Daftar kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Di bawah ini disajikan daftar kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia Dikarenakan mayoritas Indonesia adalah muslim,maka pembenaran ini perlu dilakukan. Berikut dengan bentuk dan ejaan aslinya.

Kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Arab cukup banyak, diperkirakan sekitar 2.000 - 3.000. Namun frekuensinya lumayan besar. Secara relatif jumlah ini antara 40 % - 60 %. Sebagian kata-kata Arab ini masih utuh dalam arti yang sesuai antara lafal dan maknanya, ada sebagian lagi berubah, dan banyak juga yang hasil cocoklogi.

Tak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun menyerap bebrapa kata dari bahasa Arab, bisa dilihat di: Daftar kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Inggris

Lafal dan arti masih sesuai dengan aslinya[sunting | sunting sumber]

 • abad, akad, abadi, abah, abdi, adat, adil, amal, aljabar, almanak, asal, asli, awam, akhir, azan;akal, ahli, akibat, awal, akhir, alam, alim, aman, afdal, akhlaq,
 • bakhil, baligh, batil, barakah; bab, bakda,
 • daftar; Dewan, Dunia, derajat, dzuriyat,
 • faham, fardu, fasih, fadilah, faedah,
 • ghaib, ghibah,
 • hikmah, hayat, halal, huruf, haram, hakim, haji; hajat, hidayah, hadiah, hal, hikayat, harkat, hisab,
 • ilmu, insan;ikhlas, infaq, ijabah, ijtihad, ibadah,iklan, iblis, inkar, ikhtiar, iman, islam, imam,
 • jawab; jenis, jasad, jamak, jidar, jilid, jin,
 • Kaum, kafir, khas, khianat, khaliq, khidmat, keramat, khitan, kiamat, (al)kitab, karib, kuliah, kursi, kertas;kalam, kuat, kifarat, kubur,kadar, khusus, khabar,
 • lafaz;lisan, lazim, laknat, lemari
 • munafik, maaf, munajat, muhasabah,mujarab, mualaf, musyrik, musyawarah, markas, mistar, malaikat, mahkamah, musibah, mungkar, maut, mimbar; madzhab, mudharat, makna, manfaat, markas, makam, mi'raj, miskin, mihrab, mushibah, makmum,
 • niat, nasib, nisbah, napas;nafsu, nazar, nisab, najis,
 • pahala,
 • qiblat, qalbu, qurban,
 • rukun, ruku, ruju, rukyat, rakyat, rahmat, ridho, riwayat, rasul, rizki, rukiyah,
 • syariat, shalat; safaat, shalih, salam, surat, sahabat, syarikat, sifat, sujud, sakarat, syiar,
 • takdir, taat, tabiat, tabayun, taqwa, tertib, taklid, tamat, tabligh,
 • ulama;umur, udzur, usul, umum, umat, ustadz,
 • wajib; wuquf, wasiat,
 • yaqin, yakni, yatim,
 • ziarah, zina(h), zakat, zaman, zakar,

Lafalnya berubah, artinya tetap[sunting | sunting sumber]

 • berkah, barakat, atau berkat dari kata barakah
 • buya dari kata abuya
 • derajat dari kata darajah
 • jenis dari kata jins
 • kabar dari kata khabar
 • kamera dari kata qamara
 • katulistiwa dari kata khat al-istiwa
 • lafal dari kata lafazh
 • lalim dari kata zhalim
 • makalah dari kata maqalatun
 • masalah dari kata mas-alatun
 • menara dari kata minarah
 • mungkin dari kata mumkinun
 • resmi dari kata rasmiyyun
 • soal dari kata suaalun
 • rezeki dari kata rizq
 • Sekarat dari kata sakaraat
 • Serikat dari kata syirkah
 • Nama-nama hari dalam sepekan: Ahad (belakangan jadi Minggu artinya = 1 atau hari Ahad), Senin (Isnaini = 2 atau hari Senin), Selasa (Tsulatsaa), Rabu (Arbi'aa), Kamis (Khamiis), Jumat (Jumu'ah) dan Sabtu (Sabtun)

Lafal dan arti berubah dari lafal dan arti semula[sunting | sunting sumber]

 • keparat dalam bahasa Indonesia merupakan kata makian yang kira-kira bersepadan dengan kata sialan, berasal dari kata kufarat yang berarti orang kafir (jamak)
 • logat dalam bahasa Indonesia bermakna dialek atau aksen, berasal dari kata lughah yang bermakna bahasa atau aksen.
 • naskah dari kata nuskhatun yang bermakna secarik kertas.
 • perlu, berasal dari kata fardhu yang bermakna harus.
 • petuah dalam bahasa Indonesia bermakna nasihat, berasal dari kata fatwa yang bermakna pendapat hukum.
 • laskar dalam bahasa indonesia bermakna prajurit atau serdadu, berasal dari kata 'askar yang berarti sama

Lafalnya benar, artinya berubah[sunting | sunting sumber]

