Ahmad Fahmi Zamzam

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Ahmad Fahmi Zamzam
Kyai Haji
Ahmad Fahmi Zamzam
, M.A.
al-Banjari an-Nadwi al-Maliki
Nama dan Gelar
Semua Gelar
Gelar akademik (Sufiks), M.A.
Gelar
(Islam/Sosial)
Kyai Haji
Nama
Kun-yahAbu Ali
NamaAhmad Fahmi Zamzam
Nisbahal-Banjari an-Nadwi al-Maliki
Kelahirannya
Tanggal lahir (M)6
Bulan lahir (M)September
Tahun lahir (M)1959
Tempat lahirAmuntai
Negara lahir
(penguasa wilayah)
Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Bendera Indonesia
Usia (Tahun hijriyah)
Usia (Tahun masehi)
± 62 Tahun
Agama, Identitas, Kebangsaan
Agama Islam
Etnis (Suku bangsa)
KebangsaanIndonesia
Bantuan kotak info


K.H. Ahmad Fahmi bin Zamzam, M.A. yang memiliki nama pena Abu Ali Al-Ban­jari An-Nadwi Al-Maliki (lahir 9 Juni 1959) adalah seorang ulama asal Kalimantan Selatan yang sejak lebih dari dua pu­luh tahun yang lalu ia telah mengabdikan dirinya di Kedah, Malaysia, dan di tem­pat-tempat lain. Di samping itu ia terus meng­ajar dan berdakwah di Kalimantan Selat­an, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan daerah-daerah lain di Indonesia.[butuh rujukan].

Beliau merupakan pendiri daripada Pondok Pesantren Yasin, Banjarbaru , Kalimantan Selatan.

Riwayat[sunting | sunting sumber]

K.H. Ahmad Fahmi bin Zamzam, M.A., yang nama penanya “Abu Ali Al-Ban­jari An-Nadwi Al-Maliki”, lahir di Amuntai, Kalimantan Se­latan, pada 9 Juni 1959. Pendidikan awalnya didapat di kampungnya sendiri.[butuh rujukan] Seterusnya pada tahun 1973-1978, ia melanjutkan pelajarannya di Pondok Pe­santren Darussalam Martapura, Kali­man­tan Selatan.[butuh rujukan]

Pada tahun 1979, ia melangkahkan kaki ke Jawa untuk melanjutkan pelajar­annya di Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil, Jawa Timur.[butuh rujukan] Pada ta­hun 1980, ia melanjutkan pendidikannya di Nadwatul Ulama, Lucknow, India, di bawah asuhan tokoh ulama sangat terkemuka di dunia Islam, Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi (wafat 1420 H/1999 M) hingga memperoleh ijazah pertama (BA) pada tahun 1983.[butuh rujukan]

Banyak ilmu yang didapatnya dari Sayyid Abul Hasan An-Nadwi dan para tokoh ulama lain di sana. Pada tahun 1984, Ustaz Fahmi Zam­zam berkunjung ke negeri Kedah, Malaysia, dan tinggal di Ma‘had Tarbiyah Islamiyah Derang, Pokok Sena, Kedah. Inilah awal mula pengabdiannya di sana.[butuh rujukan]

Pada tahun 1985 ia kembali ke India untuk menyelesaikan pelajarannya pada tingkat sarjana (MA) dalam bidang Dak­wah dan Sastra Arab yang diselesaikan­nya tahun 1987.[butuh rujukan]

Pada tahun 1988, Ustaz Ahmad Fahmi sempat berguru di Makkah ke­pada Syaikh Muhammad Yasin Al-Fa­dani (wafat 1410 H/1990 M) dan mem­peroleh Ijazah ‘ammah dalam ilmu hadits dari gurunya itu.[butuh rujukan] Ia juga sempat berguru dengan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani (wafat 1425 H/2004 M), hingga dianugerahi oleh guru yang sa­ngat mencintai dan dicintainya ini gelar “Al-Maliki” pada tahun 2002 atas pema­ham­annya yang mendalam dalam persoalan-persoalan agama.[butuh rujukan]

Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam telah ber­khidmat lebih dari 20 tahun di Ma‘had Tarbiyah Islamiyah, Derang, Kedah, da­lam usaha mendidik tunas-tunas muda dan memimpin mereka ke jalan Allah.[butuh rujukan]

Pada tahun 2001, ia mendirikan Pon­dok Pesantren Yayasan Islam Nurul Hi­dayah (YASIN) di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Seterusnya pada tahun 2003, ia mendirikan Pondok Pesantren YASIN yang kedua di Banjarbaru, Kali­mantan Selatan. Dan yang ketiga, pada tahun 2009, ia membangun lagi pondok pesantren di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oleh karena itu, sejak tahun 2001, ia senantiasa pulang pergi antara Malay­sia dan Indonesia.[butuh rujukan]

Ia juga diberi amanah memimpin Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, periode 2004-2009.[butuh rujukan]

Selama di Kedah, Ustaz Ahmad Fah­mi Zamzam sering menyampaikan pengajaran di masjid-masjid, terutama di Kedah. Sebagai seorang guru yang tinggi ilmunya, pengajaran-pengajaran­nya mendapat sambutan hangat dari masyarakat.[butuh rujukan]

Selain itu, ia juga diminta oleh Radio RTM Kedah untuk mengisi ruang Ke­musy­kilan Agama (Masalah-masalah Agama), yang disiarkan secara langsung sejak tahun 1994 sehingga 2001. Melalui acara tersebut, ia membantu masya­rakat dalam menyelesaikan masalah-ma­salah agama berkaitan dengan ke­hidupan keseharian.[butuh rujukan]

Karya[sunting | sunting sumber]

