama Allah.

Kepada Muhammad dan keluarganya[sunting | sunting sumber]

Sallā -llāhu alayhī wa-sallam
Arab
Transkripsi
Makna
Penggunaan Singkatan
عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ Digunakan nabi dan rasul selain Muhammad, serta Imam Syiah (a.s.), (as)
ʿalayhis-salāmu
Semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya
عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ Digunakan nabi dan rasul selain Muhammad, serta Imam Syiah (asws.)

(asw.)

ʿalayhiṣ-ṣalātu was-salāmu
Semoga selawat serta salam dilimpahkan kepadanya
سَلَامُ ٱللَّٰهِ عَلَيْهِ Digunakan untuk menyebut imam Syiah atau malaikat. Versi femininnya adalah سَلَامُ ٱللَّٰهِ عَلَيْهَا (salāmullāhi ʿalayhā), digunakan untuk menyebut wanita dalam sejarah Islam (misal Fatimah, Khadijah, Maryam, Asiyah, Sarah, Hawa, dll.). (s.a.)
salāmullāhi ʿalayhī
Keselamatan dari Allah baginya
صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Umum digunakan oleh Muslim Sunni. (saw.)
ṣallāllāhu ʿalayhī wa-sallama
Semoga selawat serta salam tercurah padanya
صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Untuk menyebut nama Muhammad. Digunakan semua muslim, tetapi banyak digunakan oleh Muslim Syiah. (saww.)

(saws.) (saw.) (s.a.)

ṣallāllāhu ʿalayhī wa-ʾālihī wa-sallama
Semoga selawat serta salam tercurah padanya dan keluarganya
صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ} Untuk menyebut Nabi Muhammad. Ini lebih umum digunakan oleh Muslim Syiah. (saww.)

(sawa.) (s.a.)

ṣallāllāhu ʿalayhī wa-ʾālihī
Semoga selawat tercurah padanya dan keluarganya
رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ Digunakan untuk tokoh-tokoh Muslim historis dan kontemporer. (r.a.)

(r.a.h.)

raḥimahullāhu
Semoga Allah merahmatinya
رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ Ditujukan kepada sahabat Nabi atau orang-orang yang dihormati,[5] versi femininnya adalah رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهَا (raḍiyallāhu ʿanhā).[6] (r.a.)
raḍiyallāhu ʿanhū
Semoga Allah meridainya

Berdasarkan keterangan di atas kata Arab: عليه, translit. ʿalayhi "padanya" dapat diganti dengan Arab: عليه وعلى آله, translit. ʿalayhi wa-ʿalā 'ālihi "padanya dan keluarganya."

Biasanya, "ṣallā" ditujukan kepada Muhammad untuk membedakan antara Muhammad dan nabi-nabi Allah sebelumnya (serta imam Syiah), tetapi secara teoretis, frasa itu dapat digunakan untuk semua nabi secara setara.

Hukum pengucapan berdasarkan al-Qur'an dan hadis[sunting | sunting sumber]

al-Qur'an[sunting | sunting sumber]

Surah al-Ahzab 33:56

Perintah untuk berselawat kepada Muhammad tertulis dalam Surah al-Ahzab:

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." (Qur'an Al-Ahzab:56)

Hadis[sunting | sunting sumber]

Terdapat beberapa hadis yang memerintahkan kepada Muslim untuk berselawat terhadap pribadi Muhammad. Sejumlah pakar hadis, seperti at-Tirmizi, Ahmad bin Hambal, dan yang lainnya telah meriwayatkan banyak hadis tentang selawat.

Diantaranya adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh an-Nasai.

Anas bin Malik berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa berselawat kepadaku, Allah akan memberi salawat padanya sepuluh kali lipat dan akan menghapus sepuluh dosa darinya, dan akan menaikkan derajatnya sepuluh kali lipat.'"

— Sunan an-Nasa'i Kitab 13, No. 119[7]

Kepada malaikat dan nabi sebelum Muhammad[sunting | sunting sumber]

'Alay-hi's-salām

Ditujukan kepada malaikat agung (Jibril, Mikail, dll.) serta nabi sebelum Muhammad (Isa, Musa, Ibrahim, dll.). Sejumlah ulama dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Yaman, dan Mauritania sudah mengeluarkan fatwa baru bahwa malaikat harus disapa dengan gelar Alaihissalam, juga nabi dan rasul dari manusia.[8] Fatwa ini didasarkan pada keputusan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.[8]

 • ʿAlayhis-salāmu (Arab: "عليه السلام")
  • Terjemahan: "Semoga keselamatan dilimpahkan padanya"
  • Singkatan: "a.s." [9]
 • ʿAlayhiṣ-ṣalātu was-salāmu (Arab: عليه الصلاة والسلام)
  • Terjemahan: "Semoga selawat dan salam dilimpahkan padanya"
  • Singkatan: "a.s.w."