 • ahli, dalam bahasa indonesia bermakna orang yang mempunyai kemampuan, berasal dari bahasa Arab yang bermakna luas yaitu orang yang berasal dari.
 • "kalimat" dalam bahasa Indonesia bermakna rangkaian kata-kata, berasal dari bahasa Arab yang bermakna kata.
 • siasat, juga bermakna politik dalam bahasa arab modern
Daftar isi: Atas - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Pranala luar

A[sunting | sunting sumber]

 • abad (ابد abad) – 100 tahun
  • abadi (ابدي abadī) – kekal
 • ab'ad (ابعاض ab`āḍ)
 • abawi (ابوي abawī)
 • abdi (عبد `abd)
 • abdul (عبدل `abdu'l)
 • abid (عابد `ābid)
  • abidin (عابدين `ābidīn)
 • abjad (ابجد abjad) – aksara
 • abnus (ابنوس abnūs)
 • abras (ابرص abraṣ)
 • absah (افصح afṣaḥ) – sesuatu yang berlaku
 • abtar (ابتر abtar)
 • abu (ابو abū) – bapak
 • abyad (ابيض abyaḍ)
 • adab (ادب adab) – budaya, kultur
 • adad (اعداد a`dād)
 • adal (عدل `adl)
 • adalat (عدال `adāla)
 • Adan (عدن `adn) – Taman Eden, Firdaus
 • adas (عدس `adas)
 • adat (عاد `āda) – kebiasaan, tradisi
 • adawat (عداو `adāwa)
 • adib (اديب adīb)
 • adil (عادل `ādil)
 • af'al ( af`āl)
 • afdal ( afḍal)
 • afiat ( `āfiya)
 • Aflatun (افلاظون Aflāṭūn) – bentuk Arab dari nama Plato, salah seorang filsuf Yunani Kuno yang terbesar
 • afrit ( `ifrīt)
 • afwah ( afwāh)
 • aghlaf ( aghlaf) – tidak disunat
 • Ahad (احد aḥad) – hari Minggu
 • ahad ( āḥād) – berhubungan dengan hadis
 • ahdiat ( aḥadīya)
 • ahkam ( aḥkām)
 • ahlan wasahlan ( ahlan wasahlan)
 • ahli ( ahl) – pakar
 • ahlu ( ahl) – anggota
  • ahlulbait ( ahlu'lbait) – rumah tangga Nabi Muhammad SAW
  • ahlulkitab (أهل الكتاب ahlu'lkitāb) – anggota agama yang juga diakui oleh al-Qur'an
  • ahlulkubur ( ahlu'lqubūr) – orang mati
  • ahlulnujum ( ahlu'lnujūm) – ahli nujum, kaum magis
  • ahlulsuluk ( ahlu'lsulūk)
  • ahlussunah waljamah ( ahlu'ssunna wa'l-jamā'a)
 • ahmak ( aḥmaq)
 • ahmar ( aḥmar)
 • aib ( `aib) – malu
 • aif ( `aif) – tak sempurna
 • ain (1) (عين`ain) – mata
 • ain (2) (ع `ain) – huruf dalam abjad Arab yang melambangkan fonem emfatis
 • Ainah ( A`inna)
 • ain albanat ( `ain al-banāt)
 • Aisyah ( `ā'isha)
 • ajab ( `ajab)
 • ajaib ( `ajā'ib)
 • ajal ( ajal)
 • ajalullah ( ajalu'illāh)
 • Ajam ( `ajam)
  • Ajami ( `ajamī)
 • ajir ( ajīr)
 • ajnabi (أجنبي ajnabī)
 • ajnas ( ajnās)
 • ajwaf ( ajwaf)
 • akad ( `aqd)
 • aka'id ( `aqā'id)
 • akal (عقل `aql)
 • akas ( `aks)
 • akbar (أكبر akbar)
 • akekah ( `aqīqa)
 • akhbar ( akhbār) – berita, koran di Malaysia
 • akhbiat ( al-akhbiya)
 • akhdar ( akhḍar)
 • akhir ( ākhir) – penghujung
 • akhirat ( ākhira)
 • akhirulkalam ( ākhiru'lkalām)
 • akhlak ( akhlāq)
 • akibat ( `āqiba)
 • akidah ( `aqīda) – kepercayaan
 • akik (عقيق `aqīq)
 • akil ( `āqil)
 • akilbalig ( `āqilbāligh) – sudah cukup umur
 • akmal ( akmal)
 • akrab ( aqrab)
 • Akrab ( `Aqrab) – rasi Skorpion
 • aksa (اقصا aqṣā) – jauh
 • akwal ( aqwāl)
 • al (ال al-)
 • ala (1) (على `alā)
 • ala (2) ( a`lā)
 • alaihi (عليه `alaihi)
 • alaihi assalam (عليه السلام `alaihi as-salam)
 • alaihima (عليهما `alaihimā)
 • alaika (عليك `alaika)
 • alaikum (عليكم `alaikum)
 • ala kadarnya ( `alā qadr)
 • alam (1) (عالم `ālam) – dunia
  • alami (عالمي `ālamī)
  • alamiah ( `ālamī)
  • alamin (عالمين `ālamīn)
  • alam kabir (عالم كبير `ālam kabīr)
  • alam malakut ( `ālam malakūt)
  • alam saghir (عالم صغير `ālam ṣaghīr)
 • alam (2) ( a`lam) – tahu
 • alam (3) (علم `alam) – bendera
 • alamar ( al-amr)
 • alamat ( `alāma) – adress, tanda
 • alamatulhayat ( `alāmatu'lḥayāh)
 • alaswad ( al-aswad)
 • alat (آلة āla) – peranti, jentera
 • albarni ( al-barnī) – gula-gula
 • Aldubul akbar ( al-dubbu'l akbar)
 • Aldubul asgar ( al-dubbu'l aṣghar)
 • alf (ألف alf) – ribu
 • alfiah ( alfīya)
 • Alhak ( Al-haqq) - Tuhan
 • alhamdulillah (الحمد لله al-ḥamduli'llāh)
 • alhasil ( al-ḥāṣil)
 • ali ( `alīy)
 • aliat ( `alīya)
 • alif (1) ( alīf) – teman, mitra
 • alif (2) ( alif) – huruf pertama dalam abjad Arab
 • alif-ba-ta ( alif-bā'-tā' ) – abjad Arab