 • Empat Puluh Hadis Peristiwa Akhir Zaman (edisi Arab Melayu dan Latin). Kitab ini membicarakan tanda-tanda Kiamat yang telah dan sedang kita alami. Selesai ditulis pada 7 Rajab 1411 H, bertepatan dengan 23 Januari 1991 M. Kitab ini diterbitkan oleh Khazanah Banjariah, dan dice­tak untuk kedua kalinya pada tahun 2000.
 • Empat Puluh Hadis Penawar Hati (edisi Arab Melayu dan Latin). Kitab ini membicarakan cara-cara mera­wat hati yang dipenuhi kekotoran dan dosa, melalui hadis-hadis pilihan. Selesai ditulis pada 9 Ramadan 1412 H, bertepatan dengan 14 Maret 1992. Kitab ini diterbitkan oleh Khazanah Banjariah dan dicetak kali kelima pada tahun 2003.
 • Empat Puluh Hadis Akhlak Mulia (Arab Melayu dan Latin). Kitab ini memuat contoh-contoh terbaik akh­laq Rasulullah SAW. Diterbitkan oleh Khazanah Banjariah dan dicetak pertama kali pada tahun 2004.
 • Terjemahan Empat Puluh Hadis Ke­lebihan Ilmu dan Ulama (Arab Me­layu dan Latin). Kitab ini berbicara ten­tang kelebihan ilmu dan ketinggi­an derajat para ulama yang ditulis oleh K.H. Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Biasanya diajarkan pada permulaan tahun pengajian. Kitab ini selesai diterjemahkan pada 21 Muharram 1425 H, bertepatan de­ngan 13 Maret 2004.
 • Terjemahan Bidayah al-Hidayah (Arab Melayu dan Latin). Kitab ini merupakan kitab tasawuf karangan Imam al-Ghazali, yaitu intisari dari karyanya, Ihya Ulumiddin. Selesai di­tulis pada hari Kamis, 16 Rabi’ul Awal 1414 H, bertepatan dengan 2 Sep­tember 1993, di Az-Zawiyah Al-Gha­zaliyah, Damaskus.
 • Terjemahan Ayyuhal Walad (Arab Melayu dan Latin). Kitab ini merupa­kan terjemahan dari karya Al-Gha­zali, yang mengandung nasihat ke­pada anak-anak.
 • Terjemahan Ya Bunayya (Arab Me­layu dan Latin). Kitab ini memuatkan 40 nasihat Imam Ibnul Wardi kepada anak-anak remaja, dengan terjemah­an dan uraian oleh Ustaz Ahmad Fahmi. Selesai ditulis pada hari Ka­mis, 20 Rabi’ul Awwal 1425 H, ber­tepatan dengan 13 Mei 2004 di Mas­jid Takiyah 21 Sulaimaniyah, Damas­kus, Syria.
 • Terjemahan Bustan al-Arifin (Arab Melayu dan Latin). Kitab ini adalah kitab tasawuf karangan Imam An-Nawawi yang mengandung nasihat dan petunjuk bagi orang-orang yang berusaha untuk menuju ma’rifatullah. Selesai ditulis pada hari Senin 2 Rabi’ul Awwal 1416 H, bertepatan dengan 28 Agustus 1995, di Darul Hadis Al-Asyrafiyyah, Damaskus.
 • Terjemahan Qashidah Burdah, karya Imam Al-Bushiri. Kandungan utama qasidah ini ialah puji-pujian kepada Rasulullah SAW, perjuangannya, dan para sahabatnya. Kitab ini sele­sai ditulis pada 27 Muharram 1419 H, bertepatan dengan 23 Mei 1998. Diterbitkan oleh Khazanah Ban­jariah, dan dicetak kali keempat pada tahun 2008.
 • Kiamat Hampir Tiba. Mencerita­kan peristiwa-peristiwa sebelum kelahir­an Dajjal, semasa kemunculan Daj­jal, dan setelah terbunuhnya Dajjal, hingga terjadi Kiamat. Selesai ditulis pada 23 Jamadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan 25 Oktober 1997.
 • Sejarah Perkembangan Islam di India. Menceritakan sejarah masuk­nya Islam ke India dan perkembang­annya. Kitab ini diterbit oleh Khaza­nah Banjariah dan dicetak pada ta­hun 1992.
 • Sejarah Hidup Sayyid Abul Hasan al-Nadwi. Kitab ini menceritakan se­jarah hidup dan pemikiran seorang to­koh ulama semasa yang banyak mengupas ihwal pendidikan, kesufi­an, peradaban, politik, dan pemikir­an. Selesai ditulis pada 28 Dzulhijjah 1420 H, bertepatan dengan 3 April 2000. Diterbitkan oleh Khazanah Banjariah, Pokok Sena, Kedah, dan dicetak pertama kali pada tahun 2000.
 • Sejarah Hidup Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki dan Pemikirannya. Kitab ini membicarakan tokoh ulama yang sangat terkenal di Makkah, keturunan Rasulullah melalui jalur Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Selesai ditulis pada 2 Muharram 1426 H, ber­tepatan dengan 11 Februari 2005. Diterbitkan oleh Khazanah Banjariah dan dicetak kali pertama pada tahun 2005.
 • Tahqiq kitab Sayr as-Salikin (Arab Melayu dan Latin). Kitab Sayr as-Salikin merupakan terjemahan atas karya Imam Al-Ghazali, Lubab Ihya Ulumiddin, yang ditulis oleh Syaikh Abdush Shamad Al-Falimbani. Kitab ini terdiri dari empat jilid. Membicara­kan perjalanan seorang salik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.
 • Tahqiq kitab Hidayah as-Salikin (Arab Melayu dan Latin). Kitab Hida­yah as-Salikin merupakan terjemah­an karya Imam Al-Ghazali, Bidayah al-Hidayah, yang ditulis oleh Syaikh Abdush Shamad Al-Falimbani. Sele­sai disunting oleh Ustaz Fahmi Zam­zam pada hari Rabu, 12 Dzul­qa‘dah 1426 H, bertepatan dengan 14 Disember 2005. Kitab ini diterbit­kan oleh Khazanah Banjariah dan Pustaka Suhbah, dan dicetak untuk kedua kali pada tahun 2008.
 • Bekal Akhirat. Kitab ini merupakan himpunan surah pilihan, dzikir, hizib, shalawat, doa, qashidah, wirid, dan thariqah. Diterbitkan oleh Khazanah Banjariah, dan dicetak untuk keem­pat kalinya pada tahun 2004.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]