Kepada sahabat Muhammad[sunting | sunting sumber]

Digunakan untuk menyebut sahabat Muhammad

 • Raḍiyallāhu 'an-hu (Arab: رضي الله عنه)
  • Terjemahan: "Semoga Allah meridainya"
  • Singkatan: "r.a."
  • Contoh: "al-'Abbās (raḍiyallāhu 'an-hu)..."
 • Raḍiyallāhu 'an-hā (Arab: رضي الله عنها)
  • Terjemahan: "Semoga Allah meridainya (feminin)"
  • Contoh: “Khadījah (raḍiyallāhu 'an-hā)..."
 • Raḍiyallāhu 'an-hum (Arab: رضي الله)
  • Terjemahan: "Semoga Allah meridai mereka"
  • Contoh: "aṣ-Ṣaḥābah (Raḍiyallāhu 'an-hum)..."

Kepada musuh Allah dan Muhammad[sunting | sunting sumber]

Digunakan untuk menyebut musuh-musuh (Arab: العَدُوّ, al-'aduww) Allah dan Muhammad:

 • La'anatullāhi 'alayhi (Arab: لعنة الله عليه)
  • Terjemahan: "Semoga Allah melaknatnya"
  • Contoh: "Abū Lahab (la'anatullāhi 'alayhi)..."

Kepada ulama dan tabiin[sunting | sunting sumber]

Semoga Allah merahmatinya

Untuk ulama yang dihormati dan memiliki kehormatan yang tinggi dan sudah meninggal.

 • Raḥmatullāhi 'alayhi (Arab: رَحْمَةُ الله عليه)/Raḥimahullāh (Arab: رَحِمَهُ الله)
  • Terjemahan: "Semoga Allah merahmatinya"
  • Contoh: "Abū Hanīfah (Raḥmatullāhi 'alayhi)..."
 • Raḥmatullāhi 'alayhā (Arab: رَحْمَةُ الله عليها)/Raḥimahallāh (Arab: رَحِمَها الله)
  • Terjemahan: "Semoga rahmat Allah dilimpahkan kepadanya (feminin)"
  • Contoh: "Fatimah al-Fihri (Raḥmatullāhi 'alayhā)..."
 • Raḥmatullāhi 'alay-him (Arab: رَحْمَةُ الله عليهم)
  • Terjemahan: "Semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada mereka"

Untuk ulama yang masih hidup dapat digunakan ungkapan sebagai berikut:

 • Ḥafiẓahullāh (Arab: حفظه الله)
  • Terjemahan: "Semoga Allah menjaganya"

Hukum penyingkatan[sunting | sunting sumber]

Beberapa sarjana Muslim, terutama yang berasal dari paham Salafisme, seperti Ibnu Baz dan Firanda Andirja, telah mengkritik berbagai bentuk penyingkatan terhadap gelar atau tanda kehormatan Islam. Misalnya, ṣallāllāhu ʿalayhī wa-sallama yang disingkat sebagai "SAW" atau "saw.", raḍiyallāhu ʿanhū sebagai RA atau "r.a.", dan masih banyak lagi.[10] Mereka berpendapat bahwa menyingkat gelar-gelar tersebut akan menghilangkan makna dan pujian yang terkandung di dalamnya.[11][12]

Salafi[sunting | sunting sumber]

Para ulama Salafisme yang berbasis di Arab Saudi telah memerintahkan umat Islam untuk tidak menyingkat selawat atas Muhammad. Misalnya, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Mufti Agung Arab Saudi, mengatakan sebagai berikut:[13]

Sebagaimana disyariatkan untuk berselawat kepada Nabi (ṣallā -llāhu ʿalayhī wa-sallam) dalam doa tasyahud, dan disyariatkan ketika memberikan khutbah, berdoa, beristigfar, setelah azan, keluar masuk masjid, dan menyebut namanya dalam keadaan lain. Maka dalam penulisan nama Nabi dalam sebuah buku, surat, artikel, dan sebagainya, disyariatkan untuk menuliskan selawat secara lengkap untuk memenuhi perintah yang telah Allah berikan kepada umat Islam, dan supaya pembaca akan ingat dalam mengucapkan selawat ketika membacanya. Oleh karena itu, jangan menulis selawat kepada Nabi dalam bentuk pendek seperti tulisan (S) atau (SAW) dll., atau bentuk lain yang digunakan beberapa penulis, karena dapat bertentangan dengan perintah Allah dalam firman-Nya:

صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا
Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. (Qur'an Al-Ahzab:56)

Menuliskannya dalam bentuk singkatan dapat bertentangan dengan tujuan itu dan tidak memberikan keutamaan apa pun. Selain itu pembaca dapat tidak memperhatikannya dan bahkan tidak mengerti maksud dari singkatan tersebut. Perlu diketahui pula bahwa simbol yang digunakan dianggap tidak disetujui oleh para ulama, yang telah mengingatkannya.