 • alim (1) ( `ālim)
 • alim (2) ( alīm)
 • alimiat ( `ālimīya)
 • aljabar ( al-jabr)
 • Aljazair ( Al-Jazā'ir) – negara di Afrika Utara juga dikenal sebagai Algeria
 • alkah ( `alaqa)
 • alkali ( al-qiliy) – sejenis senyawa kimia
 • alkamar ( al-qamar) – bulan, satelit bumi
 • Alkasyaf ( al-kashshāf)
 • Alkitab ( Al-kitāb) – kitab suci agama Kristen, juga dikenal sebagai Bibel
 • alkohol ( al-kuḥūl) – senyawa kimia
 • alkonya ( al-kunya) – nama marga, nama famili
 • Allah (الله Allāh) – Tuhan
 • Allahuma ( Allāhuma)
 • allamah ( `allāma)
 • almal'un ( al-mal`ūn)
 • almarhum ( al-marḥūm) - yang disayangi
 • almas ( almās)
 • Almasih ( al-masīḥ) – Mesias, Yesus Kristus
 • almukhalis ( al-mukhalliṣ) – sang penyelamat
 • alwat ( alwa)
 • am ( `āmm) – umum
 • amal ( `amal)
 • Amalik ( `Amālīq) – nama seorang nabi
 • aman ( amān) - damai
 • amanat ( amāna)
 • amar ( amr)
 • amar ma'ruf naih mungkar ( al-amr bi'l ma`rūf wa'l-nahy'an il-munkar) – bersatulah dengan apa yang baik
 • ambal ( ḥanbal) – karpet
 • ambar ( `anbar)
 • amid ( `amīd)
 • amil ( `āmil)
 • amin (1) ( āmīn) – penutup doa
 • amin (2) ( amīn)
 • amir ( amīr)
 • amirulbahar ( amīru'l-baḥr)
 • amirulhaj ( amīru'l-ḥajj)
 • amirul-mu'minin ( amīru'l-mu'minīn)
 • amlas ( amlas)
 • ammaba'du ( ammā ba`du)
 • ammi ( ummī)
 • amri ( amr)
 • amris ( ?)
 • amsal ( amthāl) – perumpamaan
 • ana ( ana) – saya
 • anam ( anām)
 • anasir ( `anāṣir) – elemen
 • anbia ( anbiyā' ) – para nabi (bentuk jamak)
 • ane ( ana) – saya
 • anhu ( `anhu) – dari dia
 • ansar ( anṣār)
  • ansari ( anṣāri)
 • Antakiah ( Anṭākiya) – Antiokia
 • antelas ( aṭlas) – sejenis bahan
 • antum ( antum) – engkau
 • apiun (أفيون afyūn) – opium
 • Arab ( `Arab) – Arab, bahasa Arab
  • Arabi ( `Arabī)
  • Arabiyah (عربية `Arabīya)
 • araf ( a`rāf)
 • Arafat ( `arafāt) – nama sebuah bukit
 • arak ( `araq)
 • aral ( `araḍ)
 • aras ( `arsh)
 • araz ( arz)
 • Arba'a ( al-arba`ā' ) – hari Rabu
 • arbab ( arbāb) - tuan
 • ardi ( arḍ) – bumi
 • arham ( arḥam)
 • arif ( `ārif) – bijaksana
  • arifin ( `ārifīn)
 • arik ( ariq)
 • aris ( arīs)
 • arka ( arakku)
 • arkan ( arkān)
 • arnab ( arnab) – kelinci
 • arud ( `arūḍ)
 • arus ( `arūs) – penganten lelaki
 • arwah ( arwāḥ) – roh
 • as ( ās)
 • asabah ( `aṣaba)
 • asabiah ( `aṣabīya)
 • asad ( asad) – singa
 • asah ( aṣaḥḥ)
 • asal (أصل و جمعه أصول aṣl)
 • asar ( `aṣr)
 • asas (أساس asās)
 • asbabunnuzul ( asbābu 'n-nuzūl)
 • asfal (اسفل asfal) - paling rendah, paling bawa
 • asfar ( aṣfar)
 • ashab ( aṣḥāb)
 • ashabussittah ( aṣḥābu'ssitta)
 • asi ( `āṣī)
 • askal ( athqāl)
 • askar ( `askar) – prajurit, serdadu
 • Askariah ( `askarīya)
 • asli ( aṣlī) – yang orisinal
 • asma ( asmā' ) – nama
 • asrafin ( asrāfīn)
 • asrar ( asrār)
 • assalam alaikum ( as-salām'alaikum)
 • astaga ( ?)
 • astagfirullah (استغفرالله astaghfiru'llāh) - semoga allah mengampuniku
 • aswad ( aswad)
 • asyhadu (أشهد ashhadu) – saya bersaksi, saya menyaksikan, saya melihat
 • asyik ( `āshiq) – sibuk dengan senang
  • asyikin ( `āshiqīn) – pencinta
 • Asymawil ( ishmawīl) – bentuk Arab dari nama Yahudi Samuel
 • Asyura ( `āshūrā' ) – hari raya pada tanggal 10 Muharram
 • atar ( `iṭr) – parfum, wewangian
 • atlas ( aṭlas) – peta bumi
 • audu billahi ( a`ūdhu billāh)
 • aulia (أوليا awliyā' ) - wali, penolong
 • aur ( a`war)
 • aurat ( `aura)
 • ausat ( ausaṭ)
 • auzan fiil ( auzān f'il)
 • awab ( awwāb)
 • awal ( awwal) – mula
 • awam ( `awāmm) – orang umum
 • awan ( a`wān) – penolong
 • ayam ( ayyām) – hari
 • a'yan thabitah ( a`yān thābita)
 • ayar ( `ayyār)
 • ayat ( āya)
 • azab ( `adhāb)
 • azal ( azal) – masa lampau
 • azali ( azalī)
 • azam (1) ( a`ẓam)
 • azam (2) ( `azm)
 • azan ( adhān) – panggilan untuk bersholat
 • azhar ( azhar)
 • azim ( `aẓīm)
 • azimat ( `azīma) – jimat, barang keramat, suci
 • aziz ( `azīz) – tersayang
 • azmat ( `aẓama)
 • Azmu ( faras al-a`ẓam) – Pegasus
 • Azrakiah ( azraqīya) – nama sebuah aliran
 • azul ( azal)
 • azza wa jalla ( `azza wa-jalla)

B[sunting | sunting sumber]

 • ba (با bā' ) – huruf kedua dalam abjad Arab
 • baad ( ba`ḍ) – seseorang tertentu
 • bab (باب bāb) – pasal, sargah
 • Babil ( Bābil) – Babel
 • Babussalam (باب السّلام Bābu'ssalām) – pintu selamat-gapura di Makkah
 • bada (بعد ba`da) – setelah
  • badahu (بعده ba`dahu) – setelah itu
 • badal ( badal) – pengganti
 • badan ( badan) – tubuh
  • badani ( badanī) – fisikal
 • badar ( badr) – bulan purnama
 • badi' ( badī`) – gaya sastra
 • Badui ( badawī) – suku di Banten, bagian barat pulau Jawa
  • Badawi, Bedawi – suku nomad di Timur Tengah
 • bagal ( baghl) – hewan pengangkat, separuh kuda, separuh keledai
 • bahak ( bahaq) –
 • bahar ( baḥr) – laut
  • bahari ( baḥarī) – maritim
  • bahri ( baḥarī) – maritim
 • bahas ( baḥth) – diskusi
 • bahrulhayat ( baḥru'lḥayāh) – laut kehidupan
 • baid ( ba`īd) – jauh
 • bainah ( bayyina') – bukti
 • bait (1) ( bait) – rumah
 • bait (2) ( bait) – larik puisi atau lagu
 • Baitullah (بيت اللّٰه baitu'llāh) – Rumah Allah
 • Baitul Makmur (بيت المعمور Baitu'lma`mūr) – rumah di sorga ketujuh
 • baitulmal (بيت المال baitu'lmāl) – tempat penyimpanan harta
 • Baitulmukadas ( Baitu'lmuqaddas) – Yerusalem
 • baka ( baqā' ) – kekal
 • bakarah ( baqara) – sapi, lembu
 • bakhil ( bakhīl) – sengsara
 • baki ( bāqī) –
  • bakiah ( baqīya) –
 • bala ( balā' ) – bencana
 • balad ( balad) – negara
 • balaghah ( balāgha) – keindahan berbahasa
 • balasan ( balsam) – balsem
 • balgam ( balgham)
 • balig ( bāligh) – berumur
 • baligat ( bāligha) – berumur (bentuk feminin)
 • bani ( banī) – anak
 • barakat ( baraka) – pangestu
  • barakatuh ( barakātuhu) –
  • berkah ( baraka) –
  • berkat ( baraka) –
 • baras ( baraṣ) – lepra
 • bardi ( bardī) – papirus
 • Bari ( bāri' ) – Sang Pencipta
 • barzakh ( barzakh) – intervensi
 • Basir ( baṣīr) – Sang Penglihat
 • basit (1) ( bāsiṭ) – banyak
 • basit (2) ( basīṭ) – sederhana
 • basmalah ( basmala) – pengucapan
 • basyar ( bashar) – manusia
 • basyir ( bashīr) – duta
 • batal ( bāṭil) – tidak jadi
  • batil
 • batin ( bāṭin) – dalam
 • batrik ( batrak) – Patriark
 • bawab ( bawwāb) – penjaga pintu
 • bawasir ( bawāsīr) – ambeien
 • bayan ( bayān) – terbuka
 • bayat ( bai`a) – penghormatan
 • bayat ridwan ( bai`atu'rriḍwān) – pernyataan yang menyenangkan
 • berguk ( burqu' ) – tutup badan
 • betik ( biṭṭīkh) – pepaya
 • biah ( bī`a) – sinagoge
 • bidah ( bid`a) – heresi
  • bida'ah
 • bidak ( baidaq) – pion catur
 • bigair ( bi-ghair) – kecuali
 • bihi ( bi-hi) – dengan itu
 • bikir ( bikr) – perawan
 • bilal ( bilāl) – muedin