Pandangan mayoritas[sunting | sunting sumber]

Mayoritas Muslim masih mempertahankan penyingkatan dengan dalih menghemat penulisan. Menurut mereka, sampai sekarang tidak pernah ditemukan nash al-Qur'an dan hadis yang dengan tegas melarang penyingkatan tersebut, begitu pula kewajiban menulis tanda kehormatan secara lengkap. Bahkan menurut pandangan mereka, literatur historis Islam dengan bahasa Arab memuat penyingkatan gelar kehormatan, seperti ṣallāllāhu ʿalayhī wa-sallama dengan huruf ص (ṣad), dan masih banyak lagi.[13][14]

Unicode[sunting | sunting sumber]

Unicode
Pengkodean UTF-8 Simbol Nama Unicode Transkripsi Arab Bahasa Indonesia
ؑ ؑ Arabic sign ALAYHE ASSALLAM alayh s-salām عليه السلام Semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya
ؒ ؒ Arabic sign RAHMATULLAH ALAYHE raḥmatu Llāhi alayh رحمة الله عليه Semoga Allah melimpahkan rahmat atasnya
ؓ ؓ Arabic sign RADI ALLAHOU ANHU raḍī Llāhu anh رضي الله عنه Semoga Allah meridainya

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Wolfe, Michael (2003). Haji. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. hlm. 9. ISBN 9793335092. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-23. Diakses tanggal 2022-09-23. 
 2. ^ Malik, Candra (2013). Menyambut Kematian. Jakarta Selatan: Noura Books. hlm. 48. ISBN 9786027816916. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-23. Diakses tanggal 2022-09-23. 
 3. ^ "Q.S. An-Nahl: 1". Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya. Mahasuci Allah dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. 
 4. ^ "Q.S. Al-Isra': 43". Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung (tidak ada bandingannya). 
 5. ^ "هل يقال رضي الله عنه لغير الصحابة - إسلام ويب - مركز الفتوى". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-18. Diakses tanggal 2022-09-22. 
 6. ^ "Radi Allahu Anhu in Arabic, Meaning & when to say". islamtics (dalam bahasa Inggris). 2023-01-27. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-01. Diakses tanggal 2023-05-09. 
 7. ^ "The Book of Forgetfulness (In Prayer) (55) Chapter: The virtue of sending salah upon the Prophet (SAW)". sunnah.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-02. 
 8. ^ a b Abdullaah Al-Faqeeh (2003). "Saying 'Peace be upon him' to Angel Gabriel". Islamweb.net (dalam bahasa Inggris). Fatwa center of Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, Yemen, and Mauritania Islamic educational institues. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-22. Diakses tanggal 14 March 2022. 
 9. ^ "Islamic Terminology". islamic-dictionary. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-24. Diakses tanggal 8 December 2016. 
 10. ^ Sadipun, Maria Christine Anggraeni (2011-07-21). "DELIBERASI PUBLIK DALAM INTERAKSI KOMENTAR PEMBACA DI SITUS BERITA KOMPAS.COM DAN SOCIAL MEDIA KOMPASIANA" (dalam bahasa Inggris). UAJY. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-17. Diakses tanggal 2022-11-17. 
 11. ^ admin (2011-11-17). "Adab-Adab Menulis Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Membuat Karya Tulis". MuslimAfiyah (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-11. Diakses tanggal 2022-09-11. 
 12. ^ "Bolehnya Menyingkat Shalawat". Tegar Di Atas Sunnah (dalam bahasa Inggris). 2013-09-01. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-11. Diakses tanggal 2022-09-11. 
 13. ^ a b mahad (2016-12-09). "Hukum Menyingkat Penulisan Shalawat Nabi Dengan 'SAW'". MinhajulAtsar.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-11. Diakses tanggal 2022-09-11. 
 14. ^ "Penulisan Shallallahu 'alaihi wasallam | infiniteens.id" (dalam bahasa Inggris). 2021-10-19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-11. Diakses tanggal 2022-09-11.