 • bilhak ( bi'l-ḥaqq) – benar-benar
 • billahi ( bi-llāhi) – Dengan Tuhan
 • bin ( ibn) – putra
 • bina ( binā' ) – gedung
 • binti ( bint) – putri
 • bismillah ( bi-'smi'llāh) – Atas Nama Tuhan
 • bissawab ( bi'ṣṣawāb) – Kebenaran itu
 • Buraq ( burāq) – semacam kuda semberani
 • buldan ( buldān) – kota-kota
 • bulug ( bulūgh) – dewasa
 • bun ( bunn) – kacang kopi
 • bunduk ( bundūq) – anak haram
 • burdah (1) ( burda) –jubah
 • burdah (2) ( burda) – himne pujaan
 • burhan ( burhān) – bukti
 • burj ( burj) – benteng
 • burjusyamsi ( burju'shshams) – orbit matahari
 • burka' ( burqu' ) – kerudung
 • burnus ( burnus) – jubah
 • buruj ( burūj) –
 • burus ( baraṣ) – lepra

D[sunting | sunting sumber]

 • da'ayah ( di`āya) –
 • dabaran ( al dabarān) –
 • dabat ( dābba) –
 • dabus ( dabbūs) –
 • daerah ( dā'ira) –
 • daftar
 • dahiat ( dāhiya) –
 • dahri ( dahrī) –
  • dahriah ( dahrīya) –
 • dahsyat ( dahsha) –
 • daif ( ḍa`īf) –
 • daim ( dā'im) –
 • dain ( dain) –
 • Dajal (دجال dajjāl) – anti-Christ
 • dakah ( dakka) –
 • dakhil ( dākhil) –
 • dakik ( daqīq) –
 • dakwa ( da`wā) –
 • dakwah ( da`wa) –
 • dal ( dāl) –
 • dalal ( dallāl) –
 • dalalah (1) ( dallāla) –
 • dalalah (2) ( dalāla) –
 • dalalat ( ḍalāla) –
 • dalfin (دلفن dulfin) – lumba-lumba
 • dalil ( dalīl) – bukti, butir tesis, argumen
 • dam ( dam) –
 • damawi ( damawī) –
 • damiah ( dāmiya) –
 • damir ( ḍamīr) –
 • dammah ( ḍamma) –
 • Damsyik (دمشق Dimashq) – Damaskus
 • danaah ( danā'a) –
 • dap ( daff) –
 • dar ( dār) –
 • darab ( ḍarb) –
 • daraj ( darj) –
 • daras ( dars) –
 • dardar ( dardār) –
 • darih ( ḍarīḥ) –
 • darul akhirat ( dāru'l ākhira) –
 • darulbaka ( dāru'l baqā' ) –
 • darulfana ( dāru'l fanā' ) –
 • darulharab ( dāru'l ḥarb) –
 • darulislam ( dāru'l islam) –
 • daruljalal ( dāru'l jalāl) –
 • darurat ( ḍarūra) –
 • darussalam ( dāru'ssalām) –
 • daryah ( dirāya) –
 • dat ( dhāt) –
 • dauk ( dhauq) –
 • daulat ( daula) –
 • daur ( daur) –
 • dawam ( dawām) –
 • dayus ( dayyūth) –
 • debah ( dhabḥ) –
 • Delu ( dalw) –
 • derajat ( daraja) –
 • dianat ( diyāna) –
 • Dewan
 • diat ( diya) –
 • dik ( dīk) –
 • dikir ( dhikr) –
 • dimnan ( ḍimnan) –
 • din ( dīn) – agama
 • dinar (دينار dīnār) – mata uang
 • dirayat ( dirāya) –
 • dirham ( dirham) –
 • doa ( du`ā' ) – sembahyang
  • do'a
 • doba ( dubbā' ) –
 • dorak ( dauraq) –
 • dubur ( dubur) – anus
 • dukan ( dukkān) – toko
 • dukhun ( dukhn) –
 • Duldul ( Duldul) –
 • dunia ( dunyā) – jagat
  • duniawi
  • duniawiah
 • dur ( durr) –
 • dustur ( dustūr) – konstitusi

E[sunting | sunting sumber]

 • effendi (افندي afandī) – semacam gelar
 • eja (هجأ hijā' ) – cara penulisan, pasang aksara, spelling
 • ente (انت anta) – engkau

F[sunting | sunting sumber]

 • fa ( ...) –
 • faal ( ...) –
 • faal ( ...) –
 • faal ilat ( ...) –
 • fadihat ( ...) –
 • fadil ( ...) –
 • fadilat ( ...) –
 • fadul ( ...) –
 • faedah ( ...) –
 • paham ( ...) –
 • faidah khabar ( ...) –
 • fajar ( ...) –
 • fakhar ( ...) –
 • fakih ( ...) –
 • fakir ( ...) –
 • falak ( ...) –
 • falakiah ( ...) –
 • Famal-hut ( ...) –
 • fana ( ...) –
 • fani ( ...) –
 • faraid ( ...) –
 • farak ( ...) –
 • faras al-bahar ( ...) –
 • fardu ( ...) –
 • fardul-ain ( ...) –
 • fardul-kifayah ( ...) –
 • farik ( ...) –
 • farsakh ( ...) –
 • fasahah ( ...) –
 • fasal ( ...) –
 • fasid ( ...) –
 • fasih ( ...) –
 • fasik ( ...) –
 • fasilah ( ...) –
 • fatah (1) ( ...) –
 • fatah (2) ( ...) –
 • fatan ( ...) –
 • fatihah ( ...) –
 • fatir ( ...) –
 • faturrahman ( ...) –
 • fatwa ( ...) –
 • fawr ( ...) –
 • fellah ( ...) –
 • fi ( ...) –
 • fidah ( ...) –
 • fiil (1) ( ...) –
 • fiil (2) ( ...) –
 • fiil mudarik ( ...) –
 • fikih ( ...) –
 • fikrah ( ...) –
 • filsafat ( ...) –
 • filsafi ( ...) –
 • filsuf ( ...) –
 • firajullah ( ...) –
 • firak ( ...) –
 • firasat ( ...) –firasat
 • Firaun ( ...) –
 • firdaus ( ...) –
 • firdausi ( ...) –
 • firkah ( ...) –
 • fitnah ( ...) –
 • fitrah (1) ( ...) –
 • fitrah (2) ( ...) –
 • fitri ( ...) –
 • fuad ( ...) –
 • fukaha ( ...) –
 • fukara ( ...) –
 • fulan ( ...) –
 • fulus ( ...) –
 • furdah ( ...) –
 • furkan ( ...) –
 • furu' ( ...) –
 • furud ( ...) –
 • futuat ( ...) –

G[sunting | sunting sumber]

 • al-Gafar ( ...) –
  • al-Gafir ( ...) –
  • al-Gafur ( ...) –
 • gaib ( ghaib) – hilang; tak tampak
 • Gailan ( Ghaylān) –
 • gairah ( ghaira) – hasrat
 • galabah ( ghalaba) –
 • galib ( ghālib) –
 • gamal ( jamal) –
 • gamis ( qamīṣ) –
 • gana ( ghanā' ) –
 • gani ( ghanīy) –
 • garba ( gharb) –
 • garib ( gharīb) –
 • garisah ( gharīza) –
 • Gassaniah ( Ghassāniyya) –
 • gayat ( ghāya) –
 • gaza ( ghazā) –
 • gazal ( ghazal) –
 • gazi ( ghāzī) –
 • gengsi ( jinsī) –
 • geramsut ( qaramsut) –
 • gereba ( qirba) –
 • ghain ( ...) –
 • gilat ( ...) –
 • gina ( ...) –
 • gizi ( ...) – bernutrisi
 • gobar ( ...) –
 • gulam ( ...) –
 • gurab ( ...) –
  • Gurabiah ( ...) –
 • gurur ( ...) –
 • gusul ( ...) –
 • guyub ( ...) –

H[sunting | sunting sumber]

 • habib – teman (حبيب)
  • habibi – yang tercinta (حبيبي)
 • hadiah – kado (هدية)
 • halal (حلال)
 • Hasil
 • Haram (حرام)
 • haji (حاج)
  • hajjah (حاجة)
 • Hurufun. Huruf (حرف)

I[sunting | sunting sumber]

 • Ibrani – bahasa bangsa Yahudi, nisbah kepada keturunan Nabi Ibrahim
 • Iduladha
 • Idulfitri
 • Iklan
 • isytihar – proklamasi, permakluman secara resmi dan umum

Ila mata ya rabbu tangannya

K[sunting | sunting sumber]

 • Ka'bah – bangunan suci di Makkah
 • kadar (قدر) - ukuran
 • Khawatir - Bersitan-bersitan
 • Kiamat (قيامة) - Hari Kebangkitan
 • Kutubusitah

L[sunting | sunting sumber]

 • lazim – umum, biasa, lumrah
 • lihat – pandang, tonton
 • logat – aksen, dialek
 • linnasi -

M[sunting | sunting sumber]

 • mu'allaf – orang yang baru saja masuk agama Islam

Maja

 • Mahir (ماهر) - Orang yang pandai atau pintar
 • Malaikat
 • Malas dari mallets (ملت) - capek, lelah
 • Makalah dari kata maqalatun
 • Masalah dari kata mas-alatuna
 • Masyarakat dari Musyarak (مشارك) - Peserta, Partisipan
 • Mungkin dari kata mumkinun
 • Musyawarah

N[sunting | sunting sumber]

 • nabi – duta Tuhan kepada umat manusia
 • Nakal - aniyaya
 • Nasrani – pengikut agama Kristen, dari serapan Nazaret
 • nisbi - relatif

O[sunting | sunting sumber]

oknum – seseorang

P[sunting | sunting sumber]

 • Pas dari kata Bas yang biasa diartikan cukup
 • perlu

Q[sunting | sunting sumber]

 • al-Qur'an – kitab suci umat Muslim

R[sunting | sunting sumber]

 • rakyat – warga
 • rasul
 • rejeki
 • Resmi (رسمي)

S[sunting | sunting sumber]

 • Saat (ساعة) - jam (waktu)
 • Sabtu (السبت) - hari ketujuh dalam satu pekan, hari Saniscara
 • Salam (سلام)
 • salat (صلاة)
 • salib (صليب)
 • salju (ثلج)
 • Selasa (ثلاثاء) - hari ketiga dalam satu pekan, hari
 • setan (‌شيطان)
 • sabun (صابون)

T[sunting | sunting sumber]

 • Ta'jil - hidangan untuk berbuka puasa terutama makanan manis-manis seperti kolak, kurma, dsb.
 • Tasawuf – ilmu sufisme
 • Takdir
 • Talak

U[sunting | sunting sumber]

 • ubuwah ( ubūwa) – paternitas
 • udu ( `adūw) – musuh
 • ufuk ( ufuq) – cakrawala, horison
 • ujmah ( `ujma) – barbarisme
 • ujrat ( ujra) – gaji
 • ujub ( `ujb) – kebanggaan
 • ukab ( `uqāb) – bendera sang Nabi
 • ukhdud ( ukhdūd) – pakaian jaket
 • ukhuwah ( ukhūwa) – persaudaraan
 • uktab ( `uqāb) – elang
 • ulama (علماء ulamā' ) – guru agama
 • ulwi ( `ulwī) – tinggi, megah
 • um ( umm) – ibu
 • umat (أمة umma) – komunitas agama
 • umiah ( ummīya) – buta huruf, kebodohan
 • ummi ( ummī) – ibu saya
 • Ummul Kitab ( ummu'l-kitāb) –al-Fatihah (Ibu segala Kitab)
 • ummul walad ( ummu'l-walad) – ibu
 • umrah (عمرة `umra) – perjalanan religius ke Makkah
 • umum ( `umūm) – general
 • umumah (1) ( umūma) – keibuan
 • umumah (2) ( `umūma) – kepamanan
 • umur ( `umr) – usia
 • unjul ( `unjal) – sejenis musang
 • unsur (عنصر `unṣur) – elemen
 • unsuri ( `unṣurī) – elementer
 • upafirkah ( firqa) – sub-aliran
 • urfani ( `irfāni) – spiritual
 • urian ( `uryān) – telanjang
  • uriani ( `uryān) – telanjang
 • uruf ( `urf) – budaya setempat
 • usali ( uṣallī) –
 • uskup ( usquf) – pemimpin gereja
 • uslub ( uslūb) – gaya sastra
 • ustad ( ustādh) – guru besar
 • usul (أصول uṣūl) – asal
 • usur ( `ushr) –
 • Utarid (عطارد `uṭārid) – planet Merkurius
 • uzlat ( `uzla) –
 • uzur (1) ( `udhr) –
 • uzur (2) ( `udhr) – sakit-sakitan

W[sunting | sunting sumber]

 • wa ( wa) – dan
 • wa'ad ( wa`d) –
 • wa'adah ( wa`da) –
 • wa ba'dahu ( wa-ba`dahu) –
 • wabah ( wabā' ) –
 • wabillahi ( wa-bi'llāhi) –
 • wadat ( waḥda) –
 • wadi (1) ( wādī) – lembah
 • wadi (2) ( wadī) – sperma atau urin
 • wadiah ( waḍī'a) – simpanan
 • Wadud, al-Wadud ( al-wadūd) –
 • wafak ( wafq) –
 • wafat ( wafāh) – meninggal
 • Wahab, al-Wahab ( al-wahhāb) –
 • wahadaniah ( waḥdānīya) –
 • wahadat ( waḥda) –
 • wahah ( wāḥa) – oase, oasis
 • waham ( wahm) –
 • wahib ( wāhib) –
 • wahid ( wāḥid) – satu
 • wahidiat ( wāḥidīya) –
 • wahyu ( waḥy) –
 • wajad ( wajd) –
 • wajah ( wajh) – muka
 • wajah sabah ( wajh al-shibh) –
 • wajib ( wājib) –
 • wajur ( wajūr) –
 • wakaf ( waqf) –
 • wakas ( waqṣ) –
 • wakif ( wāqif) –
 • wakil ( wakīl) –
 • waktu ( waqt) – masa
 • walad ( walad) –
 • walak ( walā' ) –
 • walakin ( wa-lākin) –
 • walau ( wa-lau) – meski
 • walhal ( wa'l-ḥāl) –
 • walhasil ( wa'l-ḥāṣil) –
 • wali ( walīy) –
 • walimah ( walīma) –
 • waliullah ( walīyu'llāh) –
 • wa'llahi ( wa-'llāhi) –
 • wallahu a'lam ( wa'llāhu `alam) –
 • warak ( wara' ) –
 • warasa ( waratha) –
 • wari' ( wari`) –
 • warid (1) ( wārid) –
 • warid (2) ( warīd) –
 • waris ( warith) – sesuatu yang diberikan kepada keturunan
  • warisan
 • warkat ( waraqa) – resi, surat
 • warkatu'l ikhlas ( waraqatu'l-ikhlas) –
 • wartah ( warṭa) –
 • wasak ( wasq) –
 • wasfah ( waṣfa) –
 • Wasi, al-Wasi ( wāṣi' ) –
 • wasi ( waṣīy) –
 • wasiat ( waṣīya) –
 • wasikah ( wathīqa) –
 • wasil ( wāṣil) –
 • wasilah ( wāṣila) –
 • wasiliah ( wāṣilīya) –
 • wasir ( ...) –
 • wasit ( wāsiṭ) –
 • wasitah ( wāsiṭa) –
 • waslah ( waṣla) –
 • wassalam ( wa'ssalām) – dan damai
 • waswas ( waswās) – curiga
 • watad ( watad) –
 • watan ( waṭan) –
 • wathik ( wāthiq) –
 • watik ( waṭ' ) –
 • wazan ( wazn) –
 • wazeh ( wāḍiḥ) –
 • widak ( widā' ) –
 • wijahah ( wajāha) –
 • wikalat ( wikāla) –
 • wiladah ( wilāda) –
 • wilayah (ولاي wilāya) – regio
 • wirid ( wird) –
 • witir ( witr) –
 • wudhu ( wuḍū) – menyucikan diri
 • wujud ( wujūd) – rupa
 • wukuf ( wuqūf) –

Y[sunting | sunting sumber]

 • ya (يا yā' ) – huruf dari abjad Arab
 • yad (يد yad) – tangan
 • Yafit (يافث Yāfit) – salah seorang putra nabi Nuh
 • Yahudi (يهودي Yahūdī) – sebuah bangsa di Timur Tengah
  • Yahudiah ( Yahūdīya) – berhubungan dengan Yahudi
 • Yahya (يحيا Yaḥyā) – Yohanes
 • yais ( ya's) – perubahan hidup
 • Yajuj dan Majuj (يأجوج و مأجوج Ya'jūj wa Ma'jūj) – Gog dan Magog
 • yakin (ياقين yaqīn) – percaya
 • yakni (يعني ya`nī) – yaitu
 • yakun (يكن yakun) – yaitu
 • yakut (ناقوت yāqūt) –
 • Yaman (اليَمَنيّة al-Yaman) – sebuah negara di Timur Tengah
 • yarkan (يرقان yarqān) – sakit kuning
 • Yasin (ياسين Yā Sīn) – sebuah nama
 • yasyib (يشب yashb) – yasper (sebuah batu mineral)
 • yatim (يتيم yatīm) – yang tak memiliki bapak
 • yaum ( yaum) – hari
 • yaumiah ( yaumīya) – buku harian
 • Yunani (يوناني Yūnānī) – negara di Eropa Tenggara
 • Yunusiah ( Yūnusīya) – sebuah aliran

Z[sunting | sunting sumber]

Sumber[sunting | sunting sumber]

Kata-kata pada daftar ini terutama diambil dari sumber-sumber berikut:

 • (Indonesia) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 • (Prancis) (Indonesia) Pierre Labrouse, 1985, Kamus Umum Indonesia-Prancis, Paris: Association Archipel dan Jakarta: Gramedia
 • (Inggris) Russell Jones, 1978, Arabic Loan-Words in Indonesian. A check-list of words of Arabic and Persian origin in Bahasa Indonesia and Traditional Malay, in the Reformed Spelling. London: School of Oriental and African Studies